חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דחיית תביעה לאחר שבעה חודשים

מה דינו של מבטח אשר כלל לא מסר מכתב דחייה לאחר שחלפו שבעה חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח לאור החיוב במכתב הנמקה

 

בש"א 163633/08

 

בתיק עיקרי: א   017381/08

 

אלברט אלבזנגד נגד הראל חברה לביטוח בע"מ

 

בית משפט: השלום תל-אביב - יפו

 

ההחלטה ניתנה ביום: 13/08/2008 על ידי כב' השופטת בלהה טולקובסקי

 

עניינה של ההחלטה:  מה דינו של מבטח אשר כלל לא מסר מכתב דחייה לאחר שחלפו שבעה חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח? וזאת לאור ההלכה המחייבת הנמקה בכתב של המבטח בדחיית תביעה כאשרבהעדר טעמים מיוחדים, לא יוכל המבטח להעלות, בשלב מאוחר יותר, נימוקים נוספים אשר לא נטענו במכתב הדחייה.

 

המוסך של מבוטח אשר היה מבוטח באמצעות חברת הביטוח הנתבעת נשרף כליל והנתבעת שיגרה למוסך, שמאי וחוקר מטעמה. המבוטח פנה לחברת הביטוח מספר פעמים אולם התשובה היחידה שקיבל לאחר שחלפו שישה חודשים ממועד האירוע היתה דרישה להעביר לשמאי המטפל ממסמכים המפורטים ברשימה. כאשר עבר חודש נוסף הגיש המבוטח  תביעה בבית המשפט כנגד חברת הביטוח.

 

נימוקי הדחיה  של חברת הביטוח פורטו לראשונה בכתב הגנה והיא טענה, כי המבוטח הפר את חובת הגילוי בקשר לאיומים כלפיו וכי הוא סרב להעביר מסמכים.

 

המבוטח ביקש למחוק סעיפים מכתב ההגנה שלא פורטו במכתב דחייה (אשר כאמור, לא נמסר).

 

בית המשפט נענה לבקשתו של המבוטח בהסתמך על הנחיית הפיקוח על הביטוח מיום 9.12.98, המתייחסת לחובתה של חברת הביטוח, לפרט ולפרש בפני המבוטח, בכתב, את הנימוקים לדחיית תביעתו ובהנחיה משלימה מיום 29.5.02 לפיה:

"חברת הביטוח רשאית להעלות נימוקים נוספים מעבר לנימוק שהובא לידיעת המבוטח בהזדמנות הראשונה רק מקום בו מדובר בעובדות ו/או נסיבות שנוצרו לאחר אותו מועד או אם לא היה ביכולתה של חברת הביטוח לדעת עליהם, במועד בו דחתה את התביעה" לאור האמור בסעיף 23 (א) לחוק חוזה הביטוח: "משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו".

 

אזכור פסיקה:

בג"צ 7721/96 אגוד שמאי ביטוח בישראל נ' המפקחת על הביטוח,

בר"ע (מחוזי תל-אביב יפו)  2656/02 גולדברג נ' ביטוח ישיר אי.די.אי חברה לביטוח בע"מ,

ת.א. (שלום-ראשל"צ) 3090/04 חביב אסולין נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

ברע"א 10641/05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' חביב אסולין

ת.א. (ראשל"צ) 675/05 חברת אליהו שייח ושות' בע"מ נ' וינוגרד ואח'

בר"ע (חיפה) 1636/04 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' ד.ס.א.ל. מרחבים חברה לעבודות עפר בע"מ,

ת.א. (תל-אביב יפו) 37951/03 בנימין שושנה נ' איילון חברה לביטוח בע"מ

 

"מן המקובץ עולה כי מבטחת אשר לא מסרה מכתב דחייה, לא תורשה להתגונן בטענות אותן היה עליה להעלות, במסגרת מכתב דחייה אלא בטענות הנוגעות לגובה הנזק ובנסיבות חריגות ומיוחדות - ויודגש, הנטל להוכיח כי מדובר בנסיבות חריגות שלא היה בידי המבטחת, לדעת עליהן, עובר להגשת כתב ההגנה, מוטל על המבטחת, בכל מקרה לגופו."

 

 

עבור לתוכן העמוד