חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

התיישנות תביעת נכות בשל מיקרוטראומה
ההלכה לעניין מועד קרות מקרה הביטוח נכונה במקרה של ביטוח תאונה ובמקרה של ביטוח מחלה, לרבות מיקרוטראומהקרא עוד
אובדן כושר מניתוח אינו אובדן כושר ממחלה
היורשת של המבוטח אינה זכאית לפיצוי בגין אובדן כושר שנגרם בשל מחלה ולא בשל הניתוח אותו עבר המבוטח
קרא עוד
כיסוי זיקתם של קבלני משנה וביטוח כפל
נמצא, כי הפוליסה שהוצאה לקבלן המשנה כללה כיסוי גם לאחריותו של היזם ולאחריותם של קבלני המשנה מטעמוקרא עוד
התיישנות תביעה בביטוח נוסעים לחו"ל
תכלית דיני ההתיישנות היא, לאזן בין האינטרס של התובע לזה של הנתבע שלא להישאר חשוף לתביעה ללא הגבלה בזמןקרא עוד
ההבדל שבין סוג העסק למען העסק
בנסיבות המקרה אין חשיבות לשוני הקיים בסיכון ... באותה מידה יכלה הנתבעת 1 להעסיק ספר במספרה בחנות ליד המוסךקרא עוד
הוכחת אובדן כושר עבודה לפי הפוליסה
המבוטח קיבל שכר בתקופה הנדונה ונצפה ע"י החוקרים כשהוא עובד בקיוסק ומשרת לקוחות במשך יותר משש וחצי שעותקרא עוד
התיישנות: העליון חיזק את הלכת אמיתי
בקשת הערעור נדחתה לאור פס"ד בעניין אמיתי לפיה "מרוץ ההתיישנות" בתביעה מתחיל במועד קרות התאונהקרא עוד
חובת הזהירות של מעביד כלפי עובד
על המעביד לספק לעובדיו שיטת עבודה נאותה וסביבת עבודה בטוחה להדריך העובדים ולפקח על נקיטת אמצעי הזהירותקרא עוד
תביעת שיבוב כנגד חברת שירותי מוקד
השופט קבע, כי לפי יחס הסיכון של חברת שירותי המוקד לבין הרווח הצפוי לא יהיה זה צודק להטיל עליה מלוא האחריותקרא עוד
החזר מקדמות עמלת היקף בגין ביטולים
לא נראה כסביר שהמערערת, תעניק תנאים מיוחדים למשיב – דהיינו שבניגוד להתקשרויות עם סוכנים אחריםקרא עוד
ביטוח אחריות מקצועית של  עו"ד אינו מכסה
התנהלות תוך הפרת חובות אמון ובחוסר תום לב ומדיניות אקטיבית של ערפול אינם נופלים בגדר מקרה ביטוח לפי הפוליסהקרא עוד
אחריותם המוגבלת של מארגני ומזמיני טיול
סביר ונכון לקבוע כי מי ששוכר את שירותיו של מדריך מקצועי לא יתערב בהחלטותיו של האחרון באשר לדרך המסלולקרא עוד
ביטוח חסר וביטוח כפל בביטוח אחריות מעבידים
גבול האחריות בשתי הפוליסות היה זהה, אולם המבטחת שביטחה 25% מהשכר שילמה רק 20% מהפיצוי
קרא עוד
הפנית השופט לאפשרות ביטוח כנגד זיהום
נקבע, כי לו היתה התובעת צופה סיכון כאמור, יכולה הייתה לחייב את קבלן המשנה בביטוח כנגדו או לבטח בעצמהקרא עוד
השיעול התחיל כשעה לאחר רכישת הביטוח
התביעה לפי כיסוי ביטול נסיעה נדחתה: "לא נראה סביר כי שיעול כרוני מתחיל רק שעה וחצי לאחר רכישת הפוליסה"קרא עוד
פיצוי בשל נכות חלקית לפי ביטוח חיים
ענינו של פס"ד הוא: חישוב שיעור הפיצוי מסכום הביטוח לנכות המגיע למבוטח בשל פגיעה בברך ימיןקרא עוד
תביעת תחלוף נגד עיריית אשקלון בשל הצפה
השופט קבע, כי ההצפה נגרמה בשל היערכות לא מתאימה, אי מניעת לכלוך על הקולטנים ואי ניקוי הקולטניםקרא עוד
המבוטחת חויבה לשלם את הפרמיה למבטחת
החברה המבוטחת חויבה לשלם לחברת הביטוח את הפרמיה בעבור הגדלת המלאי למרות הכחשת הבקשהקרא עוד
האחריות לפציעתו של "אנדרוגנוס עבודה"
מי אחראי לתאונה של פועל במפעל שקיות פלסטיק שהועסק כקבלן משנה ונפגע כאשר עבד עם מכונה בשליטתו?קרא עוד
פעילותו של הבנק קרובה לפעילותו של סוכן ביטוח
פעילות הבנק כמשווק פוליסות לביטוח חיים היא פעילות קרובה לזו של סוכן ביטוח, ועליו להתחשב בענייני הלווהקרא עוד
עבור לתוכן העמוד