חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

גמישות הכרחית במכרז ביטוח של עירייה
העותרות, סוכנות גבעון, וחברת איילון לא ביקשו סעד להכריז עליהן כזוכות, אלא לפסול את זכיית כלל ולפתוח את המכרז להליך חדש קרא עוד
חדירת מים מהתקרה ומרזב כצנרת
הביטוי "הצפה" (עליה על גדותיו של כלי קיבול כלשהו או מים המציפים חלל) אינו מתאים לתיאור תופעה היכולה להתרחש במרזבים קרא עוד
מסירת מסמכי חקירה של המבטח למבוטח
שתי הערכאות שדנו במקרה, קיבלו את המסמכים הרלוונטיים לעיונן, והכריעו, לאחר עיון, כי אין מניעה מלמסרם למשיבהקרא עוד
חובת ההנמקה בטענה לבטלות הפוליסה
אם מבטחת מעלה, בתום-לב, טענת סף מסוג בטלות הביטוח אין לדרוש ממנה במכתב הדחייה להעמיק חקר בטענות חלופיותקרא עוד
החלת הלכת סלוצקי ע"י בית המשפט העליון
לפטור מתשלום היה על המבטח להוכיח כי מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה ביטוח לו ידע כי מערכת האזעקה לא תופעלקרא עוד
העליון סירב לסלק תביעת שיבוב על הסף
כלל הוא כי בי"המ לא יסלק על הסף תביעה בגין העדר עילה אלא במקרים נדירים בהן התביעה על פניה אינה מגלה ולו צל של עילהקרא עוד
פטור ממתן תשובות לשאלות מפלילות
בי"המ קמא התיר למשיבות לא להשיב על שאלות מסוימות שהופנו אליהן בשאלון וזאת מטעמים של חיסיון מפני הפללה עצמיתקרא עוד
העליון: פירוט מלוא הנימוקים לדחיית תביעה
המבטחת אחראית לתוצאה שהיתה יכולה למנוע, אם היתה מקפידה על קיום הנחיות הפיקוח, כמעט ללא עלויותקרא עוד
חובת הגילוי של הסוכן כלפי מבוטח
המבוטח היה מודע לכך שהביטוח כולל כיסוי ביטוחי ומרכיב של חיסכון ואילו תוכנית החיסכון בבנק כוללת מרכיב של חיסכון בלבדקרא עוד
פגיעה במשחק כדורת אינה תאונת עבודה
בית המשפט לא שוכנע, כי בתקופה בה אירעה התאונה לעובד הייתה למעסיק מעורבות ממשית בארגון החוג, הפעלתו ופעילותוקרא עוד
תשלום תגמולי הביטוח למוטבים בפוליסה
אדם הנחיל נכס ל"פלונית, אשתי", והיא חדלה להיות אשתו, נקיבת השם קובעת, וההוספה "אשתי" אינה אלא הוספת תואר
קרא עוד
אין זכות שיבוב כלפי מעניק מסגרת לשל"צ
חריג לזכות השיבוב ניתן למצוא בסעיף 82(ג) לפקודת הנזיקין. סעיף זה קובע כי אין להגיש תביעת שיבוב כנגד מעבידקרא עוד
הפעולות המותרות למרכז למימוש זכויות
כל פעולה הכרוכה בסיווג התביעה ולמעשה בבירור זכויות הלקוח, היא בבחינת מתן ייעוץ משפטי בניגוד לסעיף 20(4) לחוקקרא עוד
ביטוח המנהלים הוגדר בהסכם כנכס חבר
כן נקבע, כי על הקיבוץ לשנות את היתרה בדפי החשבון של התובעים בהתאם לתשלומי הפנסיה להם היו זכאיים לאורך השניםקרא עוד
עמלת פירעון מוקדם בסילוק משכנתה
חיוב הלקוח בביטוח חיים נועד להגן על הלווה, אך גם על הבנק מפני נזק העלול להיגרם לו כתוצאה ממות הלווה קודם לסילוק ההלוואהקרא עוד
ניתן להוסיף נימוק מרמה למכתב הדחייה
אין לחסום דרכה של מבטחת מלהעלות כלפי המבוטח הנימוק של תרמית והפרת חובת הגילוי, שתתברר בשלב ההוכחותקרא עוד
אין אחריות עירייה לשריפת בית מרכזים
השאלה המתעוררת בעוולת הרשלנות היא אם הנזק שנגרם לתובע היה נמנע אלמלא התרשלו הנתבעים, ולוּ קוימו דרישות הכיבוי קרא עוד
אחריות המבטח היא מעל להשתתפות
השופט קבע, כי יהא על הפניקס לשלם לידי התובע אך את סכום הפיצוי, מעבר לסכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסהקרא עוד
תביעת תחלוף בגין שריפה במאגר מים
אחת היא לי, אם יצאה האש מחצריה של רשות הניקוז ו"אכלה" קוצים במקרקעיה של "אפיקי מים" או, אם ההיפך קרה הדברקרא עוד
העיקולים גוברים על המחאת הזכות
כל חוב ניתן להמחות להמחאה שתהיה תמיד כפופה לזכותו של צד ג' שקדם לזכות הנמחה, ובכלל זה הופעל לזכות בעלי עיקוליםקרא עוד
עבור לתוכן העמוד