חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

זכות התחלוף של המבטח כלפי דייר
לאחר בחינת הטענות והמצב המשפטי, אין לכלול יחסי שוכר ומשכיר לסייגי התחלוף הגם שאין מדובר ברשימה סגורהקרא עוד
אין אחריות בנזיקין כלפי עובד של קבלן
המחזיק התקשר עם קבלן מקצועי לצורך תיקון הגג, והוא זה שאחראי על קיום התקנות ועל נזקים שייגרמו בשל אי קיומןקרא עוד
אחריותה של מבטחת להתנהלות חברת שחר
העובדה, שלמבטחת זכות לבחור בתיקון במקום פיצוי, אינה מקנה לה זכות להשאיר הדירה במצב "בתיקון" למעלה משנתיים וחצי
קרא עוד
עגמת נפש בשל טיפול חברת שחר
שוכנעתי כי מספר פעמים המתין התובע לבואו של אינסטלטור של הנתבעת, לאחר שתואם מועד, והאינסטלטור לא הגיעקרא עוד
השפעת ניסיון לרצח על זכויות בפנסיה
אין בהכרח צורך להצטמצם להרשעה של מי שניסה לגרום למותו של בן זוגו וניתן לכלול גם מקרים של הרשעה באלימות קשהקרא עוד
היעדר אחריות החווה בשל נפילה מסוס
כל שניתן לומר הוא, שהתובע הוכיח שהתממש סיכון שגרתי, שרוכב לא מנוסה עלול ליפול מסוס, סיכון שאין בצידו אחריות בנזיקיןקרא עוד
חיוב מבוטחים יחד ולחוד בהשתתפות עצמית
הנתבע מעולם לא השיג על קביעת המבוטחים בפוליסה: "מובילי רחובות בע"מ ו/או יאיר ישעיהו" שמשמעו, מבוטחים "ביחד ולחוד"קרא עוד
גיל המבוטחת לפי ביטוח משכנתה
שתי עדות הנתבעת העידו שאין אפשרות לביטוח לווה מעל גיל 55 והמנוחה הייתה בת 65 בעת החתימה על הסכם ההלוואהקרא עוד
לא התרחש התקף לב כהגדרתו בפוליסה
השופט גזית: "אני נכון לשער כי יתכן שהתובע עבר אוטם לב בעברו אך לא הוכח שאירע מקרה שעונה על הגדרת הפוליסה."קרא עוד
הטכניון אינו אחראי לנפילה במדרגות
הטכניון לא הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו בנוגע למדרגות החירום ולמעקה ועל כן אין לחייבו ברשלנות או בהפרת חובה חקוקה קרא עוד
סימני פריצה המהווים תנאי לאחריות המבטח
ראוי לקבוע כי חדירה לעסק תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מהווה חדירה תוך שימוש באמצעים בלתי רגילים ובלתי מקובליםקרא עוד
חובת האמונים לחברה של נושא משרה בחברה
אין כל מקום להותיר את ההחלטה בדבר יכולתה של החברה לממש את ההזדמנות העסקית בידי נושא המשרה שמבקש לנצלהקרא עוד
אחריות המבטחת במכירת שרידי יאכטה
ההודעה על ביטול המכר (שלא עמד על הפרק) ניתנה על רקע חוסר כדאיות כלכלית בעסקה, והאטצלה הייתה בעיית הרישוםקרא עוד
נזק בתקופת ביניים של חיתום בחברה
תקופת חיתום, ממושכת ביותר, במשך יותר משנה – ועצם העובדה שהמבטחת אפשרה סיטואציה חיתומית שכזו עולה כדי רשלנותקרא עוד
אובדן כושר עבודה של מנהל בית מלון
המבטחת אינה גורם "ניטראלי" במחלוקת עם המבוטח. כאשר היא חושדת בו, משלחת בו חוקרים פרטיים ומסיקה מסקנותקרא עוד
התיישנות תביעה בשל טעות בזהות המבטח
בכל מקרה יש לספור תקופת ההתיישנות אך מהמועד שבו היא הוגשה נגד אותו אדם/תאגיד רלוונטי ולא כל מועד אחרקרא עוד
פיצוי מבוטח בגין תמותת עזים במושב
לא שוכנענו, כי נפלה בהכרעתו ומסקנתו של בית משפט קמא שגגה שיש בה כדי להצדיק את התערבותה של ערכאת הערעורקרא עוד
נדחתה עתירה לבחינות סוכן במתכונת הישנה
פרשנותו של העותר, לפיה רשאי מבקש רישיון שנכשל להיבחן בכל מועד שהוא במהלך 3 שנים אינה סבירה ואינה הגיוניתקרא עוד
אחריות בשל מעידה בבית קפה
העירייה לא התחילה להוכיח שנקטה באמצעי פיקוח כלשהם, ודאי לא באמצעים סבירים, על מנת לאכוף את דרישות הבטיחות קרא עוד
מועד תחילת התיישנות בביטוח תאונות
חרף התפיסה לפיה יש לאפשר לאדם ששילם פרמיה לקבל תגמולי ביטוח, אין מנוס מדחיית התביעה בשל התיישנותקרא עוד
עבור לתוכן העמוד