חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

חובת המבוטח למסור נתונים לשמאי
המבוטח נמצא דובר אמת לגבי ארבעת השאלות הראשונות ודובר שקר לגבי השאלה החמישית בקשר לקיומם של כל החלקים ברכב לפני הגניבהקרא עוד
המחוזי: דחיית ערעור הפרת חובת הגילוי
די במקרה זה להסתפק בקביעת בית משפט קמא שהמערער מסר בכוונת מרמה לסוכן הביטוח באופן כוזב כי מדובר ב"עסק חדש"קרא עוד
אחריותן של מבטחת וש.ח.ר. לפי דיני הנזיקין
התביעה התקבלה בחלקה הקטן. המבטחת וש.ח.ר. חויבו לשלם, לפי החלטת בית המשפט, את הסכומים אשר הוכחוקרא עוד
העליון דחה ברע"א על המחוזי בעניין א.כ.ע.
העליון דחה ברע"א בנושא א.כ.ע. של נהג אמבולנס אשר קיבל את ערעור המבטח וקבע, כי ניהול עסקי אמבלונס מהוה עיסוק סבירקרא עוד
בית המשפט חייב שמאים לפצות מבטחת
בית המשפט חייב שמאים וסוקרים להשיב לחברת הביטוח כספים אשר הוצאו ממנה במרמה על ידי השמאים בדרך של חיובים כפולים.קרא עוד
א.כ.ע. ונכות לפי ביטוח רכב עובדי מדינה
בית המשפט קיבל את תביעתו של המבוטח לפי ביטוח תאונות בשל התקף לב שלקה בו כאשר הרים מכונת צילום כבדה בעת עבודתו.קרא עוד
החלטת העליון: הידבקות בוירוס אינה תאונה
האם בהגדרת מקרה הביטוח בפוליסת תאונות אישיות "אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני" ניתן לכלול גם הידבקות בנגיף?
קרא עוד
דחיית תביעה בגין אובדן כושר עבודה
הואיל והמבוטח ידע את עמדתה של חברת הביטוח, נדחתה הטענה שהחברה מנועה מלטעון טענה מאחר והמבוטח לא קיבל תשובה למכתבו
קרא עוד
אחריות הקיבוץ כמעביד והכיסוי הביטוחי
עניינו של פסק הדין: האם הרשעת הקיבוץ בדין פלילי סוגרת את הדרך מפני טענה לאשם תורם מצד הנפגע, חשמלאי אשר נפל מתקרה? קרא עוד
דחיית תביעה לאחר שבעה חודשים
מה דינו של מבטח אשר כלל לא מסר מכתב דחייה לאחר שחלפו שבעה חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח לאור החיוב במכתב הנמקהקרא עוד
מתי זכות התחלוף גוברת על ביטוח כפל
בית המשפט קבע, כי במקרה הנדון עקרון התחלוף גובר על ביטוח כפל הואיל והפוליסה שהוציאה איילון למוסך כוללת כיסוי לאחריות כלפי צד גקרא עוד
העליון: מהומות אוקטובר אינן פעולות איבה
העליון התייחס לסוגיה האמיתית והיא האם הנזקים שנגרמו לבנק מקורם ב"פעולות איבה" כמשמעותן בחוק והגיע למסקנה שאין מדובר בפעולות איבה.קרא עוד
אחריות מבטחת להתחיבות סוכן הביטוח
חידוש פוליסה ואחריות סוכן הביטוח כאשר המבטחת טוענת כי לא נתבקשה להנפיק פוליסת ביטוח רכב מחודשת ע"י הסוכן ולא קיבלה פרמיהקרא עוד
שמירת חברי קיבוץ אינה שמירה כנדרש בפוליסה
בית המשפט פסק, כי שמירה על ידי חברי קיבוץ אינה מהווה שמירה הנדרשת לפי תנאי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ודחה את התביעה נגד איילוןקרא עוד
חויב בפיצוי כספי למבטח בשל ניסיון הונאה
"חומרת המעשה היתה מחייבת ברגיל, הטלת עונש מאסר ממשי על הנאשם. עם זאת, בשים לב להודאת הנאשם באשמה וחרטתו..."קרא עוד
השתתפות עצמית בהסדר פשרה
המבוטח לא חויב בתשלום ההשתתפות העצמית בהסתמך על נוסח הפוליסה הקובע תשלום השתתפות מתוך תביעה שתעמוד לתשלוםקרא עוד
חובת הגילוי של המבוטח בביטוח חיים
על המבטח להסב תשומת ליבו של המבוטח לתנאי הפוליסה בצורה מובנת וברורה לו, ולוודא ערנותו לתנאים לתוקפהקרא עוד
העליון: התיישנות בביטוח תאונות אישיות
העליון קיבל את ערעור המבטח וקבע כי מרוץ ההתיישנות מתחיל מיום קרות מקרה הביטוח ולא מיום קביעת הנכותקרא עוד
העליון: הפחתת פיצוי בשל השנים האבודות
העליון עדכן את שיעור הפיצויים לנפגע בהתאמה לאמות המידה שנקבעו מאז שניתן פסק-הדין של בית המשפט המחוזי קרא עוד
נהג צעיר ללא הסכמה וגניבת רכב
ביה"מ חייב המבטח בתשלום היות והמבוטח לא ידע ולא הסכים לנהיגת נהג צעיר וקבע, כי המקרה אינו מהווה גניבת רכב. קרא עוד
עבור לתוכן העמוד