חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מאפייני ביטוח רכב חובה

כל הנוהג בכלי רכב מנועי במדינת ישראל חייב לשאת תעודת ביטוח תקפה אותה הוא חייב להציג לביקורת השלטונות בהתאם לדרישה.
 
 • כל הנוהג בכלי רכב מנועי במדינת ישראל חייב לשאת תעודת ביטוח תקפה אותה הוא חייב להציג לביקורת השלטונות בהתאם לדרישה.
 • הביטוח נכנס לתוקפו במועד בו הוחתמה תעודת ביטוח החובה בחותמת הבנק אך לא לפני התאריך הנקוב בתעודת הביטוח.
 • האחריות היא מוחלטת ומלאה בין אם היה או לא היה אשם מצד הנוהג ברכב או ו של אחרים.

החוקים המיוחדים החלים על ביטוח רכב חובה בישראל הם:

 • חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975
 • פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970
 • חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א 1981
 •  תנאי מינימום לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (פוליסה תקנית)
 • חוזרים, הכרעות והוראות שונות של הפיקוח על הביטוח

 

הפרמטרים העשויים לשמש לקביעת תעריף ביטוח רכב חובה הם:

 •  מין הנהג.
 • ותק הנהיגה של הנהג
 • מספר התאונות בשלוש השנים האחרונות שפוצו לפי חוק הפלת"ד.
 • מספר ההרשעות חמורות שהביאו בזכות עצמן לשלילת רישיון בשלוש השנים האחרונות לכל הנוהגים בדרך קבע בשל נהיגת רכב מאותו סוג.
 • הימצאות כרית אויר (Air Bag) ברכב ומערכות טכנולוגיה למניעת תאונות דרכים המותקנות ברכב.
 • טכנולוגיות חדישות למניעת תאונות דרכים המותקנות ברכב.

 הערה: אין אחידות בשימוש בפרמטרים בין המבטחים

 

גופים שפעלו ופועלים בביטוח רכב חובה בנוסף לחברות ביטוח הם:

הפול לביטוח - המאגר לביטוח רכב בישראל עוסק בביטוח סיכונים מיוחדים של רכב. הפול חייב לקבל כל בוטח שפונה אליו בבקשה לביטוח רכב אולם עלות הביטוח בפול גבוהה יותר מאשר בחברות הביטוח.

קרנית - חברה המפצה נפגעי תאונות דרכים שאינם יכולים לקבל פיצוי מחברת ביטוח מהסיבות הבאות:

 • תאונת "פגע וברח" - כאשר לא ידוע מי הנהג ומי המבטח.
 •  תאונות כאשר לנהג אין ביטוח (הנהג אינו זכאי לפיצוי).
 • כשחברת הביטוח חדלת פירעון (פשטה רגל או נמצאת בפירוק).

המימון לתשלומים נעשה על-ידי אחוז מסוים מפרמיות ביטוח החובה. קרנית היא הגורם היחיד הזכאי לתבוע את הנזק ששילם על-פי חוק מהמזיק.  

 

פסקי דין באתר בנושא ביטוח רכב חובה

 

 

עבור לתוכן העמוד