חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

החלטה בעליון: הקף חובת הגילוי בביטוח ימי
העליון דחה בקשה לביטול פסיקת מחוזי לפיה המבוטח אינו זכאי לתגמולי ביטוח בשל אי גילוי ביטול פוליסה בעברקרא עוד
פס"ד: משמעותו של הסכם פוליגרף
על התובע להוכיח את קרות מקרה הביטוח, לצורך קבלת התגמולים נדרש אינטרס ביטוחי, הסכם הפוליגרף שנחתם נמצא מחייבקרא עוד
ביטוח כפל חל ללא קשר לאחריות המבוטח
המחוזי ביטל את קביעת בימ"ש השלום לפיה אין מקום לביטוח כפל כאשר מבוטח התובעת אחראי, בהתרשלותו, לנזק.קרא עוד
פס"ד: ביטוח חיים, מהו עיסוק סביר אחר?
ביהמ"ש קיבל את ערעור המבטח וקבע, כי ניהול עסקי אמבלונס מהוה עיסוק סביר אחר למבוטחקרא עוד
המחוזי: המיגון אינו תנאי מוקדם לביטוח
הביטוח צריך לעמוד בציפיותיו הסבירות של המבוטח המחייבות את המבטחת לשלם כל עוד לא ביטלה קרא עוד
פס"ד: רכב מזויף, תקנות שוק והתיישנות
התנאים לתחולת תקנת השוק: חוזה מכר שנכרת בתום לב לרכישת נכס נייד ממוכר העוסק במכירת נכסים מסוגו במהלך עסקים רגיל
קרא עוד
תחילת מניינה של התיישנות בביטוח
בהוכחת קיום הודאה בכתב ע"י המבטח בדבר זכות המבוטח, מתחיל מניין ההתיישנות מיום ההודאה.קרא עוד
פס"ד: פיצוי יחסי בביטוח חבות המעבידים
המבטח חויב לשלם 44% בלבד משיעור הנזק שנגרם לעובד והיתרה תשולם ע"י המעביד (חברת הסעדה) מכיסו.קרא עוד
חיוב סוכן להחזיר מקדמות לחברת הביטוח
הסוכן חויב להשיב את סכום ההלוואה אשר היתה הייתה מאז ומעולם "הלוואה אישית", כמשמעותה הלשונית קרא עוד
פיצוי יחסי לפי מידת השכרות של הנהג
מקרים "רגילים" של נהיגה בשכרות, אינם שונים מעבירות תנועה אחרות. הזכות לתגמולים תוכרע לפי מידת שכרות המבוטחקרא עוד
מוות מנגיף אינו מבוטח לפי ביטוח תאונות
פס"ד: מוות כתוצאה מנגיף שגרם לדלקת ראות אינו מוות מתאונה לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים הואיל ומדובר במוות ממחלה קרא עוד
העליון דחה תביעה ייצוגית נגד הפול ואבנר
העליון קיבל את הערעור של הפול ואבנר באמצעות עו"ד יוסי הלוי ועו"ד לימור שטרסברג בתביעת אוט-קט וקבע, כי אין להכיר בתביעה כתביעה ייצוגיתקרא עוד
כיסוי תכשיטים לפי הפוליסה לביטוח דירה
בית המשפט דחה את התביעה נגד חברת הביטוח וקבע, כי הפוליסה ברורה ואינה כוללת כיסוי ביטוחי לתכשיטים ע"פי רשימה. המבוטח חויב בתשלום הוצאות בסך 7,500 ש"חקרא עוד
האם פגיעה בנסיעה מכוונת היא ת.ד.?
פס"ד של העליון. פנייה של 180 מעלות ונסיעה חסרת מעצורים לעבר המתקהלים, ברקע האיומים והגידופים שהשמיעו הצדדים זה כלפי זה – מצביעה על כוונה.
קרא עוד
תבע פיצוי מנהג פגע וברח ולא מביטוח חובה
הנהג הדורס שנמלט ממקום התאונה חויב לפצות את הנפגע במלוא סכום התביעה ולשאת בהוצאות המשפט של התובע. הנתבע אותר רק תודות לתושייתו של התובע ואף חויב בדין פלילי.קרא עוד
פגיעה של סוס שנבהל הוכרה כתאונת דרכים
פגיעה של סוס שהפיל ורמס את העובד לאחר שנבהל מטרקטורון רועש, הוכרה כת.ד. לאחר שבהמ"ש קבע, כי אלמלא הטרקטורון, הסוס לא היה נבהל, והתאונה היתה נמנעת.
קרא עוד
נטל השכנוע בדחיית תביעה בשל הצתה
על המבטח מוטל נטל השכנוע להוכיח, כי מדובר בהצתה מכוונת שבוצעה על ידי המבוטח או מי מטעמו. במקרה הנדון עמדה חברת הביטוח בנטל המוטל עליה.קרא עוד
העליון קורא להרחבת חובת הביטוח
מדברי השופטת נאור: אני סבורה שראוי שהמחוקק ייתן דעתו בשאלת היקפה הראוי של החובה לבטח ובאילו נושאים ראוי שתחול...קרא עוד
כיסוי חובה לשימוש ברכב של נוהג ברשות
בית המשפט העליון פסק, כי מעמדו של מורשה לנהוג ברכב לעניין הכיסוי הביטוחי הוא כחליפו של בעל הפוליסה לכל דבר ועניין ולפיכך מכוסה שימוש למטרת עסקו של הנוהג ברשותקרא עוד
מהו נזק מבוטח לפי חוק הפלת"ד?
כבר נפסק בשורה של פסקי דין כי לא כל פגיעה של מה בכך, מהווה נזק גוף כהגדרתו על פי חוק הפלת"ד. מדובר בתובע סדרתי המנסה לעשות הון מכל פגיעה ולו הקטנה ביותר. קרא עוד
עבור לתוכן העמוד