חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פיצוי בשל אי תשלום תגמולי ביטוח במועד
על המבטחת היה לצפות הנזק שייגרם לתובעת עקב אי תשלום תגמולי הביטוח במועד ועל כן עליה לשאת בנזקיה של התובעתקרא עוד
הכיסוי לפי פוליסה לביטוח נוסעים לחו"ל
מדובר בפוליסה קצרת טווח שתכליתה מצומצמת למדי, ומקיפה כיסוי הוצאות רפואיות ונלוויהן, בשל פגיעה בחו"לקרא עוד
הרמת מטען כבד אינה מהווה  תאונה
התביעה בגין נכות נדחתה בשל התיישנות ובגין א.כ.ע. הואיל ולא הוכח, כי הרמת מטען מהווה תאונה לפי הגדרת הפוליסה
קרא עוד
האם הצעת פשרה עוצרת את ההתיישנות?
כל עוד פועלת המבטחת ומנהלת משא ומתן באופן ענייני במטרה להגיע לפשרה היא לא תיחשב כמודה בזכות התובעקרא עוד
הקף ביטוח אחריות מקצועית של עורך דין
תביעת עו"ד כנגד חברת הביטוח נדחתה בשל הגדרות הפוליסה המחייבות חברות בלשכת עורכי הדין והפרת גילויקרא עוד
המבוטח ישלם השתתפות מההוצאות
על המבוטח לשאת בתשלום ההשתתפות עצמית לפי לפוליסת האחריות החוקית למרות שהתביעה שהוגשה נגדו נדחתהקרא עוד
תביעת תחלוף כנגד חברת שמירה
בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, בין היתר, כי אחריותן של חברות השמירה היא בשיעור 80% מהסכום ששולם על ידי המבטח למבוטחקרא עוד
תגמולי ביטוח בשל נזקי צנרת בדירה
בית המשפט בחן האם בהתאם לפוליסה התקנית לביטוח דירה זכאי מבוטח לפיצוי גם בגין ירידת ערך וזאת בין השאר בהסתמך על הלכת מוריאנוקרא עוד
המורה מתקשה לכתוב על הלוח עקב ת.ד.
בית המשפט הפחית את שיעור הנכות שקבע המומחה לנפגעת בכדי 50% (מ 5% ל 2.5%) וזאת בשל עדותו של החוקר מטעם המבטחתקרא עוד
דחיית ערעורים בתיק אטינגר בעליון
כיצד יש לחשב את הפיצוי בשל "השנים האבודות" של קטין אשר לפי הרקע של משפחתו אמור היה להשתכר יותר מהשכר הממוצע במשק.קרא עוד
דינו של הסכם פשרה שנחתם בין נהגים
בית המשפט קיבל את התביעה מכוח הוראות סעיף 62(ג) (לעניין ויתור על זכות התחלוף) לחוק חוזה הביטוח וחייב את הנתבע לשלם לחברת הביטוח.קרא עוד
חובת הזהירות של המזמין כלפי קבלן
לפי המצב המשפטי הקיים, חלוקת האחריות בין המעוולים במשותף מסורה לשיקול דעתו של השופט היושב בדין ומתרשם מן העדים וחומר הראיותקרא עוד
אחריות המעביד כלפי המנהל בשל מחדליו
נקבע, כי הנפגע (המערער) אינו זכאי לפיצויים מחברת הביטוח הואיל ומקרה הביטוח (פציעתו), נובע ממעשה או ממחדל שלו עצמוקרא עוד
הקף חובת הגילוי בביטוח חיים
לגבי ההגדלה - הופרה חובת הגילוי, מבטח סביר היה נמנע מלהתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים אילו ידע את המצב לאשורוקרא עוד
אחריותם הנזיקית של הקבלן והיזם
נקבע, כי הקבלן הראשי והמעביד הישיר התרשלו וחלוקת האחריות ביניהם לנסיבות קרות האירוע: הקבלן הראשי 80% מהנזק, והמעביד 20%קרא עוד
היעדר זכות תחלוף של מבטח כנגד עובד
ביה"מ דחה את ההודעות לצדי ג' וקבע, כי הן חסרת בסיס. כן, קבע, כי חברת הביטוח אינה זכאית לתחלוף בשל סעיף 62 (ד) לחוק חוזה הביטוחקרא עוד
מתי תושת ריבית מיוחדת על מבטח עפ"י חוק?
הריבית המיוחדת נושאת אופי של סנקציה אשר יש לנקוט הקפדה יתירה בטרם תוטל על המבטח, ויש להותירה לאותם מקרים מיוחדים ונדירים קרא עוד
הצורך במתן הודעת צד ג' לסוכן הביטוח
העליון קיבל את הערעור של איילון, מבטחת הסוכן בביטוח אחריות מקצועית, וקבע, כי סוכן הביטוח גרם נזק למנורה שלא נתנה הודעת צד ג' לסוכןקרא עוד
    [1-10]...[21-30]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 31 
  4. 32 
  5. 33 
  6. 34 
עבור לתוכן העמוד