חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מועד התיישנות ההשתתפות העצמית

נקבע, כי תקופת ההתיישנות של שלוש שנים אינה חלה על תביעות לתשלום השתתפות עצמית אשר תקופת התיישנות בגינן הינה שבע שנים

 

 

א  736904/07

 

אריה חברה לביטוח בע"מ נגד סקאי קלאב בע"מ

 

בית משפט: השלום תל-אביב – יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 28/11/2008

 

על ידי: כב' השופטת שרון גלרֿֿאהרוני

 

עניינו של פסק הדין: התיישנות תביעה לתשלום השתתפות עצמית ומהו המועד לתחילת מניינה. כאשר המבוטחת לא כפרה בחובתה לתשלום ההשתתפות העצמית בפוליסת הביטוח, אך טענה להתיישנות התביעה של חברת הביטוח שהוגשה נגדה ביום 21.8.07.בשל אירוע מיום 22.3.95. וממתי יש למנות את תחילתה.

 

בית המשפט קבע, כי סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח (תקופת ההתיישנות המקוצרת של שלוש שנים) אינו חל על תביעות לתשלום השתתפות עצמית אשר תקופת התיישנות בגינן של הינה שבע שנים, כקבוע בסעיף 5 לחוק ההתיישנות וכי תחילת מניינה הוא המועד הראשון בו הגיעו הוצאותיה של חברת הביטוח לסכום ההשתתפות העצמית.

 

הדיון עסק בכמה מישורים:

המישור הלשוני - סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח הקובע : "תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח". " לסיכום הבדיקה במישור הלשוני סבורני כי ניתן לומר, שבדיקה זו, על אף שאינה מביאה למסקנה שהינה לחלוטין חד משמעית, הרי שיש בה כדי ליתן לנו "קריאת כיוון" משמעותית, לפיה, ככל הנראה, מקומו של דין ההתיישנות לגבי תביעות השתתפות עצמית, אינו בסעיף 31 לחוק חוזה הביטוח אלא בחוק ההתיישנות".
 

מישור התכלית החקיקתית - "לסיכום בדיקת מישור התכלית החקיקתית אני סבורה, כי אין למצוא ברציונלים אשר עמדו בבסיס חקיקתו של סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח משום הצדקה להעמדת תקופת ההתיישנות בתביעות השתתפות עצמית על שלוש שנים בלבד."

בחינת מספר שיקולים נוספים -  מניין שלוש השנים מתחיל מקרות מקרה הביטוח, עלול חברת הביטוח לאבד את זכות תביעתה, בשל מניפולציות מצד מבוטחים לגבי המועד בו יבחרו להגיש תביעתם, על מנת להתחמק מתשלום מרכיב ההשתתפות העצמית, האם לא ראוי, למען האיזון כי גם המבוטחים יהנו מתקופת ההתיישנות המקוצרת? הגישה הכללית בפסיקה לעניין פירוש מצמצם של כללי התיישנות,

 

האם בעת הגשת התביעה במקרה הנדון חלפה תקופת ההתיישנות? - "מן הראיות אשר הציגה התובעת עולה, כי המועד הראשון בו הגיעו הוצאותיה לסכום ההשתתפות העצמית היה יום 11.3.01 (לפני מועד זה הוציאה חברת הביטוח הוצאות שונות, אשר סכומן המצטבר לא הגיע לסכום ההשתתפות העצמית...). משכך, הרי שבעת הגשת התביעה, ביום 21.8.07, טרם חלפו שבע שנים מיום התגבשות העילה, ומכאן שהתביעה לא התיישנה."

 

 

איזכור פסיקה

 

ע"א 2286/02 המגן בע"מ חברה לביטוח נ' חתמי לוידס ואח', שם קבע בית המשפט המחוזי, כי הסעיף אינו חל אלא חלים דיני ההתיישנות הכלליים, היינו התיישנות של 7 שנים בשל התייחסותו של המחוקק למועד קרות מקרה הביטוח בלבד וכי לדעת בית המשפט תקופת ההתיישנות לפי סעיף 31 לחוק מתייחסת למערכת היחסים בין המבוטח למבטח בלבד.

 

(ת"א) 714198/03  שמשון חברה לביטוח בע"מ נ' ניצן ואח' בבית משפט השלום  בו הגיע כב' השופט למסקנה שונה לפני שניתן פסק הדין בבית המשפט המחוזי המהווה פסק דין מנחה לבית משפט השלום.

  

עבור לתוכן העמוד