חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח חסר ומכירה לפני בדיקת המבטחת

הואיל והמבוטח מכר את הרכוש שניזוק ובכך השחית את הראיות, לפני בדיקתן, חויבה המבטחת לשלם למבוטח רק את הסכומים שבהם הודתה

 

 

 

א  020279/07

 

חסאן קאסם ובניו בע"מ נגד הראל  חברה לבטוח בע"מ

 

פסק הדין ניתן ביום: 23/10/2008

 

בית משפט: השלום תל אביב-יפו

 

על ידי: כב' השופט ירון בשן      

    

עניינו של פסק הדין: באילו נסיבות יש לנכות ביטוח חסר מתגמולי ביטוח ומה הדין במקרה שהמבוטח מוכר את רכושו לאחר הנזק בחפזון מופרז שמונע מחברת הביטוח לבדקו, ולמכרו במחיר ראוי וכך להקטין את הנזק המבוטח.

 

עילת התביעה היא נזק למבנים ומלאי בתחנת דלק בטייבה עקב גשמים בשנת 2006. המבטחת הכירה בחבותה אולם חלקה על הסכומים שנתבעו בטענה שעליה לשאת רק במחצית הסכום בשל קיומו של "ביטוח חסר" ולגבי הנזק שנגרם לבנזין שהזדהם, טענה המבטחת, כי הוא נמכר בחפזן מופרז שמנע ממנה לבדקו, ולמכרו במחיר עדיף וכך להקטין את נזקה.ו

 

בית המשפט מצא, כי טענת ביטוח  החסר לא הוכחה וזאת משום שהפוליסה לא הפנתה למסמך חיצוני ולא ניתן לדעת מהאמור בה מהו הרכוש המבוטח.בית המשפט מצא, כי "סקר סיכונים" עליו הסמכה המבטחת לא הועיל לזיהוי הרוכש המבוטח לפי הפוליסה (אשר כאמור, לא הפנתה אליו). " דומה שהמומחים התקשו מאוד להעריך את "הנכס" גם מפני שהתקשו לומר "מהו הנכס". כך למשל, אפילו בענין עובדתי פשוט נקבו שלושה המומחים במספרים שונים לגמרי".

 

הואיל והמבוטח לא הוכיח לבית המשפט, כי שיקם את המבנה כנדרש לפי סעיף "ערך כינון" בפוליסה, נקבע חישוב תגמולי הביטוח בגינו לפי "ערך שיפוי", ע"ס בסך 22,560 ₪.

 

בבדיקת הנזק לתכולה הסתבר, כי מנהל המבוטח מכר המיכל שזוהם ואת תכולתו, במחיר מוזל מאוד בשלב בו סוכן הביטוח ידע על האירוע אך המבטחת טרם דיווח ולא יכלה לבדוק אם הדלק אמנם זוהם, וכיצד ניתן להפיק מרכוש שניזוק את מירב התמורה. 

 

"כאשר התובעת עצמה השחיתה את הראיות וסיכלה את ההגנה, ללא טעם לגיטימי, אין מנוס מלהניח שאילו היו הראיות נשמרות, הן היו מיטיבות עם הנתבעת. בנסיבות אלה, מצאתי לראוי לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים שבהם הודתה – דהיינו סך 12,190 ₪." 

 

עבור לתוכן העמוד