חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

על מי מוטלת חובת ההוכחה בגניבת רכב
פס"ד: נטל ההוכחה המוטל על המבוטח ונטל הוכחת החריג למקרה הביטוח הפוטר את המבטח מתשלום התגמולים כאשר בעניין זה קיימות מספר גישות בפסיקת בית המשפט העליון.
קרא עוד
ההתיישנות בתביעת מבטחים בשל ביטוח כפל
פס"ד במחוזי: תקופת ההתיישנות בתביעה של חברת ביטוח אחת כנגד חברת ביטוח אחרת. האם מדובר בתקופה של שלוש שנים (סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח) או שבע שנים (חוק ההתיישנות).
קרא עוד
תביעת מפרק בנק צפון אמריקה ביטוח מעילות
נדחתה תביעתו של מפרק בנק צפון אמריקה בשל 43 מעילות של עובדי הבנק, אשר לטענת הבנק נתגלו בתקופת הביטוח והודעה נמסרה למבטחיםקרא עוד
חיוב סוכן שרימה בתשלום למבוטח
פס"ד: "מסוכן יהיה להטיל על חברת הביטוח אחריות רחבה ובלתי מותנית לכל מעשה ומחדל של סוכן הביטוח, מעבר למוגדר במפורש בחוק חוזה הביטוח."
קרא עוד
ההיבט הפלילי של היעדר רישוי לעסוק בביטוח
פס"ד כנגד ד"ר פרי, כולל, בין היתר, התייחסות בית המשפט להיבט הפלילי של עיסוק בביטוח ותיווך בביטוח ללא רישיוןקרא עוד
האם ביטוח הדירה מכסה פריצה לדירה שאינה למגורים בלבד?
פס"ד: "אם המבקש לא טרח לקרוא את הפוליסה, אין לו להלין אלא על עצמו. ואם קרא אותה ולא התנגד לחריג ולא ביטל את חוזה הביטוח שעשה, בוודאי שהוא מנוע מלטעון ..."קרא עוד
מהו הקף חובת הגילוי של המבוטח?
בית המשפט דחה את התביעה נגד המבטח. קיימת חזקה שבדין שמי שחותם על מסמך יודע על מה הוא חותם קרא עוד
הלכת השנים האבודות – השתכרות והוצ. קבורה
פס"ד: פיצוי לעזבונה של נערה בת 18 בשל אבדן שכר עד גיל 67 30% מהשכר הממצע במשק והוצאות קבורה בסך 25,000 ש"חקרא עוד
היעדר סורגים שולל ביטוח פריצה
מבטח סביר לא היה מתקשר בביטוח, גם בפרמיה מוגדלת, לו ידע, כי חלון בבית צמוד קרקע אינו מסורג קרא עוד
פס"ד: התיישנות בביטוח תאונות אישיות
בית המשפט קיבל את טענת ההתיישנות ודחה את התביעה נגד המבטח. אי ידיעת החוק אינה מהווה גורם
קרא עוד
האם התכתבות בדואל היא מכתב דחיה?
בית המשפט קבע, כי אין לראות בתכתובת אי-מייל שצורפה לבקשה, תביעה שהוגשה על ידי התובע למבטח. קרא עוד
חוק חובת המכרזים אינו מחייב את הפול
בית המשפט קיבל את טענת "הפול", בייצוג עו"ד הדין יוסי הלוי ולימור שטרסברג, שאינו כפוף לחוק חובת המכרזים קרא עוד
התנגשות בדלת זכוכית וחוק הספורט
התביעה נדחתה בשל המרחק הגדול שבין פעילות נלווית לפעילות ספורט לבין פגיעה מדלת היציאה לאחר סיומהקרא עוד
תוקף פוליסת מבטח שאינו מורשה
פוליסת מבטח שאינו מורשה היא פוליסה תקפה. אי המצאתה וגילוי הסייג מחייבות את הסוכן לפיצוי המבוטח קרא עוד
הסכם פוליגרף עילה לדחיית תביעה
בית המשפט דחה את התביעה לאור הסכם הפוליגרף שנחתם בין הצדדים כאשר תשובות המבוטחת הראו סימני שקר קרא עוד
פס"ד: המונח "מוות" אינו מוגדר בפוליסה
התביעה נדחתה בשל הסיכון שחלף, מועד כריתת החוזה הוא מתשלום הפרמיה, "מוות קליני" אינו "מוות" לפי הפוליסה.קרא עוד
אחריות המבטח כאשר הסוכן מעלים מידע
העליון קבע, כי המבוטח אשר עשה יד אחת עם סוכן ביטוח בהעלמת עובדות מהמבטח, אינו יכול להיבנות מהקביעה כי יראו את ידיעת סוכן הביטוח כידיעת המבטח.
קרא עוד
חובת הגילוי בביטוח כלבים
ציטוט פסיקת העליון לפיה העלמת מידע ללא כוונת מרמה אינה פוטרת המבטח מתשלום תגמולי ביטוח "הואיל ואותה אינפורמציה, אשר המערער נמנע מלמוסרה אינה קשורה במקרה הביטוח"
קרא עוד
פסיקה: חשיבות חתימתו של מבטח על אישור ביטוח במסמכי מכרז
בניגוד להצעות כל המשתתפות במכרז, הצעתה של העותרת הוגשה ללא חתימת חברת הביטוח על אחד המסמכים המהווים את נספח ד' של תנאי המכרזקרא עוד
פסיקה: סכום התביעה בעבור המטען היה מוגזם
הרשם הבכיר נדים מורני: ביהמ"ש קובע שהתובעים לא הצליחו להוכיח את כמות הפריטים שנעלמו להם ואת שווים הכולל ואין מנוס מאשר לקבוע את שווי הכבודה שנעלמה על דרך האומדנה, הסבירות וההיגיוןקרא עוד
עבור לתוכן העמוד