חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הצעת פשרה אסורה בביטוח א. מקצועית

בית המשפט דחה את ההודעה לצד שלישי ששלח המהנדס להראל שביטחה אותו בביטוח אחריות מקצועית וזאת בשל הצעת הפשרה בניגוד לתנאי הפוליסה

 

 

א  073907/04

 

בית משפט: השלום תל אביב-יפו

 

מזרחי אורנה ומזרחי משה נגד לוי אהרונוב ואח'

 

פסק הדין ניתן ביום: 20/11/2008 

 

על ידי כב' השופט: מרדכי בן חיים

 

ההיבט הביטוחי של פסק הדין: במשפט שעניינו ליקויי בניה נתבע בין היתר המהנדס ששלח הודעת צד ג' לקבלן ולחברת הראל שדחתה את תביעתו נגדה בשל איחור בהודעה על קרות מקרה הביטוח, ובשל הודעה על נכונותו לפצות את התובעים. כמו כן הצטרפה המבטחת לטענות ההגנה של המהנדס נגד התובעים.

 

בית המשפט דחה את ההודעה לצד שלישי ששלח המהנדס להראל שביטחה אותו בביטוח אחריות מקצועית וזאת למרות שלא הוכח שההודעה על התביעה ניתנה לחברת הביטוח באיחור.

 

הסיבה לדחית התביעה נגד חברת הביטוח היתה מכתב ששלח המהנדס לתובעים בו כתב:

"אני מוכן לפצות את משפחת מזרחי על הליקוי בחדר המדרגות ב-3,000 דולר (בהתאם להשתתפות העצמית בביטוח המקצועי)".

 

המהנדס טען, כי הצעתו זו לצרכי פשרה בלבד ומבלי להודות באחריות, אולם היא לא היתה מעוגנת בנוסח המכתב.

 

בית המשפט, קבע, כי המבוטח פעל בניגוד לתנאי הפוליסה לפיו:

"לא ייעשו על ידי המבוטח או מטעמו כל הודאה (Admission), הצעה, התחייבות, הבטחה, פשרה, סידור או פיצוי ביחס לכל מקרה בגינו תיתכן תביעה לפי פוליסה זו, ללא הסכמתו מראש ובכתב של המבטח".

 

 

 

עבור לתוכן העמוד