חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

עד כמה ניתן להגביל אחריות לפי חוזה?
במקרה דנן אין מדובר בביצוע לקוי של התחייבויות על פי ההסכם, אלא באי ביצוע ההתחייבויות ובהפרה גורפת של ההסכםקרא עוד
ערעור במחוזי על קביעת נכות של עובד
בקביעת נכות ע"י השלום בשיעור 5%, תוך סטיה מדעת המומחה, המחוזי לא מצא פגם ולא מצא עילה מספקת וטעם להתערב קרא עוד
תביעת נכות לפי פוליסה המחריגה צניחה
סוכן הביטוח, טען כי הודיע לתובע אודות עמדת הנתבעת ואף מסר לו עותק ממכתב הדחייה שהתקבל אצלו, התובע הכחישקרא עוד
היעדר רשלנות רפואית בשל מום מלידה
המום ממנו סובל התובע הינו מום נדיר, והבדיקה שביצע ד"ר מוהתדי אינה מוכוונת לאבחונו ובחו"ד לא נטען כי ניתן לזהותוקרא עוד
חלוקת האחריות בין הקניון למנקים
האחריות הנזיקית מוטלת על שני הצדדים. על הקניון כבעלים לדאוג למקום נקי ממפגעים ולביצוע פעולות ניקיון ללא סיכוןקרא עוד
הכיסוי לפי פוליסה קבלנית פתוחה
התובע לא דיווח על הפרויקט בתוך תקופת הפוליסה ונשלחה לו תזכורת לפני תום הביטוח אודות חובת הדיווח כתנאי לכיסוי קרא עוד
הפיצוי המגיע בשל אובדן כושר עבודה
לדיון בערכאה שלישית יש מקום רק אם מתעוררות בעטייה של הבקשה שאלות בעלות השלכות משפטיות או ציבוריות רחבותקרא עוד
אין שיווין בדמי ניהול בקופות גמל
חלק ניכר מהעמיתים אינו ער לפרטי ה"חבילה", לרבות לנושא דמי הניהול, והדבר אינו חל רק על עמיתים לא מאורגניםקרא עוד
תנאי חיתום בביטוח אובדן כושר
הסוכן היה מורשה לטפל בשם המבוטח בהשגת חוזה הביטוח. אלמלא מעורבותו הסכמה בדבר ביטוח מוגבל לא היתה מושגת קרא עוד
פיצוי בגין איחור בהעברת כספי ביטוח חיים
על פרק זמן להעברת פידיון ביטוח חיים בהגיע מבוטח לגיל פרישה, ראו גם בתשובות המפקח על הביטוח באתר הפיקוח קרא עוד
הקף אחריותו של מחזיק במקרקעין כלפי אורח
ישנם מקרים בהם רשאי המעביד לסמוך על מי ששולט למעשה במקום העבודה ואינו נדרש כלל לנקוט אמצעי זהירות נוספים קרא עוד
אחריות לפציעה של אורחת מסיבה בבריכה
התובעת לא העידה עדים ולא הניחה תשתית ראיתית מספקת להוכחת מחדל של מי מהנתבעים, שהוביל כביכול לפגיעה בשיניהקרא עוד
אחריות לפיצוי ספק שהותקף על ידי עובד
הנתבע הוא שביצע את התקיפה מרצונו ומיוזמתו על כן נקבע, כי עליו לשאת כלפי המעביד והמבטחת שלו במלוא הנזקקרא עוד
אחריות לפגיעה בכבל של חברת החשמל
היה על התובעת לבחון ולבדוק האם כבלים שהושמו עוד בשנות החמישים, אכן מצויים בגובה הנדרש על פי התקנותקרא עוד
ערך הפדיון בפוליסה משתתפת ברווחים
אף אם הפוליסה לא נשלחה לתובעת, היא ידעה, או היה עליה לדעת, כי הכספים שהפקידה מושפעים מרווחים או הפסדיםקרא עוד
אחריותה של מארגנת טיולים לנפילה מיאכטה
התובעת הוכיחה, כי הטיול לווה על ידי נציגי הנתבעות כאנשי הקשר דוברי העברית, ואלו ליוו את הקבוצה בכל המסלוליםקרא עוד
האם פוליסת א.כ.ע. מהווה קצבת מעביד?
הדברים נאמרו בעיקר על רקע החלטות רשמי ההוצל"פ שניתנו בבקשות למימוש עיקולים עליהם תובע לא ערער קרא עוד
התובע לא הוכיח כי החתימה לא זויפה
התובע החסיר ולא מעט תוך שהוא יוצר עמימות המעוררת חשד באשר לנסיבות קבלת ההמחאה על ידו ולא הוכח הרקעקרא עוד
לא ניתן לעקל זכותו של המבוטח לשינוי מוטבים
זכותו "האישית" של מבוטח לבטל קביעת המוטבים הקודמת ולקבוע מוטבים חדשים תחתיהם עפ"י חוק חוזה הביטוחקרא עוד
אחריותה של חברת הובלה לנזק לרהיטים
עלות עריכת חוות דעת שמאי מטעם התובע אושרה באופן חלקי בלבד הואיל והשופט לא אישר חלקים ניכרים בחוו"דקרא עוד
עבור לתוכן העמוד