חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח רכב חובה: פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: על המבוטח להוכיח את התרחשותה של תאונת דרכים
השופט ישראל פבלו אקסלרד: לא רק שהתובע לא הצביע על קיומו של סיוע לעדותו היחידה, ולא רק שלא עלה בידו להצביע על נימוקים שיהיה בהם כדי להצדיק קבלת תביעתו על סמך עדות כאמור, אלא שקיימים נימוקים אשר יש בהם כדי לשכנע שלא להסתפק בעדות היחידהקרא עוד
8/10/2015
פסיקה: האם תאונת העבודה מהווה גם תאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק הפלת"ד?
השופטת מעין צור: התובע לא הביא אף עד לתמיכה בגרסתו. על כן נותרה גרסתו ביחס לקרות התאונה ולנסיבותיה הנטענות גרסה כבושה, ללא כל הסבר מניח את הדעת לכבישתה.קרא עוד
24/09/2015
פסיקה: בעל האופנוע ישיב לקרנית את סכום הפיצוי ששילמה ליורשי הנפגע
למן הרגע שבו הפך הנתבע לבעליו החוקיים של האופנוע והחליט בהחלטה מושכלת להתיר שימוש בו לכלל חברי השבט, עשה זאת מתוך בחירה מודעת וכעת עליו לשאת בתוצאות בחירה זו.קרא עוד
6/09/2015
פסיקה: סביר שעובד יאמין שהמעביד ביטח בביטוח חובה את השימוש ברכב
השופטת עינב גולומב: מתכונת השימוש של התובע ברכב בנסיבות ענייננו, איננה מביאה לטעמי למסקנה כי התנהלותו בקשר לביטוח חרגה מאמת מידה סבירה.קרא עוד
3/09/2015
פסיקה: תביעה נזיקית כנגד בעל האופנוע בשל נהיגה ללא ביטוח חובה
השופט צ' זילברטל: טענת המשיבים היא, שאי עשיית הביטוח על-ידי המבקש והעובדה שהתיר לנפגע לעשות שימוש בקטנוע, הביאו לכך שהנפגע לא יכול היה להיפרע ממבטח הקטנוע על פי חוק הפיצויים ולפיכך הוא תבע את המשיבים.קרא עוד
26/08/2015
פסיקה: נתקבל ערעור מבטחת המבוסס על קביעת נכות ע"י המל"ל
השופט הבכיר צבי סגל: יודגש, כי ההכרעה בקביעה כי למשיבה לא נגרמה כל נכות היא בגדר קביעת "דרגת נכות" (של אפס אחוזים) ואף היא מחייבת מכוח הוראת סעיף 6ב לחוק (ריבלין, עמ' 747). משכך, סבורני כי לא היה מקום למנות מומחה רפואיקרא עוד
18/08/2015
פסיקה: פיצוי בשל תאונת דרכים עשוי לכלול תשלם בשל תוספת פרמיה לביטוח חיים
השפט פורג: בנסיבות הספציפיות בענייננו כאשר מדובר בביטוח חיים במסגרת משכנתא שנטל התובע למימון בית מגוריו וכשמהמסמכים עולה שנדרש לשלם תוספת פרמיה בגין הביטוח בעקבות התאונה, מדובר בפיצוי בגין הוצאות שנגרמות לתובע כתוצאה ממצבו הרפואיקרא עוד
12/08/2015
פסיקה: נפילה בעת  נסיעה באוטובוס היא תאונת דרכים
השופט מאזן: נפילתו של התובע נבעה גם מהעובדה של נסיעת האוטובוס, כאשר תנועת האוטובוס, לרבות השינויים בתנועה זו, היוותה גורם ממשי לנפילה של התובע.קרא עוד
פסיקה: נדחתה תביעה לבג"צ למתן צו על תנאי נגד שר האוצר ואגוד חברות הביטוח
השופט עמית: העתירה מעוררת תחושת אי-נוחות. למעשה, העותרות מבקשות מבית המשפט הגבוה לצדק להכיר בזכותו של המבוטח לכזב ולהסתיר עובדות מפני חברות הביטוחקרא עוד
פסיקה: עיכוב בביצוע פסק דין עד לקבלת החלטה בערעור
השופט א' שהם: פסק דין, שעניינו סעד כספי, יעוכב רק במקרים חריגים, בהם הוכיח המבקש, באמצעות תשתית ראייתית מוצקה, כי לא יוכל להיפרע מן המשיב בגין נזקיו, היה וערעורו יתקבל קרא עוד
פסיקה: מהי פסילת רישיון לצורך תחולתו של החריג בפוליסה?
