חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: האם ביטוח בריאות מכסה הוצאות שחזור שד לאחר כריתה?
השופטת אמרה, כי נראה שדחיית דרישתה של המבוטחת על ידי חברת הביטוח להחזר עלותו המלאה של הניתוח הנדון, לא היתה חסרת בסיס קרא עוד
פסיקה: אחריות המעביד כלפי עובד שנפגע משריפה שפרצה בעסק סמוך
השופט קבע, כי המעביד לא דאג לשיטת עבודה מתאימה ופיקוח יעיל במפעל, לא הנהיג שיטת עבודה בטוחה ולא דאג לקיומה, הלכה למעשה.קרא עוד
פסיקה: ערעור על פסיקה בשל סוכרת שנגרמה עקב לחץ בעבודה
השופטת שבח: בענייננו נקבע כממצא קיומו של אירוע דחק נפשי נוסף בסמיכות זמנים לתאונה, שאינו קשור אליה, יש ממש בטיעונן של המערערות לפיו לא היה מקום לזקוף לחובת התאונה את מלוא הנכות בגין הסוכרת, אלא את חלקה בלבדקרא עוד
פסיקה: האם המעביד אחראי לכוויות של עובדת בבית הקפה שבבעלותו?
מעביד רשאי להביא בחשבון את ידיעת העובדים על דבר קיומם של סיכונים מסוימים הכרוכים בעבודה.... ופועל רגיל וממוצע יודע להיזהר, וחייב להיזהר אף ללא אזהרה מיוחדת מצד המעבידקרא עוד
פסיקה: הגדרתה של תאונה לפי פוליסה לביטוח מוות מתאונה
השופט חיימוביץ: הפוליסה היא ל"ביטוח נוסף למקרה מוות בתאונה" והפיצוי מכוחה יינתן בשל מותו של המבוטח "כתוצאה ישירה מפגיעה גופנית, וללא כל קשר לסיבות אחרות ושנגרמה אך ורק על ידי גורם חיצוני ומקרי"קרא עוד
פסיקה: נדחתה בקשה לביטול חלקי של הסכם פשרה
בפשרה יש משום 'קניית סיכון' או 'קניית דין'. סיכון זה יכול שיתייחס לעובדה השנויה במחלוקת, להלכה משפטית או להתפתחות אפשרית בעתידקרא עוד
פסיקה: ביטוח הדירה אינו מכסה חדירה של מי גשם מהתקרה
הפוליסה שרכשה התובעת אכן כוללת נזקי סערה (אלו יכולים להיות למשל, נזקי רוח, התנפצות זגוגיות וכד'), אולם הפוליסה מחריגה, באופן מפורש, חדירת מי גשמים מן הקירות והתקרהקרא עוד
פסיקה: ביטוח הדירה אינו מכסה ביטול זמן בעקבות פריצה
השופטת אפרת אור- אליאס: התובעים אינם יכולים לטעון מחד להעדר הערכה ומאידך לטעון לחלותו של סעיף 10 לפרק 2 לפוליסה, הדן בערך מוסכם על בסיס הערכהקרא עוד
פסיקה: משמעות השבת המצב לקדמותו בשל נזק לגג
הרשמת הבכירה, סיגל אלבו: הואיל ומטרת הכיסוי הביטוחי הוא שיפוי בגין הנזק שנגרם ולא שיפור המצב הקיים, הרי שיש לקבל את ההערכה, כפי שנקבעה בחוות דעתו של השמאי מטעם המבטחתקרא עוד
שחקן הכדורגל יפוצה כאילו נערך בעבורו ביטוח כחוק
השופטת שושנה שטמר – אב"ד המחוזי חיפה: אציע לקבל את הערעור בכל הנוגע לאי מיצוי הדיון בטענות שכרוכות בהפרת חוק הספורט בהיבט של אי קיום ביטוח כמתחייבקרא עוד
