חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

ביטוח אחריות מעבידים בשל הריגת שומר
הוכח בפני השופט, כי נואף שמש כקבלן משנה של שחף ולכן, אחריותו כלפי עובדיו מכוסה בפוליסת ביטוח אחריות מעבידים
קרא עוד
השפעת זכות התחלוף על קיומו של ביטוח כפל
למבטחת של המזיק אין זכות השתתפות לפי ביטוח כפל. לפי פרשנות שונה, המבטחת של המזיק תבוא בנעליו של הניזוקקרא עוד
הוכחת אי כושר לעבודה של רופא שיניים
עמדת המבטחת, כי על המבוטח להוכיח מידי חודש את עילת תביעתו, התקבלה ע"י המחוזי ועל כן מחייבת את בהי"ד לפעול על פיהקרא עוד
אחריות להצפה בשל פיצוץ צינור מים
לא נתקבלה טענת הנתבעים הסומכת על חוזה השכירות ובהעדר טענת הגנה אחרת שהתקבלה נקבע, כי עליהם לפצות התובעת קרא עוד
המועצה המקומית אינה אחראית לנפילתו של עץ
משלא הוכח סיבת נפילת העץ, לא הוכח הקשר הסיבתי בין "העדר פעולות" לבין הנזק שניתן היה למנוע אילו בוצעו קרא עוד
התובע מחויב להוכיח קיומו של ביטוח
על התובע תגמולי ביטוח ממבטחת להוכיח, כתנאי מוקדם, קיומו של חוזה, פוליסה בה מחוייבת המבטחת לתשלום תגמולי ביטוחקרא עוד
לא כל התקף לב מהווה תאונה לפי הפוליסה
אין די בכך שהתקף הלב התרחש במהלך עבודה שגרתית גם אם מאומצת בכדי לבסס את הקשר הסיבתי בינה להתקף הלב קרא עוד
סעיף ביטוח חסר בפוליסת דירה
במקרה הנדון חישבה חברת הביטוח את שווי התכולה ככולל גם תכולה שאף לשיטתה אינה מכוסה על ידי הפוליסהקרא עוד
אחריות מבטחים לקריסתה של סוכנות
כדי להגיש תביעה אישית יש צורך בעילה אישית. וגם לפי הודעת הערעור עדיין חסרה למערער העילה האישית
קרא עוד
לחברת הביטוח זכות תחלוף כלפי מס רכוש
צמצום זכות התחלוף, כך שתחול רק כלפי צד שלישי החייב בנזיקין, יפטור מגוון צדי ג', מלבד המדינה, מחבותם כלפי המבוטחקרא עוד
כיסוי תאונת דרכים בביטוח נסיעות לחו"ל
מחוקק המשנה לא בא להגן על ציפיה אבסורדית שהביטוח בחו"ל יכסה סיכונים מסוגים שונים, המכוסים בביטוחים אחרים קרא עוד
חובת הזהירות של מעביד כלפי עובדו
יש לראות את הגשת התביעה כנגד המעביד והמבטחת כדרישה של הצד השלישי (המערער) לשלם לו את תגמולי הביטוחקרא עוד
אחריות לפציעתה של דיילת מוצרי חלב
נתבעת 1 לא בדקה אם נתבעת 3 מקיימת סביבת עבודה בטוחה לעובדיה, לא ביקשה לקיים תנאים כאלה, ולא דאגה לקיומםקרא עוד
אחריות בגין פגיעה מתקליטור
קביעותיו השונות של בי"מ השלום מאזנות זו את זו, כך שהסכום שנפסק בכללותו סביר ותואם את אמות המידה המקובלותקרא עוד
ביטוח תאונות אישיות אינו מכסה התאבדות
ביטוח תאונות אישיות נעשה עפ"י פוליסה שנתית. המחוקק לא קבע פוליסה תקנית-מינימלית לביטוח תאונות אישיותקרא עוד
תביעת שיבוב בגין נזקי ריסוס לעגבניות
המחוזי קבע, כי בית משפט השלום בחן והתייחס לכל טענות המערערת באופן מקיף ויסודי, ואין מקום להתערב בממצאיוקרא עוד
אחריות לכוויה בשל כיריים הפועלים על גז
התרשלות המשיבות, באי בדיקת הווסת, גרמה למערערת נזק ראייתי שהעמיד אותה בפני משוכה בלתי עבירהקרא עוד
אחריות חברת שמירה לגניבת כבלי חשמל
יש לדחות את ערעורה של אמקו, ביחס לעיגון אחריות צוות בעוולת הרשלנות, ולא בחוק השומרים ויש לקבל חלקית הערעור
קרא עוד
אחריות העירייה לבור במרצפות המדרכה
נקבע, כי יש להטיל גם על הקבלן אחריות לנזק שנגרם לתובעת כאשר שיעור אחריותה של העירייה הוא 40% קרא עוד
דחיית תביעה בשל נזקי צנרת בדירה
בית המשפט הגיע לכדי מסקנה, כי לא עלה בידי המבוטח, התובע, להוכיח קיומו של פיצוץ בצנרת ביתו קרא עוד
עבור לתוכן העמוד