חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: אחריותה של רשות מקומית לפציעה במשחק כדורסל
השופטת קבעה, כי על העירייה מוטלת חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי מבקרי המגרש והמשתמשים בו וכי העירייה הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה בכך שלא פעלה לאיתור המפגע, סילוקו ומניעת התאונה.קרא עוד
פסיקה: כתב הכיסוי הזמני התבקש לאחר אירוע השוד
השופטת: אין ספק שהמבוטח ידע על אירוע השוד אך הסתיר מידע זה במכוון מסוכן הביטוח. בנסיבות אלה, אין המבוטח זכאי לפיצוי בגין אירוע השוד שארע קודם למועד בו השתכלל חוזה הביטוח בין הצדדיםקרא עוד
פסיקה: התובע לא הוכיח שנגרם לו נזק על ידי השריפה
ככל שעסקינן ב"אובדן הרווחים" הסכימה השופטת עם טענת ב"כ כל הנתבעות לפיה נזק זה לא הוכח ולפיכך קבעה השופטת, כי דין התביעה להידחותקרא עוד
פסיקה: פגיעה בקטטה אלימה אינה תאונה
בעוד התובע הציג עצמו כקרבן תמים לאירוע התקיפה, מההודעות עולה כי התובע נטל חלק פעיל במיוחד בקרות האירוע נשוא התובענה.
קרא עוד
פסיקה: אמנת וורשה אינה חלה לגבי ממ"ן מסופי מטען
בצדק נדחתה הטענה כי ממ"ן זכאית להנות מהגבלת האחריות שבאמנת ורשה שאומצה בחוק התובלה האווירית...די בכך ששרותיה של ממ"ן נכפו על סויסאייר, כמו גם על יתר החברות התעופה הפועלות בנמל התעופה בן גוריוןקרא עוד
זכות התחלוף של המל"ל בגין דמי שיקום בשל תאונת דרכים
המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלה האם דמי שיקום מקצועי ששולמו במסגרת תביעת נכות כללית מהווים "גימלה בעין" המוחרגת מן ההסכם ואינה בת-שיבובקרא עוד
האם התאבדות המבוטחת מכוסה לפי נספח תאונה לפוליסת ביטוח חיים?
הביטוח המורחב שהוכתר על ידי הנתבעת כ"ביטוח נוסף למקרה מוות עקב תאונה" הינו ביטוח חיים במהותו, ומשכך יש להחיל עליו את הוראת סעיף 50 לחוק חוזה הביטוח קרא עוד
כיסוי לשכר דירה לפי פוליסה לביטוח דירה
השופטת קיבלה את עמדת המבטחת, כי הפיצוי מוגבל לתקופת ביצוע עבודות השיקום, ואינו חל על פרק הזמן שבו מתנהלים מגעים עם המבטחת לאישור אותן עבודותקרא עוד
תביעת תחלוף בגין נזקי הצפה לספא
אירוע הנזק הוכח על ידי התובעת, יש בכוחם של מים לגרום נזק, הנתבע הנו בעליו של בית העסק ובעל השליטה בו וזהו המקום ממנו הגיעו המים למשרדקרא עוד
המחוזי דחה ערעור על דחיית תביעה בשל אובדן כושר עבודה
השלום קבע כי המבוטח ידע היטב את השפה, נהג לעיין במסמכים עליהם חתם, הסוכן שאל אותו במפורש אודות כ"א מסעיפי הצהרת הבריאות, ואת תשובותיו רשם בהצהרהקרא עוד
המחוזי דחה תביעת סוכן לעיכוב חילוט שיעבוד להלוואות
נפסק לא אחת כי מחלוקת בשאלת גובה החוב אינה מקימה עילה לעיכוב מימוש המשכנתא, וזאת לאור הפגיעה בערך הבטוחה כתוצאה מהעיכובקרא עוד
ביטוח בריאות אינו מכסה הסרת עודפי עור
גם אם היתה מתקבלת טענת התובע כי האימון הגופני ולא ניתוח השרוול הוא שגרם לירידה במשקל, הרי שמהמסמכים שצירף, עולה כי הצורך בניתוח אינו רפואי, כי אם אסתטי בלבדקרא עוד
חוקיות ביטול של שתי פוליסות ביטוח
מועד תחילת מניין הימים, לפי עמדת ביה"מ, המבוססת על הספרות ועל הפסיקה, היא כי יש למנות אותם ממועד מסירת ההודעה ולא ממועד המשלוח ע"י המבטחתקרא עוד
אחריותו של מפקח בניה להצפת האתר
על המפקח היה להתריע בפני המתכנן ו/או היזם לגבי נזקים צפויים שעלולים להגרם כתוצאה מגשמים. החסימות שהוקמו ע"י הקבלן, צריכות היו להבחן על ידי המפקחקרא עוד
אחריות עירייה בנזיקין בשל נפילת דגל
גם אם התרנים לא הוצבו במקום על ידי הנתבעת, אין הדבר פוטר אותה מאחריות, אלא אולי ההיפך, שכן כאמור, מדובר בתרנים גדולים יחסית, שלמצער, היה על הנתבעת להבחין בהםקרא עוד
מביטוח בריאות וסיעוד קבוצתי לביטוח פרט
תוקף הפוליסה הוארך ע"י המבטחת בשל טעות, שאינה כוללת הסכמה להארכת תוקף הפוליסה, מעתה ועד עולם, בתנאים המסובסדים – תנאים שאינם נהוגים אצל המבטחתקרא עוד
העירייה אינה אחראית לתקינות מערכת החשמל בבניין
לא הובאה כל ראיה, המשיב אף לא טען כך, שהעירייה ידעה או היתה אמורה לדעת כי התרחשה תקלה כלשהי בהתקנת הארקה של פנסי התאורה על הגדר הפרטיתקרא עוד
פיצוי בתביעת נזיקין בשל נזק לנכס לפי שווי שוק או כינון?
ככלל, כינון אינה דרך המלך לפיצוי בנזיקין, שם חל הכלל לפיו הפיצוי מיועד להשיב את המצב לקדמותו. השבה כזו נעשית בדרך של תשלום בפועל עבור ערך הנכס שאבד בשל מעשה העוולהקרא עוד
חובת הגילוי, הסכמת  המבוטחת ואחריות הסוכן
השופט מריו קליין קבע, כי הנתבעת לא חתמה לאלתר על השינוי וניסתה להשיג על עמדתה של הנתבעת באמצעות מכתב תגובהקרא עוד
על הנפגע להוכיח קיומו של מפגע שגרם לנזק
על חשיבות רישום רפואי בסמוך לאחר אירוע תאונתי כבר נפסק לא אחת, כי הגרסה הראשונית מהווה תגובה ספונטנית מידית לאירוע מרגש או מסעיר קרא עוד
עבור לתוכן העמוד