חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

אחריות בגין נפילה בשטח מתנ"ס
לפי הפסיקה, על האדם מוטלת חובת זהירות כלפי עצמו, שרמתה פחותה מחובתו כלפי הזולת והפרתה גוררת הפחתת הפיצויקרא עוד
תביעת תחלוף כנגד קבלן בגין נזקי הצפה
אין לאפשר למזיק לפשפש בנבכי ההסדר בין המבטח למבוטח, וזאת כדי שהמבטח לא יחששו מלהגיע להסדר עם מבוטחיםקרא עוד
חובת הזהירות של עו"ד כלפי לקוחותיו
מתווה העסקה שגובש לא הגן כנדרש על ענייני הלקוחות עו"ד לא קיבל מידע הנוגע לעסקה והמשפיע על כדאיותה ותמחורהקרא עוד
חלוקת האחריות בין מבטח וסוכן ומבוטח
את הדרישה לפיצוי, בגין הפרת חוזה הביטוח, דחה ביה"מ קמא, שלקביעתו, לא היה חוזה ביטוח ואף לא הוכחו נזקיםקרא עוד
ערעור עו"ד על הרשעה בנטילת תגמולים לכיסו
בהעדר ערעור מצד הלשכה, לא אתערב בענישה, אף על פי שראוי יהיה להטיל על המערער עונש השעיה לצמיתות, או קרוב לכךקרא עוד
דינה של הודעת מסרון בהסכם שמירה
אין הבדל מהותי בין משלוח מסרון לשיחת טלפון. משהוכח עצם משלוח המסרון, עובר הנטל לתובעת להוכיח שלא התקבל קרא עוד
כיסוי נזק לסוכך לפי ביטוח הדירה
הרשמת הבכירה קבעה, כי לא עלה בידי התובעת להוכיח קשר סיבתי, בין רוחות חודש מאי 2013 לנזקים הנטענים על ידהקרא עוד
אחריותו של מתקין דודים לנזקי הצפה
חובתו של המזיק היא לנקוט באמצעי זהירות סבירים, ואחריותו מתגבשת רק אם לא נקט את אותם האמצעיםקרא עוד
תביעה לתשלום חוב פרמיה למבטח
המבוטח לא הציג כל סימוכין שחברת הביטוח או סוכן הביטוח קיבלו בשנה הקודמת את מכתב ביטול הפוליסה כנטען על ידו. קרא עוד
מסירת פוליסה בביטוח בריאות קבוצתי
שני הורי התובעת, שלהם בלבד האפשרות לבקש מהמבטחת להמשיך את הביטוח לאחר גיל 21, אישרו שקיבלו הפוליסהקרא עוד
אי רישוי חברת שמירה בהיעדר ביטוח
לאחר הגשת העתירה, פורסם תזכיר חוק שירותי אבטחה, המבטל התקנות לערבות וביטוח ומחליפן בחדשותקרא עוד
תביעת תחלוף של מבטח נגד מוקד שמירה
חברת המוקד הנתבעת, הפרה הפרה כפולה של ההסכם עם המבוטחת, בכך שלא טלפנה לבעלי תפקידים במבוטחת ולא שלחה סיירקרא עוד
אחריותם של יזם ושל קבלן כלפי עובד
המסנה: בנסיבות ענייננו ובהתאם להוראות הדין, נשא הקבלן באחריות לקיום הוראות הבטיחות הקבועות בתקנות הבניהקרא עוד
תשלום חוב פרמיה למבטח לאחר ביטול
הפוליסות הנדונות כללו סעיף חידוש אוטומטי לפיו הפוליסה תהיה בתוקף עד לתום פירעון הלוואה לדיור ותחודש באופן אוטומטי על ידי המבטח קרא עוד
על חברת הביטוח ליתן הגנה למבוטח
שאלת הכיסוי הביטוחי אמורה להתברר במהלך המשפט אך את הייצוג היה על חברת הביטוח לתת לנתבעים ועתה עליה להשתתף בהוצאותיהםקרא עוד
אחריות מבטח דירה בגין רטיבות וחלול מים
החרגות לכיסוי בפוליסה המקורית אשר מקומן נפקד בחוזה ההרחבה לא יחולו על הצדדים אשר בחרו להרחיב את ההיקף הביטוחי קרא עוד
אחריותו החוקית של יצרן מכשיר אדים
לו היו מצורפות למכשיר הוראות שימוש בדבר הסיכון לשבירתו או להתפרקותו בנפילה מגובה מסוים התאונה הייתה נמנעתקרא עוד
תביעת תחלוף של מבטח בגין אירוע פריצה
המומחים מטעם התובעת לא בדקו את מיקומו של הגלאי בחדר הכספות, כך שהעובדה שהגלאי לא פעל אינה יכולה ללמד מאומהקרא עוד
חברת החשמל נמצאה אחראית לשריפה
גם אם השערותיו של המומחה לכשל, אינן אפשריות, עדיין על חב' החשמל להוכיח שהוא לא נגרם בגין מעשיה או מחדליהקרא עוד
העליון העיקולים גוברים על המחאת זכות
בדין קבעו בתי המשפט הקודמים שגוברים העיקולים שהטילו נושי המבקש, על המחאת הזכות שנתן המבקש לעורך דינו לאחר פס"דקרא עוד
עבור לתוכן העמוד