חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח רכב חובה: פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

חובת הווידוא של מבטח לגבי השתתפות בביטוח חובה
בית המשפט קבע: אין ספק כי לא הובהר, הוסבר והודגש בפני התובע כי לא יוכל להפרע כדי הנזק שנגרם לו מן הנהג הפוגע במידה ויש כזה


קרא עוד
האם התאונה נגרמה בשל תיקון דרך לפי הגדרתו בחוק הפלת"ד?
בית המשפט קיבל את הגרסא ביחס לנסיבות התאונה וקבע שלא היה כל קשר למחפרון כלל ועיקר על כן דחה את גרסתו של הנפגע
קרא עוד
בית המשפט קבע כי לא התרחשה תאונה
אין די בכך שפס"ד קבע שהתיק יוחזר לשלום לדיון בשאלת הנזק כדי להגיע למסקנה, כי ערכאת הערעור דחתה את הגרסה כי האירוע לא התרחש קרא עוד
אחריות המבטח כלפי בעל רישיון זר
נהג הרוכש ביטוח מאמין כי הוא מקבל כיסוי מלא לכל נזק שייגרם בתאונת דרכים ואינו מעלה על דעתו, כי הכיסוי הוא חלקיקרא עוד
חלוקת אחריות בין חברת ביטוח לבין מבוטח
חובתו של המוקדן היתה להקפיד ולהסביר היטב למבוטחת מעבר לכל ספק, שאין לה ביטוח חובה ושאסור לה לנהוג ברכבקרא עוד
התיישנות בתביעת ביטוח לפי חוק הפלת"ד
כל שנקבע בפסיקת המחוזי הוא, שאין מקום כבר בשלב זה של ההליך לדון בבקשה לדחות את התובענה על הסף מטעמי התיישנותקרא עוד
נסיעה לעבודות שירות ללא רישיון נהיגה
התובע נפגע בתאונת דרכים, כאשר ידע שלנהג אדם אין רישיון נהיגה וביטוח, והוא לא קיבל רשות ממי שהחזיק באופנועקרא עוד
תביעתו של ניזוק משני בשל תאונת דרכים
ההתרשמות העצמאית של הניזוק העקיף מן האירוע, איננה דורשת שהוא יצפה ואפשר שההתרשמות, תתקבל גם מדיווח מילוליקרא עוד
הפציעה בשל שכרות ולא בשל תאונת דרכים
בית המשפט המחוזי תמך בקביעתו של השלום לפיה הנפילה של הנפגע לא אירעה כתוצאה מהתאונה, אלא ללא כל קשר אליהקרא עוד
אופן חישוב הכנסה לצורך תביעת פלת"ד
משלא הוכחה הכנסתו המדויקת של המנוח בתמורה לביצוע עבודות נוספות, יש לתת ביטוי להכנסותיו של המנוח הגלומות בראיות קרא עוד
השיקולים לעיכוב ביצוע תשלום לפי פסק דין
כאשר מדובר בסכומי כסף גבוהים מאד, מתעורר חשש שהאדם הרגיל לא יוכל להחזיר מלוא הסכומים שקיבל אם יפסיד בערעורקרא עוד
שיעור הנכות המחייב לקיום הלכת אלסוחה
הנכות שנקבעה למערערת ע"י המומחה מטעם בית המשפט בשיעור של 9%, אין בה כדי לזכות התובעת בפיצוי כנפגע משניקרא עוד
טעות בזיהוי קרבן אינה מהווה תאונת דרכים
המסקנה אליה הגיע בית המשפט היא שלא מתקיים הקשר הסיבתי המשפטי בין השימוש ברכב לבין הפגיעה מהפעלת מטען החבלהקרא עוד
נהיגה בשכרות וללא ביטוח 4 שנות מאסר
יש מקום לענישה מרתיעה בהתנהגות בריונית ופראית בכביש, המסכנת את שלום הציבור ובטחונו, ומסכלת אכיפת החוקקרא עוד
ביטוח חובה חל גם בנסיעה שלא לשינוע
די בכך שהבדיקה של המלגזה נדרשה לשם שימוש תעבורתי בטוח בה בהמשך היום , למטרה התעבורתית של שינוע מטען או אדםקרא עוד
העליון על מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה
כדי לא לחסום דרכו של נפגע בתאונת דרכים להוכיח נזקיו, נוקטים בתי המשפט גישה מקלה לקיום התנאים שיצדיקו מינוי מומחהקרא עוד
שחרור בורג במלגזה אינו תאונת דרכים
על מנת שתהא תכולה לחזקת ניצול הכוח המיכני צריך להתקיים קשר סיבתי עובדתי בין ניצול הכוח המיכני לבין התוצאה המזיקהקרא עוד
התיישנות תביעה נגד הנהג ונגד המבטח
משהתביעה כלפי נהג הרכב ו/או המבוטח התיישנה, - ואין לתקנה, כי אז דין הבקשה להתקבל ודין התביעה להידחות על הסףקרא עוד
מכונת קידוח על משאית אינה שינוי ייעוד
כך נפסק על ידי העליון והמחוקק לא ראה לנכון לשנות את ניסוח החזקה המרבה בנדון וההלכה השתרשה במהלך השניםקרא עוד
כניסה לרכב בעת טעינה ופריקה היא ת.ד.
אין צורך לבחון אם הכניסה לרכב היא "חלק אינטגרלי" מפעולת הפריקה והטעינה. הכניסה לרכב, היא שימוש ברכב קרא עוד
עבור לתוכן העמוד