חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

קביעת מוטבים בצוואה גוברת על הפוליסה
ישנה מחלוקת פוסקים בשאלה האם הודעה בדבר שינוי מוטבים באמצעות הוראה בצוואה, צריכה לעבור בחייו של המצווהקרא עוד
סכום האגרה אינו מגביל בדיקת מלוא הנזק
אין בסכום האגרה ששילם התובע בעת הגשת התביעה כדי להגבילו מלהוכיח בפני בית המשפט את מלוא היקף נזקיוקרא עוד
אובדן רווחים וחבותו הנזיקית של המבטח
הפסיקה האמריקאית הכירה בשורה ארוכה של נזקים תוצאתיים שניתן לצפותם כתוצאה מאי תשלום תגמולי ביטוח במועדקרא עוד
ביטול חיוב בריבית מיוחדת בגין עגמת נפש
הריבית המיוחדת נושאת אופי של סנקציה, ויש להותירה למקרים מיוחדים וחריגים בהם הוכח חוסר תום לב המבטח קרא עוד
תחלוף כפוף לתשלום עפ"י הפוליסה
לא כל תשלום שנעשה ע"י מבטח הוא של תגמולי ביטוח. למשל, תשלום בהתנדבות למבוטח לא ישכלל את זכות התחלוףקרא עוד
ניתן להסתמך על דוח חוקר מתלמד
מתוך ההחלטה: התרופה להפרת חוק החוקרים הפרטיים אינה מצויה במישור הראייתי, כי אם במישור המשמעתי והפליליקרא עוד
אובדן כושר למנהלת משתלת פרחים
על התובעת להוכיח קיום תנאי הפוליסה לתשלום פיצוי חודשי, ובכלל זה, כי כושר עבודתה נפגע בשיעור של 75% לפחותקרא עוד
הסוכן אינו אחראי להיעדר כיסוי לתכשיטים
לא ברור כיצד סברה התובעת כי תמורת פרמיה של 302 ₪ היא מקבלת כיסוי ביטוחי מלא ובלתי מוגבל לתכשיטיה ולשעוניהקרא עוד
נדחה ערעור בקשר לנזקי שריפה במוסך
המבטח נדרש להוכיח כי השריפה פרצה כתוצאה מהצתה, למצית היה מניע לגרום להצתה והזדמנות לבצע את ההצתהקרא עוד
חתימה על כתב ויתור אינה סוף פסוק
המבטחת לא עמדה בחובת הנאמנות כלפי המבוטח. כאשר ההתקשרות נעשית אך דרך הטלפון, קיימת חובת וידוא יותר גבוההקרא עוד
עמלת הפירעון המוקדם במות המבוטח
אין כל יסוד לסבור כי שומה על הבנק לוותר על עמלת הפירעון המוקדם ובכך לספוג למעשה נזק של אובדן תשואה מן ההלוואהקרא עוד
משמעותו של סעיף הפטור בהסכם שמירה
חברת השמירה, כשמה כן היא, והיא אינה מהווה תחליף לחברת ביטוח. בסופו של דבר מדובר בהתקשרות מסחריתקרא עוד
חובת הגילוי לפי הצעת בריאות מקוצרת
תקופת 3 השנים בסע' 43 לחוק חוזה הביטוח מהווה מעין "תקופת אכשרה" אשר בסופה מבשילה זכאות המבוטח לתגמוליםקרא עוד
אחריותה של עריית ת"א לבור במדרכה
השקע במרצפות מהווה הפרה את חובת הזהירות הקונקרטית כלפי הנפגע מצד העירייה וכתוצאה מכך נגרם לו נזק גוףקרא עוד
רשלנות תורמת במקרה של גניבת תכשיטים
המבוטח ידע שרוקן את הכספת יום אחד עובר למועד האירוע, ושתכשיטים יקרי ערך נמצאים בביתו והסכים לארח בחורות זרות קרא עוד
דחיית תביעה בגין כבודה שהגיעה כעבור חודש
מהגדרת החוק והתקנות אנו למדים כי לא ניתן לראות בחברת הנסיעות, מוביל אווירי או סוכן או נציג של חברת התעופהקרא עוד
תשלום עמלות ע"י סוכנות גג לסוכן ביטוח
משמעות השחלוף הינה החלפת כיסוי ביטוחי בפוליסה, או אפילו פוליסה בשלמותה, בביטוח חלופי מקביל העשוי לגרום להפסדקרא עוד
אחריות הרשות המקומית לקיום ביטוח תאונות
קבלת התביעה תהפוך פוליסת נושאי המשרה לפוליסת ביטוח תאונות אישיות לכלל התלמידים שקיימת לגביהם חובת ביטוח קרא עוד
אחריות המועצה לנפילה על מדרכה
לרשות מקומית חובת זהירות כלפי המשתמשים ברחובותיה ובאזורים הציבוריים בתחום שיפוטה והיא אחראית קרא עוד
אחריות המעביד בשל שתיית מתנול ע"י עובד
כאשר החומר הרעיל לא היה נעול והמנוח לא הודרך, לא היו המערערים נדרשים לצפות מה תהא דרך הגעתו של המתנול אליוקרא עוד
עבור לתוכן העמוד