חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

זכאות המבוטח לדמי ביטול כרטיס טיסה
הדברים מתיישבים אף עם המסמך שנשלח למבוטח בעניין תמצית הפוליסה, אשר לא מפרט דבר בעניין השתתפות עצמיתקרא עוד
דחיית תביעת שיבוב בגין אירוע הצפה
לא הובאו ע"י התובעת ראיות ו/או עדויות בדבר קיומה של הצפה במוסך ביום האירוע הנטען ו/או בסביבה שבה הוא נמצאקרא עוד
נדחתה תביעת שיבוב בגין אירוע הצפה
התובעת לא הוכיחה סבירות כלשהי ביחס לקיום כיסוי ביטוחי, שכן הפוליסה כלל לא מכסה נזקי מים, שלא מצאו ביטויי בכיסויקרא עוד
אחריות בגין פציעה בעינו של התובע
משנקבע כי לא הוכח די הצורך כיצד נפצע התובע, אין מקום לדון בסוגיית הרשלנות, אם הייתה או לא הייתה, בהתקנת הדלת קרא עוד
כיסוי ביטוחי לנזקי הצפה בחנות מעצב
היעדר טיעון לאי מודעות לדרישה, אינו שקול להודאה בידיעה, ולפיכך, לא ניתן להסיק מסקנה חיובית, בדבר ידיעה לדרישהקרא עוד
תביעה בגין אסבסט נדחתה בשל התיישנות
קשה להלום כי חו"ד רפואית, מאריכה תקופת ההתיישנות, שאם לא כן נאריך את תקופת ההתיישנות עד ללא גבול קרא עוד
התמוטטות מבנה אינה שקיעת קרקע
נקבע, כי אין לאמץ "באופן עיוור" את כלל הפרשנות כנגד המנסח, במנותק ממכלול התניות בפוליסה, ומהתכלית שביסודהקרא עוד
פיצוי בגין נזילת מים מדירת השכן
התובעים הפרו את הוראות סעיף 22 וסעיף 24 לחוק חוזה הביטוח ולא אפשרו לצד ג' לברר את העובדות לאשורן וע"י כך להקטין חבותוקרא עוד
אחריותו מעביד לנזקי גוף של עובד
המפקח הישיר על התובע מטעם העמותה היה חברו, סבל כמוהו אך בכיר ממנו. חגורות שניתנו או לא ניתנו היו באחריות העמותהקרא עוד
אחריותו של מעביד לתאונות עבודה
אחריות המעביד לעובדיו איננה מוחלטת ואין הוא צריך או יכול להגן על העובד בכל צעד ושעל. על העובד לגלות תשומת לבקרא עוד
אחריות הנהלת המרכול לפציעה של לקוח
השאלה אותה יש לבחון, היא, האם נקטה הנתבעת אמצעי זהירות סבירים ומספקים בנסיבות העניין. קיומו של המפגעקרא עוד
פרמיה ששולמה עבור מבוטחים ע"י סוכן
התובעים לא הוכיחו כי הנתבעת התחייבה להחזיר את החוב נשוא התביעה שאינו נובע מתשלום בגין ביטוחי חייםקרא עוד
אחריותו המקצועית של מנהל תיק השקעות
אם מנהל התיקים לא הפר הוראות ההסכם עם הלקוח ולא התרשל, וב"ז נגרם ללקוח נזק, בד"כ ללקוח אין עילת תביעה קרא עוד
אחריות המעביד בגין נפילה מסולם
בנסיבות המייחדות האירועים הנדונים, משלבות העוולות זו בזו, החובות בחקיקה מהוות בסיס לחובת הזהירות המושגיתקרא עוד
כיסוי נזקי מים שמקורם במרזב חיצוני
יהא זה ראוי וצודק לפרש את הנסיבות, לפנים משורת הדין, לטובת המבוטח, ועל כן אני קובעת כי מדובר ברכוש פרטי קרא עוד
ערעור המבטחת התקבל בשל ריבוי גרסאות
המבוטח בפוליסה הוא בכובעו כבעל הדירה המבוטחת, על הסיכונים הנובעים מכך, ולא כבעל עסק קבלנות לעבודות חשמלקרא עוד
נדחתה תביעת תחלוף נגד חברת שמירה
מהאמור עולה שלנתבעת שולם שכר, כפי שעולה מהחשבונית ומהעדויות. אך בכך אין די כדי להיכנס לגדרו של חוק השומריםקרא עוד
מיהו בן משפחה לצורך ביטוח אחריות?
ככלל, כפי שנקבע בפסיקה, סייגים לפוליסה יש לפרש בצמצום. כל סתירה, אי בהירות או ספק יש לפרש כנגד המנסחקרא עוד
ההבדל בין נזקי סערה לנזקי שיטפון
החומה נכנסת בהגדרת המונח "דירה", ע"פי "שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה... או המחוברים אליה ...קרא עוד
אחריות לפציעה בשל נפילה במדרגות
ניתן להניח ברמה גבוהה של ביטחון, כי שלחי המדרגות הבלתי אחידים, לצד החשיכה באולם, הם שהובילו לתאונה קרא עוד
עבור לתוכן העמוד