חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

החלטת העליון: הידבקות בוירוס אינה תאונה

האם בהגדרת מקרה הביטוח בפוליסת תאונות אישיות "אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני" ניתן לכלול גם הידבקות בנגיף?

 

 

רע"א  4339/08

 

עזבון המנוחה מונא סלים ז"ל, מחמוד סלים ובהג'ה סלים נגד כלל חברה לביטוח בע"מ

 

בית משפט: בית המשפט העליון  

 

ההחלטה ניתנה  ביום 24.7.08.   

 

על ידי כב' השופט: כבוד השופט א' רובינשטיין

 

מייצג המבקשים: עו"ד חיים קליר

 

עניינה של ההחלטה:  

מדובר בקשת רשות ערעור על פס"ד של המחוזי בנצרת שדחה ערעור על פס"ד של השלום בעפולה לפיו נדחתה תביעת העזבון והוריה של תלמידה אשר נפטרה בגיל 17 מדלקת ריאות נגיפית והיתה מבוטחת בפוליסה לביטוח תאונות אישיות בחברת ביטוח כלל.

 

בית המשפט העליון דחה את הבקשה והסתמך על ההחלטות הבאות של בית המשפט השלום, (שאומצו על-ידי בית המשפט המחוזי):

 

  1. המחלה אינה יכולה להיחשב כ"תאונה נקבע, כי "פסיקה שהכירה לעתים במחלות כ"תאונות" נגעה, רובה ככולה, לתאונות עבודה, בהם השיקולים שונים מאלו המעורבים בפרשנות חוזה ביטוח מסחרי; וכן, כי באותם מקרים היה מעורב "דבר מה נוסף", כלשון בית המשפט, בעל אופי פיזי וחיצוני, אשר הביא למחלה – כגון עקיצת יתוש, חתך סכין, וכדומה."
  2. לשון פוליסת הביטוח ברורה, וכי לשון זו אף תואמת את רוח המסמך והגיונו; וכי משום כך אין מקום לפנות לפרשנות "כנגד המנסח", המיטיבה עם המבוטח.
  3. נדחתה הבקשה לפיה מנועה חברת הביטוח מהעלאת טענות הגנה נוספות, מלבד הטענה כי המות נגרם כתוצאה מ"אירוע חיצוני" – הטענה שנטענה במכתב הדחייה כדי למנוע מצב לפיו תורחב מסגרת הכיסוי הביטוחי "גם על סיכונים, שמלכתחילה לא היו מבוטחים על פי חוזה הביטוח". 

בית המשפט העליון, ציין בין היתר, כי "בפוליסה נשוא התביעה הוחרג מפורשות מן הכיסוי נזק מחלה, "בתנאי שהמחלה איננה נובעת מתאונה המכוסה על פי הפוליסה". שונה הדבר, למשל, מן המקרה שבו "עורבו" זו בזו, על-ידי הרחבת כיסוי, תאונה ומחלה, כבפוליסה שהיתה נשוא ע"א 1806/05 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון אמיתי (טרם פורסם, 21.5.08). כפי שנאמר שם (בדעת הרוב), ה"עירוב" מעורר קשיים וקורא להידרשות מחדש לפוליסה. ואולם, בנידון דידן אין עירוב כזה ואין הרחבה, אלא בשתי משוכות עסקינן, ה"משלימות" זו את זו, האחת – הטענה כי ב"תאונה" עסקינן, והשניה, הטענה כי סייג היעדרו של כיסוי למחלה אינו מתקיים. "

 

אזכור פסיקה:

פרשת Brintons Ltd. v. Turvey, [1905] A.C. 230 H.L. 1905, בה נדבק ממיין צמר בחיידק אנטרקס שנשא הצמר. שם היה מדובר בפוליסת ביטוח לתאונות עבודה.

ע"א 779/89 שלו נ' סלע חברה לביטוח- "אלימות" תוכל להיות מילולית ולא אך פיזית בלבד.

 

ההחלטה המלאה בבית המשפט העליון.

עבור לתוכן העמוד