חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

התיישנות תביעה בגין נזקי צנרת
גם אם הנזילות התגלו בשנת 2004 (ולא בשנת 2003), הרי עד להגשת התביעה, באפריל 2012 חלפה תקופת ההתיישנותקרא עוד
אחריות מפעיל החווה לתאונת רכיבה
באף אחד מההליכים לא היתה שאלת תרומת האשם של גב' עובדיה חלק ממחלוקת, שלגביה הובאו ראיות וממילא קרא עוד
הבנק אינו חייב להודיע על ביטוח חיים
לא הוכח כי חברת ביטוח אחרת היתה מוכנה לבטח את המנוחה לנוכח גילה בשעת החתימה על הסכם ההלוואהקרא עוד
תביעת תחלוף בהפרת תנאי מיגון
יש להבחין בין תנאי מקדמי לתחולת פוליסה, לבין תנאי שנועד להקלה בסיכון, שהפרתו תקנה למבטחת התרופות בסע' 21 לחוק קרא עוד
לא הוכח שהמבוטח השתתף בשריפת העסק
לא ניתן לקבוע כיצד התרחשה "ההצתה" בבית העסק והמשיבה לא הרימה את הנטל שהוטל עליה להוכיח שהמבוטח הציתקרא עוד
אחריותו המקצועית של עו"ד כלפי לקוח
רשלנות מקצועית של עורכי דין מקימה, בדרך כלל, עילת תביעה חוזית בשל הפרת ההסכם ועילת תביעה נזיקית, ברשלנות.קרא עוד
סוכנת הביטוח חויבה ב 30% מהתביעה
הסוכנת העידה, כי את נושא המיגונים היא בד"כ אינה קוראת ורק כאשר המבטחת מודיעה על שינויים היא מעבירה למבוטחקרא עוד
החובה להסביר חריגים במכירה טלפונית
לתובעת לא הוסבר באופן ברור שאינו משתמע לשני פנים שמדובר בפיצוי שיינתן רק כתוצאה מתאונה כהגדרתה בפוליסהקרא עוד
אובדן כושר וביטוח ניתוח החלפת מסתם
משעה שקיבל התובע את הפוליסה היה סיפק בידו לבדוק מה מכוסה ומה לא ולהרחיב את הכיסוי כדי שיתאים לצרכיו קרא עוד
הגדרת מקצוע בביטוח אובדן כושר עבודה
מצבו הרפואי של המבוטח אפשר לו להתפרנס על ידי עשיית עיקר עבודתו, היינו הניהול של העסק, ואפילו מקרובקרא עוד
מי אחראי לפציעתו של ילד באתר בניה?
באתר מצויים חמרי בניה ועירייה סבירה יכולה הייתה לצפות את הנזק, אם ילד ייכנס לאתר וייפצע בהיתקלות עם אחד מהםקרא עוד
למי שייכים המיטלטלין של סוכנות הביטוח?
ככל שיש היגיון כספי-כלכלי במערכת יחסים זו, הנטל להוכיח זאת מוטל על מידן, אך וזינה והחייב לא סיפקו כל הוכחה כזאתקרא עוד
אין כיסוי לביטול טיול בשל מצב בריאות קיים
אין נפקא מינה באם היתה לתובעים ידיעה בדבר המצב הרפואי עובר לרכישת הפוליסה אם לאו. די בזאת שהמחלה שהחמירה קרא עוד
אחריות לפיצוי גנן שנפגע במסגרת עבודתו
תחזוקה נאותה ובדיקת פני השטח, היתה יכולה לגלות פתח שוחה ו/או בור ללא כיסוי ומכסה, גם אם היתה צמחיה מסביבקרא עוד
פיצוי בגין כאב וסבל בשל מפגע במדרכה
נמצא, כי המפגע בו כשל מהווה מפגע ממשי אשר יש בו כדי להטיל אחריות על הרשות לאירוע הנזק שנגרם בגינו לתובעקרא עוד
לווים שלא ערכו ביטוח חיים לפי משכנתא
אין מקום להטיל על הבנק אחריות לעריכת ביטוח חיים ללווה דומיננטי כמו גם להודעה על היעדר ביטוח ללווה האחרקרא עוד
בנק צפון אמריקה: העליון דחה עתירה לדיון נוסף
משלא הוכח כי גורם אחר בתוך הבנק גילה את המעילות בתקופת הביטוח, הגיע בית המשפט למסקנה כי הנזק אינו מבוטחקרא עוד
חריג הצתה בזדון על ידי בן משפחה
משהוכיח המבוטח כי נגרם לו הנזק בתקופת הביטוח עובר נטל ההוכחה למבטח להצביע על כך שהוא פטור מחבותקרא עוד
התרשלות בנוגע להתפשטות שריפה
התרשלותם של המערערים מתמקדת בהתפשטות האש לעבר דירת המגורים של המשיבים, להבדיל מאחריותם לפרוץ השריפהקרא עוד
חישוב תגמולי ביטוח לנכות חלקית מתאונה
סביר שגזירת סכום הביטוח לפי יחס הנכויות יעשה תוך השוואת הנכויות, הספציפית ובגין אבדן איבר מלא, כבתקנות המל"לקרא עוד
עבור לתוכן העמוד