חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

העליון: עיכוב ביצוע תשלום לנפגע
יש מקום להעתר לבקשה, באופן שסכום הכסף שעיכוב תשלומו מתבקש יופקד בקופת בית המשפט עד למתן פסק דין בערעורקרא עוד
אחריות מרכול לפגיעה באצבעו של הקונה
הדלת אינה אמורה להיסגר על ידו מי שמנסה לפתוח אותה, לו היה מותקן חיישן או מנגנון האטה, הייתה נמנעת התאונהקרא עוד
טעות המבטחת במכתב אישור התביעה
תנאי לקבלת פיצוי הוא שהמבוטח הוכיח כי התממש סיכון מהסיכונים המבוטחים, רע"א 3577/93 הפניקס נ' מוריאנוקרא עוד
הגדרת המונח תאונה בביטוח ספורטאים
כאמור בחוה"ד ועדותו של מומחה ביהמ"ש, הלייפת שנמצאה בבדיקה הפתולוגית בליבו של המנוח אינה מחלה ובוודאי שאינה מחלה מולדתקרא עוד
תיקון צנרת שלא ע"י שרברב הסכם
לדברי השופט, הנתבעת צודקת שהתובע לא פנה למוקד הנכון על פי כרטיס השרות ותנאי הפוליסה. גם אם יש להבין את טעות התובעקרא עוד
התיישנות תביעה לפי ביטוח תלמידים
לא עלה בידי התובע להציג כל ראיה שתתמוך בטענתו כי מו"מ כאמור בכלל התנהל בין שני הצדדים או כי ניתנה הסכמה קרא עוד
פיצוי אינו תלוי במגבלות חוק ההשתלות
עמדנו על ההבחנה בין שיפוי לבין פיצוי והראינו כי אין כל מניעה לשלם למבקש פיצוי בגין מצבו הבריאותי טרם ביצוע ההשתלהקרא עוד
חריג תסיסה עצמית בפוליסת אש
למעשה, מלבד הנחות, לא היו למבטח כל ראיות לכך כי חל החריג וכי הקש נשרף כתוצאה מתסיסה עצמית עקב רטיבותקרא עוד
אחריות לפיצוי סטודנט בכיסא גלגלים
בנסיבות, קובעת קיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי התובע אשר הופרה וגרמה לנזק נשוא התביעהקרא עוד
אחריות לפיצוי יורשי אדם שטבע בבריכה
התובעים לא הוכיחו כדין, כי במקרה דנן הפר הקיבוץ חובה חקוקה כלשהי. טענותיהם לעניין זה בעלמא הןקרא עוד
פיצוי בגין תקיפה של עובד מאפיה
אני מקבל את טענת הנתבעים לפיה, אירוע הקטטה שהתפתח בין התובע לנתבע הווה אירוע נקודתי, חריג ובלתי צפוי קרא עוד
העירייה אינה אחראית לתאונת אופניים
דרישות התובע מהעירייה חורגות מגדר אמצעים סבירים בנסיבות העניין. העירייה נקטה באמצעים הסבירים קרא עוד
חריג משלוח מאוחד בביטוח הובלה אווירית
הסיכונים שבשיגור בקונס' ובכללם עיכוב בהובלה, מטענים בעלי תכונות והוראות שונות לא התקיימו בנסיבות המקרה הנדון קרא עוד
חריג כאבי גב בביטוח אי כושר לעבודה
בנוגע להחרגה הגורפת בפוליסה לפיה כאבי גב לא יזכו את המבוטח בתגמולים – אני מוצאת כי מדובר בהחרגה בלתי סבירהקרא עוד
היעדר אחריות בגין פציעה במשחק כדורגל
מה שאירע הוא שבמהלך משחק כדורגל אירעה תאונה מצערת כאשר התובע התנגש בשחקן אחר שניסה לחטוף ממנו את הכדורקרא עוד
פיצוי בגין אי עמידה בחובת הנמקה
במידה והנתבעת היתה מפנה לסעיף בפוליסה, בעת דחיית התביעה, ומציינת כי מקרה זה של נזק כתוצאה מאיטום לקוי מוחרג קרא עוד
העליון: יש לקזז תגמולי אי כושר מנכות
אין הצדקה שהמבקש ימשיך לקבל פיצוי בגין אובדן כושר עבודה זמני במקביל לפיצוי החד-פעמי. מצב זה מנוגד לפוליסהקרא עוד
פיצוי מלא למרות אי עמידה בתנאי המיגון
המבטחת בחרה שלא להרים את נטל ההוכחה שהוטל עליה, אלא להתמקד בטענה משפטית עקרונית שלא התקבלהקרא עוד
ביטול ביטוח משכנתא מיום הפירעון?
פרעון ההלוואה אינו הופך את מקרה הביטוח ללא אפשרי, שכן המבוטח עדיין עלול למות גם אם פרע את ההלוואה בחייוקרא עוד
המחפר לא בוטח כנגד נזק בזדון
הפוליסה אינה כוללת כיסוי "נזק בזדון". כמו-כן הוכח, ברמה הדרושה במשפט האזרחי, כי הנזק שנגרם הוא נזק בזדוןקרא עוד
עבור לתוכן העמוד