חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

האם התאונה נגרמה בשל תיקון דרך לפי הגדרתו בחוק הפלת"ד?

בית המשפט קיבל את הגרסא ביחס לנסיבות התאונה וקבע שלא היה כל קשר למחפרון כלל ועיקר על כן דחה את גרסתו של הנפגע

 

 

 

 

תא (קריות) 30152-03-10‏ ‏ איוב נבואני נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

 

בית המשפט: השלום בקריות

 

פסק הדין ניתן ביום: 25/1/2015

 

על ידי כב' השופט: דאוד מאזן

 

עניינו של פסק הדין: האם פציעתו של התובע בנסיבות המתוארות בכתב התביעה מהווה תאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק הפלת"ד?

 

רקע: התאונה ארעה כאשר הנפגע עבד על מחפרון שבוטח אצל חברת הביטוח, באתר עבודה בג'וליס, תוך כדי עבודה הנפגע רצה לפרק את החיבור המהיר הנמצא בקצה זרוע ההפעלה האחורי, המחובר למחפרון, שהיה מחובר אליו כף עבודה לחפירה. תוך כדי פירוק החיבור ובאופן פתאומי, השתחרר הלחץ ההידראולי והזרוע ביחד עם כף החפירה, נפלו על כף רגלו הימנית של התובע.

 

 

בית המשפט דחה את התביעה

 

מתוך פסק הדין:

 

" סבירות גרסת התובע:

 

כאמור, עדות התובע הינה עדות יחידה של בעל דין. בטרם אבחן את משקלה של עדות זו מול עדותו של מר כאמל נבואני, אבחן את גרסתו ואם היא גרסה סבירה ומתקבלת על הדעת. בחינת גרסת התובע, מחייבת תחילה, השוואתה לחוות הדעת מטעם התובע.

  

מומחה התובע , מר בן עזרא משה, לא ביקר בזירת התאונה ולא בחן את המחפרון וקיבל את עדות התובע כפי שהיא. מומחה זה מציין כי התאונה נגרמה עקב תקלה במערכת ההידראולית של הבוםונפילת הבום ככוח כובד על הקרקע, עוד הוסיף כי טיפול בחיבור מהיר לא גרם לאיבוד הלחץ ונפילת הבום היא תוצאה של תקלה בבוכנה הראשית או בסלקטור. 

 

המומחה מציין כי הייתה תקלה בבוכנה הראשית או בסלקטור, דבר שהביא לנפילת הבום, תוך כדי טיפול התובע בנזילת השמן. המומחה מטעם התובע מציין בצורה ברורה ומפורשת כי נפילת הבום היא כתוצאה מהתקלה בבוכנה הראשית או בסלקטור וכי הטיפול בחיבור המהיר לא גרם לאיבוד הלחץ ההידראולי (סעיף 9 ב' לחוות הדעת).

 

נוכח מסקנה זו של מומחה התובע , קיימת תקלה המחייבת תיקון או בבוכנה או בסלקטור כפי שמציין המומחה. מר סלמאן אבו חלא טען שתיקן את המחפרון אך לא הציג ולו קבלה אחת. בנו הכחיש בעדותו בפני (עמוד 23 בשורות 23 עד 27), כי בוצע תיקון כנטען בידי אביו ולמרות שהוא האחראי על הצד החשבונאי אישר שאין חשבונית ולא שולם דבר למוסך!  עדויות אלו אין בהם לטעמי חיזוק לגרסת התובע, אלא מוסיפים תהיות.

 

בסעיף 8 ג' לחוות דעתו מציין המומחה כי רק תקלה במערכת ההידראולית של הבום ושחרור לחץ השמן יכלו לגרום לנפילת הבום עם הכף ולפגיעה ברגלו של התובע, אך אין בחוות הדעת הסבר האם התקלה היא בוודאות תקלה בבוכנה הראשית או בסלקטור והקשר של השמן כעולה מחוות דעתו, התובע לאורך כל עדותו, מציין שהוא טיפל בחיבור המהיר, אשר לדידו של המומחה מטעמו, אין לה כל קשר לנפילת הבום.

 

המומחה בחקירתו עמ' 23 שורה 28, מאשר שהייתה נזילה בחיבור המהיר, ומאשר באותה נשימה כי זה לא שייך לבום וכי התקלה במחזיר השמן של הבום אין לה כל קשר לחיבור המהיר. לסיכום, עדות התובע, ביחס למנגנון הנפילה הינה עדות יחידה של בעל דין, הגרסה בין אם טיפל בזרוע המהירה שגרמה לניתוק הכף ובין אם עקב תקלה במנגנון ההידראולי, שגרם לנפילת כל הכף, היא גרסה שאין לה כל תימוכין והיא נותרה כגרסה יחידה של בעל דין.

 

המסמכים הרפואיים שמלמדים על מסירת גרסה סמוך לאירוע כחיזוק לגרסת התובע, לא יכולה להתקבל בנסיבות תיק זה שכן מדובר על נפילה של חפץ כבד, ורק בהמשך (נרשם בתיעוד הרפואי – שופל). עדות זו, כאשר מתעמתת עם עדותו הישירה של מר כמאל נבואני, שקבעתי לגביה שהיא עדות מבחינת תוכנה, להבדיל משאלת המניע למתן העדות, היא עדות אמינה בעיני, אני מבכר את גרסת כמאל נבואני על פני זו של התובע. נוכח מתן זכות הבכורה לעדות כאמל נבואני על פני זו של התובע אשר למרות כל העדים מטעמו, שהביא אותם, אף אחד מהם לא היה עד ישיר לתאונה אלא כולם סיפרו על דברים שלא קשורים בטיב הפגיעה, מיקומה, או מנגנונה.

 

התוצאה מכך שאני מקבל את גרסת כאמל נבואני ביחס לנסיבות התאונה וקובע שאלה לא היו בקשר עם המחפרון כלל ועיקר. מכאן מתבקשת המסקנה כי יש לדחות את גרסתו של התובע ביחס לתאונה כפי שצוינה על ידו. "

 

 

" בחינת התאונה כתאונת דרכים;

 

 התובע לא טען שמדובר בתיקון דרך כלל ועיקר. עם זאת היה מקום לדון בשאלה המעניינת שמדובר בתאונת דרכים הנכללת תחת החזקה המרבה השלישית והיא: "מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי"  (ע"א 6000/93 עזבון המנוח פואז קואסמה נ' רג'בי, פ"ד נ(3) 661 (1996)); רע"א 8061/95 יצחק עוזר נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ואח', פ"ד נ (3) 532 .

 

כן היה מקום לדון בתחולת  הלכת ע"א 9474/02 אבנר אגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ נ' האחים לוינסון מהנדסים בע"מ ואח', (2003) פ"ד נח (1) 337 על עובד שנפגע במהלך תיקון רכב.

 

אך מאחר ולא נתקבלה גרסתו העובדתית, וקבעתי כי התאונה התרחשה ללא כל קשר למחפרון, איני רואה לנכון לדון בשאלות אלו.

 

 

 

תוצאה, אני דוחה את התביעה."

עבור לתוכן העמוד