חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דחיית תביעה בגין אובדן כושר עבודה

הואיל והמבוטח ידע את עמדתה של חברת הביטוח, נדחתה הטענה שהחברה מנועה מלטעון טענה מאחר והמבוטח לא קיבל תשובה למכתבו

 

 

א 013774/06  

 

מודחי יהודה נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

 

בית משפט: השלום תל אביב-יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 21/08/2008

 

על ידי: כב' השופט ד"ר אחיקם סטולר

 

מייצגים: המבוטח מיוצג ע"י עו"ד חיים קלירחברת הביטוח מיוצגת ע"י עו"ד אמיר כצנלסון

 

עניינו של פסק הדין: תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין אבדן כושר עבודה בסך של 303,086 ₪ בשל בנכות מקצועית שהמבוטח לקה בה ואשר גרמה לאבדן כושרו המקצועי לעבוד בעיסוק בו עסק סגר את המוסך ונאלץ לעבוד כנהג וכעוזר למנהל תפעול.

 

בית המשפט דחה את התביעה ובחן את הסוגיות:

 

מכתב דחיה וטענת ההתיישנות - לפני התביעה נוכחית, המבוטח הגיש תביעה זהה לבית המשפט אשר לפני הגשתה נדחתה על ידי חברת הביטוח במכתב דחיה. השופט חגי ברנר שדן בתביעה הראשונה, החליט למוחקה על הסף בשל התיישנות ודחה את טענת התובע לפיה תחילת מניין תקופת ההתיישנות, הוא גמר ששת החודשים של תקופת אובדן הכושר. טענה זאת התקבלה גםעל ידי כב' השופט סטולר בתיק הנדון.

 

הואיל ובמקרה הנדון, המבוטח ידע היטב את עמדתה של חברת הביטוח לפני הגשת תביעתו, נדחתה הטענה שחברת הביטוח מנועה מלהעלות טענה כל שהיא לאור העובדה שהמבוטח לא קיבל תשובה למכתב הדרישה ששלח לחברת הביטוח.

 

האם התובע איבד את כושר עבודתו בהתאם להוראות הפוליסה - התובע הסתמך על חוות דעתו של המומחה מטעם חברת הביטוח (ד"ר גפן) אך תקף אותה. בית המשפט החליט כי "אין התובע יכול מצד אחד לומר, מסתמך אני על חוות דעתו של ד"ר גפן, ומצד שני לתקוף אותה בנקודה זו או אחרת. לשון אחר, התובע אינו יכול לאחוז את החבל משני קצותיו ובה בעת לשאוב מים מהבאר."

 

האם העיסוק הסביר האחר פגע במעמדו החברתי של התובע  - התובע טען, כי עבודתו החדשה פגעה קשות במעמדו החברתי. טענת התובע היא שעיסוקים החלופיים השונים המוצעים על ידי ד"ר גפן, אינם מתאימים למעמדו החברתי או לניסיונו.לפי עמדתו בתצהיר אותו הגיש המבוטח לבית הדין האזורי לעבודה (לגביו הוא טען שאינו משקף נכונה את עבודתו הנוכחית לפיה הוא מציג עצמו התובע כאחרון עובדי הקבלן) הרי שבעבודתו החלופית הוא ה"מוציא והמביא", ובעל הסמכות להחליט בכל הקשור בצי הרכבים של כ 480 כל רכב.

 

על כן הוחלט, כי, " "הודאת בעל דין דומה כמאה עדים" , (בבלי גיטין מ', ב'), לכן אין בעדי התובע כדי להזים את הודאתו הוא, בתצהיר שנתן בבית הדין לעבודה." והתוצאה היא שהמקצועות החלופיים שהוצעו על ידי המומחה מטעם חברת הביטוח, והעבודה אותה ביצע המבוטח בעבודה החליפית לא פגעו במעמדו החברתי.  

 

עבור לתוכן העמוד