התיישנות בשל תביעה לכיסוי נזקי רטובות בדירה
איזון ראוי בין אינטרסים אלה מתבטא בדין, לפיו אין תקופת ההתיישנות מתחילה לרוץ כל עוד לא נתגלה הנזק, אך משנתגלה הנזק, שוב אין להמתין לגיבושו השלם במלוא היקפוקרא עוד
פסיקה: אגן יצרני כימיקלים אינה אחראית למחלת הסרטן של עובדת
התובעים לא הוכיחו כי הנתבעת יצרה סיכון חוזר ומשותף לקבוצת ניזוקים, וכי קיימת הטיה שיטתית, לא הראו נתונים סטטיסטים לגבי אותה קבוצה הנטענת בהשוואה לכלל האוכלוסייהקרא עוד
פסיקה: המחוזי זיכה את מיכאל צולר ומנהלי ה.ע.ל. מכל האישומים נגדם
השופט הבכיר פרגו: לא היה מקום להגיש תובענה אישית כלפי מי מנושאי המשרה. החלטותיהם והדברים אשר נעשו על ידם במסגרת מילוי תפקידם ולמען עמיתי הקרן, כשלנגד עיניהם עומדת טובתם של עמיתי הקרןקרא עוד
פסיקה: מהו מקרה ביטוח לפי פוליסת בריאות?
למדנו מהיועץ כי החלטותיו לגבי ציבור המבוטחים, והתובע בכללם, התבססו על פרשנות שגויה של הגדרת "מקרה ביטוח" והפעלת מבחן תפקודי והשתכרותי במקום מבחן רפואי בלבדקרא עוד
פסיקה: שיעור הפיצוי בגין נכות בברך לפי ביטוח תאונות אישיות
השופטת בוסני: לא מצאתי שהנתבעת נהגה בחוסר תום לב ולא מצאתי הצדקה לעשיית שימוש בסנקציית "הריבית המיוחדת" לגבי הנתבעת בנסיבות הענייןקרא עוד
פסיקה: ביטוח הוצאות רפואיות ההבדל בין השתלה לבין ניתוח
השופט מזרחי: הסעיף רומז כי השתלה כמוה כניתוח ואילו ניתוח ככזה יכול ולא יכלול בתוכו השתלה. מכאן גם ברורה כוונת הסעיף שלא צין בסופו "ולהיפך"...קרא עוד
פסיקה: האם המבטח או הסוכן אחראים לפיצוי נזקי קרה מעבר למגבלה בפוליסה?
השופט שטרנליכט: חזקה על התובע שהינו בעל מספר מוניות, שותף בתחנת מוניות ומעסיק נהגים שכירים, כי אם היה טורח לעיין בפוליסה ולקרוא את תנאיה, היה מבין את החריג המנוסח בלשון בני אדם פשוטהקרא עוד
פסיקה: לא ישולם פיצוי לפי ביטוח אחריות מעבידים בשל תגמולי המל"ל
השופטת קבעה, כי דין התביעה להידחות למרות קיומה של אחריות מצד הנתבעים כלפי התובע, וזאת מאחר ונזקי התובע נבלעים בתגמולי המל"לקרא עוד
פסיקה: המחוזי בירושלים: קריסת אולמי ורסאי היא אירוע התפוצצות
לכאורה ניתן לתמוה, הכיצד זה שההחלטה הנוכחית נסמכת על פסק הדין המקביל אך התוצאה בשתי התביעות הפוכה? חמש תשובות לקושיה זאת
קרא עוד
פסיקה: העליון דחה ערעור על פסיקת המחוזי בעניין אחריות העירייה
השופט זילברטל: חריגה ממשית מעקרון המידתיות עלולה במקרים מסוימים לעלות כדי שימוש לרעה בהליכי משפט ועילה לחיוב בהוצאות, אף לאוצר המדינהקרא עוד
עבור לתוכן העמוד