חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

התנהלות המבטח ואובדן כושר עבודה
אופן התנהלותה של הנתבעת יצר הסכם חדש על פיו, מאריכה וממשיכה הנתבעת את רכיב אובדן כושר עבודה בפוליסת הביטוחקרא עוד
כיסוי בגין נכות צמיתה בביטוח תאונות אישיות
מלשון הפוליסה עולה בבירור כי מרגע שנקבעה למבוטח נכות צמיתה אין הוא זכאי עוד לתגמול בגין אי כושר זמניקרא עוד
המחוזי דחה ערעור לשיפוי בגין שוד יהלומים
כלל הפרשנות נגד המנסח והכלל לפיו יש לפרש הגבלות הכיסוי הביטוחי בצמצום, אינם חזות הכל ואין ליישמם באופן מכניקרא עוד
אחריות המעביד לפציעה של עובדת בארכיב
מעביד חב בחובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי עובדיו. ההלכה הפסוקה הכירה בחובת זהירות מוגברת של מעביד כלפיהםקרא עוד
חובת המבטחת ליידע מבוטחת בתביעת צד ג'
חברת הביטוח מחוייבת ליידע את המבוטח על הסכם פשרה שערכה בעניינו גם אם מדובר בהסכם לדחיית התביעה כנגדוקרא עוד
העירייה אינה אחראית לנפילה לבור
עם כל הצער, מדובר בסיכון סביר בגינו אין מקום להטיל את חובת הזהירות הקונקרטית ואת הקביעה כי חובה זו הופרה קרא עוד
אי הפעלה של אזעקה שוללת פיצוי
אם התובעים מודים כי ידעו על הדרישה לקיומה של מערכת האזעקה, אין הם יכולים להיבנות מאי מסירת הפוליסהקרא עוד
חברת הביטוח לא הוכיחה כי השיקים זויפו
לכל היותר היה ניתן להגיע למסקנה, כי הנזק נגרם למוטבים בשיקים ולא למבטחת, שלא הוכיחה כי פיצתה אותםקרא עוד
עדות המבוטחת הכשילה תביעת שיבוב
המבוטחת כעדה, לא פירטה בתצהירה כלל את מעשי הרשלנות והפרת החובה החקוקה המיוחסים בתביעה לנתבעת קרא עוד
היצרן אינו אחראי לפעולות נותן השירות
אין עוררין כי הצינורית יצאה מהמפעל כשהיא תקינה לחלוטין, ומכל מקום לא הוכח כל פגם שהוא בתהליך הייצור של הצינוריתקרא עוד
אין קבלה לביטוח חיים לחולה בניוון שרירים
לפי ספרי חיתום של מבטחי משנה מובילים, חולים במחלת ניוון שרירים המרותקים לכיסא גלגלים נדחים מביטוח חייםקרא עוד
פרשנות "בונוס" בהסכם שכ"ט עם עו"ד
אין לראות את חיוב המבטח בתשלום 1.9 מיליון $ כחיוב המבוטחת עצמה, אשר היה מאיין את זכאותם של המייצגים לבונוסקרא עוד
ביטוח אובדן כושר עבודה של צלם מקצועי
על המבוטח לדאוג לתשלום עיקבי וסדיר של תשלומי הפוליסה. לא הוכחה טענת התובע כי הסוכן התעלם מפניותיו. קרא עוד
מי אחראי לנזקי הצפה ממערכת כיבוי אש?
לו היתה מבקשת הפניקס להגביל חבותה כלפי המשכיר כך שתחול רק כאשר קיימת חבות השוכר: "המבוטחת העיקרית"קרא עוד
העליון: השלום יחליט לגבי חובת הגילוי
התיק יוחזר לשלום שיכריע בטענתה של חברת הביטוח בעניין זה, בנוסף לטענות המבוטח לעניין גובה הנזק ושיעור הפיצויקרא עוד
פריסת תשלומי פרמיה בתקופת המתנה
המחוזי יקבע האם התשלום בתקופת ההמתנה הוא תמורת שירות שהמבוטחים אינם זכאים לקבל או האם מדובר בפריסהקרא עוד
המתכנן אינו אחראי לבטיחות המכונה
הוריו של התובע הם אלו אשר היו צריכים להשגיח על התובע ולא לאפשר לו להסתובב לבדו בשטחים הפתוחים בחצר המשקקרא עוד
נזק בגין חדירת מי גשם וביטוח הדירה
מצד שני, חובתו של מבוטח, וכך גם התובעת על פי הפוליסה, להודיע מיד לנתבעת/המבטחת בקרות מקרה ביטוחקרא עוד
נזקי מים ואחריותו של מתקין הפרקט
שלושת תנאי התחלוף: חבות המבטח עפ"י פוליסה, תשלום בפועל למבוטח וחבותו של הצד השלישי לפצות את המבוטחקרא עוד
הפסקת התקשרות מבטח עם עו"ד
הלקח הראוי הוא הכנת הסכמי שכ"ט מפורטים בכתב בין גופים המעסיקים עו"ד לבין עוה"ד ע"מ שלא יגיעו להליכים משפטיים קרא עוד
עבור לתוכן העמוד