השופטת שרון: לו ניתן היה להסתפק ב"ידיעה קונסטרוקטיבית" – הייתה תביעה זו נדחית על ידי. ואולם, ההלכה הינה כי ידיעה ממשית של הנהג בדבר התליית רישיונו הינה תנאי להתגבשות השלילה בפן הפלילי-תעבורתי וכל עוד לא נודע לו אודותיה, אינו עובר על החוק
קרא עוד
פסיקה: מי נהג באופנוע בעת אירוע התאונה?
השופטת רייך: התובע מסר גרסה סדורה, ברורה וחד משמעית באשר לנסיבות האירוע, על גרסה זו חזר הנתבע אשר נהג באופנוע שבבעלותו קרא עוד
פסיקה: למדינה יש זכות השבה בשל פיצוי חיילים בגין תאונות דרכים
המדינה שילמה להורים תגמולים, העניקה הטבות, ותוסיף ותשלם עד לאריכות ימיהם של ההורים סכומי כסף בסדרי-גודל של מיליוני שקלים לכל משפחה ומשפחהקרא עוד
פסיקה: תאונת דרכים כבהלה ללא מגע עם כלי הרכב
גם בית המשפט המחוזי בפס"ד פטל מכיר בכך שבהלה יכולה להוות תאונת דרכים אולם מדגיש כי לא כל רכב חולף מקיים קשר סיבתי כנדרש בחוק לבהלה או לפגיעה שנגרמה ממנהקרא עוד
פסיקה: האם יש לקבל את גרסתו של הנפגע כי מדובר בתאונת דרכים?
מאחר ומדובר בתאונת "פגע וברח" ופרטי הרכב אינם ידועים לתובע, על קרנית לפצות את התובע בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונהקרא עוד
פגיעה בעת החלפת גלגל במסגרת העבודה אינה תאונת דרכים
הפסיקה פרשה את המונח "תיקון דרך" או "טיפול דרך" כמתייחס "לתיקוני פתע או לטיפולים בלתי צפויים שנתעורר הצורך בהם במהלך הנסיעה ולשם המשכתה"קרא עוד
טענה להפרת חובת הגילוי בביטוח חובה לרכב. מי יפצה, המבטח או קרנית?
חברת הביטוח לא הוכיחה כי סוכן הביטוח שהנפיק תעודת ביטוח חובה הפעיל "שיקול דעת כלשהו", למעט קביעת גובה הפרמיה בהתאם לסוג הרכב המבוטחקרא עוד
האם מדובר בתאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק הפלת"ד?
בהגדרת "שימוש ברכב מנועי" שבסעיף 1 לחוק הפלת"ד נקבע שגם "טיפול דרך או תיקון דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו..." ייחשב כ"שימוש ברכב מנועי"
קרא עוד
מהי תאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק הפלת"ד?
"על פי מבחן זה "טיפול דרך" חייב להיעשות בדרך במובנה הגיאוגרפי, ומשום כך טיפול הנעשה בבית או בחצרים של מקום העבודה, איננו "טיפול דרך"קרא עוד
מינוי מומחה וכתב ויתור על סודיות רפואית
הגשת תביעה לפי חוק הפיצויים ובקשה למינוי מומחה כרוכה בהמצאת כתב ויתור על סודיות רפואית. הפסיקה דנה בעבר בשאלת היקפו של כתב הויתורקרא עוד
עבור לתוכן העמוד