חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

הזכות לפי ביטוח כפל גוברת על זכות התחלוף
זכות ההשתתפות מכח ביטוח כפל גוברת על זכות התחלוף ללא קשר לשאלת האחריות ו/או הרשלנותקרא עוד
כאבי גב אינם מזכים בפיצוי בשל ביטול נסיעה
סעיף ביטול נסיעה לפי הפוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל אינו מכסה באופן גורף ביטול בשל כאבי גב בלתי נסבליםקרא עוד
בין ביטוח אחריות מקצועית לביטוח צד ג'
פוליסת צד ג' אינה מיועדת, לבטח חבות מקצועית של המבוטח, אלא מיועדת למקרים של "אחריות אחרת"קרא עוד
תקופת ההתיישנות בביטוח תאונות אישיות
יש למנות את תקופת ההתיישנות של תביעת ביטוח שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח ולא מיום הפטירהקרא עוד
הכיסוי לפי הפוליסה לביטוח סחורה בהעברה
הסיכון שבהחניית הרכב והסחורה למשך לילה, אינו דומה לסיכון של חניה לצורך התרעננות, אכילה וכד' אגב הובלהקרא עוד
המבוטח חויב בהוצאות בסכום קרוב לתגמולים
ביה"מ דחה טענות המבטחת (למעט לגבי שיעור הנזק) וחייב המבוטח בהוצאות בסכום קרוב לתגמוליםקרא עוד
נזקי סופה: חובת הגילוי, פערי מידע ושיפוי
המבטח והסוכן חויבו בתשלום בגין נזקי סופה לרכוש תחת כפת השמיים בשל היעדר הסבר למבוטחקרא עוד
המבוטח ישלם לסוכן בעבור טיפול בהלוואה
ביה"מ קבע, שיהיה זה נכון וצודק לחייב את המבוטח הנתבע, לשלם לסוכן הביטוח בעבור הטיפול בהלוואהקרא עוד
הביטוח אינו מכסה הוצאות תיקון צנרת השכן
עפ"י הוראות הפיקוח, מבוטח אינו זכאי להחזר הוצאות שהוציא לתיקון נזקי צנרת של צדדים שלישיים
קרא עוד
סוכן הביטוח חויב לפצות בגין גניבת אופניים
הסוכן חויב בתשלום חלקי בשל היעדר הסבר לגבי שמירת האופניים ובהתחשבות ברשלנותו של המבוטחקרא עוד
חובת הגילוי בביטוח נוסעים לחו"ל
בית המשפט, קיבל את התביעה הואיל והמבטחת לא הבליטה את הסייג לחבותה כנדרש על פי חוקקרא עוד
ביטוח כפל: מעבידים, צד ג' ואחריות מקצועית
ביה"ש מצא ביטוח כפל בין הפוליסות השונות לביטוחי אחריות לפי היחס של גבולות האחריות שבפוליסותקרא עוד
גניבת תפאורות וציוד מהמחסן של בית צבי
השופט קיבל את הטענה לתשלום על בסיס ערך שיפוי ולא לפי ערך כינון למרות שלא נכללה במכתב הדחיהקרא עוד
המעביד אינו אחראי לפציעת השף
המעביד אינו אחראי לפציעת השף בתחרות משיכת החבל הואיל ומדובר בסיכון סביר והשתתפות מרצון.קרא עוד
ההוכחה הנדרשת בביטוח אובדן תכשיטים
הטענה של המבטחת לאי גילוי הפריצה הקודמת נדחתה בשל אי צירופה של הצעת הביטוח לראיותקרא עוד
האם הביטוח בוטל או לא בוטל? זאת השאלה
על המבטחת היה לשמור את אישורי המסירה ולנהל מעקב מסודר להוכחת טענתה במידת הצורךקרא עוד
מקרה ביטוח אחד שנמשך כחודשיים
נקבע, כי מדובר באירוע אחד. לפי ממצאי השמאי ובדיקותיו עולה, כי כל האירועים מקורם בתקלה אחתקרא עוד
המבוטח רשאי לבטל ביטוח בהודעה בע"פ
המבטחת אינה יכולה ולא הגיוני לדרוש ממנה לבדוק אמיתות כל בקשה של סוכן ביטוח בשם המבוטחקרא עוד
השבת מקדמות ביטוח חיים ע"י סוכן ביטוח
התביעה כנגד הסוכנים נתקבלה ברובה אולם נקבע שיש לחשב באופן שונה את העמלות אותן יש לקזזקרא עוד
אחריות המשכיר והשוכר לנזק בשל נפילת תריס
המקרה מתיישב יותר עם המסקנה שמשכיר והשוכר לא נקטו זהירות וחל הכלל של "הדבר מדבר בעד עצמו"קרא עוד
    [1-10]...[21-30]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 31 
  4. 32 
  5. 33 
  6. 34 
  7. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד