חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הפעלת הביטוח באמצעות משלוח מיסרונים

בית המשפט הבין את חוסר הנכונות של המבטח לשלם את הנזק לפי הנסיבות ומצא אותה מובנת, מתבקשת, ומחויבת המציאות הואיל ואין לצפות מהמבטח

 

א  011310/06

 

ציון בן יעקב ושלום בן יעקב נגד הפניקס הישראלי חברה לבטוח בע"מ 

 

בית משפט: השלום בירושלים

 

ההחלטה ניתנה ביום: 18/11/2008

 

 על ידי כב' השופט: אלכסנדר רון

 

עניינה של ההחלטה: תוקף הכיסוי הביטוחי לפי פוליסת הרכב הכוללת כיסוי לנהג צעיר לפיה "רכש" בעל הרכב 60 שעות כיסוי ביטוחי לנהיגת בנו כאשר שעות הכיסוי ניתנות לחלוקה על פי רצון המבוטח והן נמנות מהמועד בו שולח המבוטח או הנהג הצעיר הודעת SMS (מיסרון) למבטח על תחילת הנסיעה ועד למועד בו נשלחת הודעה על סיומה. השאלה היתה אם שלח הבן הודעה כאמור להפעלת  הכיסוי הביטוחי לפני תחילת הנסיעה ולפני תאונת הדרכים?

 

הבן העיד, כי אכן שלח מיסרון למבטח לפני תחילת הנהיגה וקיבל אישר על קבלתו.  בית המשפט נדרש לשאלת סבירות הכרונולוגיה של האירועים הנלמדת מן הראיות. לפי אפשרות האחת, גרסת המבטח, כל שיחות הטלפון נערכו בעקבות תאונת הדרכים ועל כן אין כיסוי ביטוחי. לפי האפשרות השניה, שתי הפעמים הראשונות בהן התקשר הבן, ולמעשה, ניסה להתקשר, לאחיו התבצעו עוד קודם לתאונה במטרה להודיע לאח על בואו ורק שיחת הטלפון השלישית הייתה כבר לאחר התאונה. בית המשפט נדרש לשאלת סבירות האפשרות השניה.

 

בית המשפט מצא,כי האירוע מבוטח, אם כי גרסת הבן הנהג אינה נקיה מספקות בשל סמיכות המועדים של התאונה מרגע הפעלת הביטוח ושיחת הטלפון עם האח. לאחר שהתברר, כי אי הדיוקים מקורם ביחסים שבין הבן לבין חברתו שאינם מעניין התביעה, בית המשפט קיבל את גרסתו הואיל וכל הגירסאות האחרות לא היו נקיות מחוסר סבירות.

 

עם זאת בית המשפט הבין את חוסר הנכונות של המבטח לשלם את הנזק לפי הנסיבות ומצא אותה  מובנת, מתבקשת, ומבחינתה ומחויבת המציאות הואיל ואין לצפות מהמבטח, כי ינתח את הודעת הנהג בדרך בה מוסמך בית המשפט לנקוט.

עבור לתוכן העמוד