חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

ביטוח קבלני אינו מכסה נשירת חיפוי שיש
המשתמש בווי חיבור שאינם עמידים בקורוזיה או המתרשל בהתקנה של אריחי חיפוי, אמור לצפות כתמי קורוזיה ונשירת אריחיםקרא עוד
המחוזי: מחלת פרקינסון אינה תאונה
אירוע אקסידנטאלי במובנו הרחב, הינו גם לא צפוי מבחינת ההתרחשות וגם אינו מהווה תוצאה שיסודה בתמורות טבעיותקרא עוד
מתי תגמולי ביטוח פטורים מתשלום מס?
מס רווח הון משולם בפועל בעת קבלת הפיצויים רק אם הנישום נמנע מלבצע שחלוף נכסים או מלשקם את הנכס שניזוקקרא עוד
ערעור במחוזי בהסתמך על הלכת סלוצקי
לא הובאה כל ראיה מטעם המבטח של מומחה לביטוח, או של מבטחים אחרים כי אף מבטח סביר לא היה מבטח בנסיבות הענייןקרא עוד
אחריות בנזיקין של מארגני מסע רפטינג
השופט כהן מעלה את ההבחנה במקורות שבין נזקי גוף, אשר לגביהם אין הסכמת הניזוק מועילה, לנזקי ממון שבהם היא מועילהקרא עוד
ביטוח מבנה דירה: קיר תומך אינו גדר
הישענותו החלופית של המבטח על מספר חריגים שונים בגין אותו נזק מלמדת כשלעצמה על עמימות משמעותם של החריגיםקרא עוד
המצאת מסמכים לצורך הוכחת תביעה
שתי הערכאות דלמטה סברו כי יש מקום שהמבוטח יגלה את המסמכים החשבונאיים שגילויים התבקש על ידי המבטחתקרא עוד
נתקבל ערעור מבטח בגין שני אירועי פריצה
המשיבה נהגה ברשלנות של ממש בכך שהתעלמה הלכה למעשה מהתראת המוקד בדבר העדר דריכה של המערכתקרא עוד
משמעות כיסוי נזק בזדון בביטוח מחפרון
קשה להלום שפוליסת ביטוח תבטח נזק שנגרם בזדון על ידי המבוטח, כלומר תבטח נזק, שהמבוטח גרם לעצמו בכוונהקרא עוד
ביטול הפוליסה תקף ממועד קבלת ההודעה
החובה ליידע את המבוטח על ביטול פוליסת הביטוח מוטלת על המבטחת לבדה ומשלא עמדה המבטחת בחובתה הביטוח תקףקרא עוד
הפיצוי היה נבלע במענק הנכות של המל"ל
איני מוצאת כי נכות בשיעור זה בגין גורמים אלו מהווה גורם להפסקת עבודה או לפגיעה ביכולת השתכרותו של התובעקרא עוד
אחריותו של קבלן להתמוטטות תקרה
הטלת אחריות אישית בנזיקין על אורגן של החברה בהתאם למתווה הנ"ל אינו מעורר שאלות בדבר הרמת מסך ההתאגדותקרא עוד
אחריות הקיבוץ בשל סלע שגרם לפציעה
עיינו בתמונות שהוצגו בפנינו ושוכנענו אף אנו כי הימצאות הסלע במרכז הדרך מהווה מכשול וסיכון ממשי להולכי הרגלקרא עוד
בהיעדר מקרה ביטוח אין למבטח זכות תחלוף
בהיעדר ארוע ביטוחי על פי הפוליסה, משלא הועברה הבעלות בציוד למבוטח די בכך בכדי לקבוע שלא התקיימו יסודות התחלוףקרא עוד
החישוב הנכון של שיעור הנכות בפוליסת ביטוח
במקרה הנדון אין מקום לעשות שימוש בסמכות בית המשפט בחוק חוזה הביטוח ולחייב את הנתבעות לשלם לתובעים ריבית מיוחדתקרא עוד
נטל ההוכחה לקיומו של פטור מאחריות המבטח
קשה לקבל את טענת המבטחת כי המבוטח ידע או אמור היה לדעת על הקשר בין מחלת הצליאק לבין סוג הסרטן בו לקהקרא עוד
פיצוי בגין הרס ספינה בעבודות חילוץ
המבטח נמצא אחראי להריסתה הסופית של הספינה ועליו לפצות המבוטחת כדי ערכה המלא של הספינה טרם שבוצעה העוולהקרא עוד
הסגרה בשל הונאה לצורך תגמולי ביטוח
לפי מומחה בית המשפט, החנויות נקלעו לקשיים כלכליים חמורים טרם השריפה ולא היו להן נכסים מספיקים כנגד חובותיהן
קרא עוד
כיסוי לגניבת מחשב מרכב שאינו מאויש
ברשימת הפוליסה צויין שקיים כיסוי למחשב הנייד כנגד "כל הסיכונים" אולם לא צוינה ברשימה כל הפניה לסייגים ולחריגיםקרא עוד
קבלן הניקיון אחראי לנפילה במרכול
קבלן ניקיון המתחייב כלפי מי ששכר את שירותיו לשמור על ניקיון המקום, חייב לעשות את כל שביכולתו כדי לעמוד בהתחייבותוקרא עוד
עבור לתוכן העמוד