חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

חובת הגילוי של מבטחת כלפי מבוטח בעניין ההתיישנות
השופט, עידו רזין, קבע, כי יישום ההלכה במקרה הנדון מוביל למסקנה, שלא היתה חובה על המבטחת (הנתבעת) לציין את מועד תום ההתיישנות.קרא עוד
מתי, אם בכלל, מתקיים ביטוח כפל בין ביטוחי המזיק והניזוק?
בהתנגשות שבין זכות ההשתתפות בין מבטחים שביטחו מבוטחים שונים בביטוח כפל, לבין זכות התחלוף, עמדת שופטי העליון היא, כי ידה של זכות התחלוף על העליונהקרא עוד
זכות התחלוף מוגבלת לאחריות המזיק  כלפי המבוטח
המזיק אינו אמור לשלם במחיר כינון, אלא להחזיר את המצב לקדמותו ואם ניזוק ציוד ישן, עליו להשיב את ערכו של הציוד הישןקרא עוד
הודעה למבוטח בביטוח אחריות מקצועית
כידוע, מבטחת אינה רשאית להעלות במענה לתביעה טענות אחרות מאילו שהועלו על ידה בתשובה למכתב הדרישה.קרא עוד
העירייה אינה אחראית בגין "הולדה בעוולה"
בזמן הרלבנטי להריון לא היה קיים המידע הרפואי הזמין והאמצעים הרפואיים הדרושים, כדי לאבחן את מומיה של התובעת במהלך ההריוןקרא עוד
קבלת ערעור בשל אי הוכחת נסיבות הארוע
אין מנוס מלהתערב בממצאיו העובדתיים של בית המשפט קמא, הן משום שחומר הראיות איננו תומך במסקנה אליה הגיע, והן משום שאיננו נותן כל משקל לראיה בעלת משקל מכריעקרא עוד
הסוכן  אמור להודיע למבוטח על התיישנות תביעתו
לא יעלה על הדעת כי סוכן ביטוח אינו ער לעובדה שקיימת הבחנה ברורה בין התיישנות רגילה העומדת על 7 שנים, לבין ההתיישנות המיוחדת לגבי ביטוח, העומדת על 3 שנים בלבדקרא עוד
תשלום תגמולי ביטח בגין אובדן כושר עד גיל 70
דוקטרינת הציפיות הסבירות, כפי שפותחה במשפט האמריקני, קובעת שציפיותיו הסבירות של המבוטח יכובדו אף אם עיון מדודקד בהוראות הפוליסה ילמד שהן מנוגדות ללשונהקרא עוד
הפחתת פיצויים לצד ג' בערעור למחוזי
נראה שהסכומים שנפסקו במיוחד בגין רכיב הפסד השתכרות לעתיד וכך גם עזרת הזולת, נפסקו על הצד הגבוה ואף יתר על המידהקרא עוד
אחריות חברי נציגות הבית המשותף  בגין שריפה בדירה
דין התביעה להידחות משני טעמים עיקריים: האחד, העדר הוכחת קשר סיבתי בין העוולות המיוחסות לנציגות ובין האירוע שגרם לנזק או להמשכו. והשני, העדר הוכחת נזק. קרא עוד
הבנק לא ערך ביטוח חיים ללווה מבוגר
ביטוח החיים נועד לשמש כבטוחה נוספת לבנק ולא ללווה, ככלל מחויב הבנק לבטח את הלווים בביטוח חיים על מנת לשמור על האינטרסים שלוקרא עוד
הוצאות משפט  ממבוטח שערעורו נדחה
המדיניות השיפוטית היא זו העולה ממצבור ההלכות הפסוקות שקבע בית המשפט העליון, והמקרה דנא אינו מצדיק עיון מחודשקרא עוד
העלמת מידע  מהמבטח לגבי הצתה קודמת
ניתן להסיק על כוונת המרמה של המבוטח מכך שהוא הסתיר את ההצתה הקודמת והוא אישר כי היו מבטחים שסירבו לבטחוקרא עוד
נטל ההוכחה של המבטח בתביעת תחלוף
המערערים כשלו בהוכחת תביעת הנזיקין העצמאית של חברת החשמל, וכפועל יוצא מכך כשלו אף בהוכחת זכות התחלוףקרא עוד
נדחתה ייצוגית בקשר עם כיסוי ביקור רופא
פמי מעניקה לתושבי ישובים מרכזיים ביו"ש וברמת הגולן שירותי ביקור רופא, ואילו לתושבים האחרים ניתן תחליף סבירקרא עוד
כיסוי ביטוח אחריות מקצועית של עירייה
ייצוג משפטי לאורך שנתיים אינו יכול להעניק כיסוי ביטוחי יש מאין. הנתבעת נהנתה שנים מייצוג משפטי שלא גרם לה נזקקרא עוד
הסכם לתשלום עמלות לסוכנות ביטוח
התובעת זכאית לקבל מהנתבעת עמלות בהתאם להסכם 2006 והכל כל זמן שמבוטחים-גמלאים משלמים לה דמי ביטוח קרא עוד
מה הפיצוי המגיע בגין נזק לכבודה?
בדוח החוקר מטעם חברת הביטוח לא היה אזכור לעובדה כי המבוטח אינו יודע את השפה העברית, והדוח נערך ע"י החוקר קרא עוד
אחריות כיבוי והצלה לפציעת עובד מד"א
מחומר הראיות עולה כי התובעים לא עמדו בנטל להוכיח כי המנוח נפגע בנסיבות אשר מטילות אחריות על אגוד כיבוי והצלהקרא עוד
הסדר נושים וביטוח אחריות נושאי משרה
ההודעה למבטח על נסיבות העלולות להוביל לתביעה, לא ממלאת התנאים המהותיים ליצירת זכות לכיסוי תביעות עתידיות קרא עוד
עבור לתוכן העמוד