חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח רכב חובה: פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

הפחתת פיצוי לנפגע ראש בתאונת דרכים
בית משפט קמא טעה בשיעור הנכות הרפואית והעמידה על 70%, וטעות זו הביאה לקביעת הנכות התפקודית באותו שיעורקרא עוד
נהג ללא רישיון, פגע ברכב, קרנית או מבטח
הקביעה לפיה מוצדק להחיל את החוק כאשר מדובר בהתהפכות של רכב במצב עמידה, להבדיל ממצב נסיעה, אינה מובנת מאליהקרא עוד
מתי מחייבת קביעת הנכות ע"י המל"ל?
בקביעת נכותו ההמשיב הוועדה הרפואית לא נדרשה, להתייחס לשאלת הקשר הסיבתי שבין נכותו לבין תאונת הדרכיםקרא עוד
פריקת שקי חול אינה תאונת דרכים
החוק והפסיקה אינם מבחינים בין פריקת מטען אישי למטען מסחרי, כטענת ב"כ התובע, ואין לאבחן בין רכב פרטי לרכב מסחרי
קרא עוד
השפעתה של צלקת על כושר השתכרות
יש וצלקת כלל לא תפריע לתפקוד, יש ומיקום הצלקת יכול להשפיע על קידום, שינוי מקום עבודה או קבלה לעבודהקרא עוד
ניקוי חלונות עם מלגזה כתאונת דרכים
לא יהיה נכון לומר כי התאונה הייתה מתרחשת באותו אופן, אם בכלל, לו היה הניזוק עולה לגובה בטיפוס על סולם או פיגוםקרא עוד
תוקף רישיון נהיגה זר של תושבת ארעית
תקנה 567 א' מתייחסת בברור ובמפורש לעולה חדש, אזרח ישראל או תושב קבע, אך אינה מאזכרת, מעמד של "תושב ארעי"קרא עוד
ניתן לפסוק בניגוד לחוות דעת מומחה
לאחר שהוצגו למומחה העובדות לגבי השינוי בתפקוד המבוטח בעבודתו, הוא אישר שאכן הדברים שהוא שמע מפיו, אינם אמתקרא עוד
הלכת חמאדה ועקרון ייחוד העילה
אין מחלוקת כי המחפר נשוא ענייננו אינו מהווה "רכב מנועי" או "רכב" כהגדרתו בחוק הפיצויים, ואינו יכול להיכנס בחוק הפלת"דקרא עוד
דחיית בירור תביעה לפי חוק הפלת"ד
לעמידה על המשך בירור התובענה ללא עיכוב נוסף עלול להיות "מחיר", אם ייקבע שהסירוב אינו מתיישב עם נטל הקטנת הנזקקרא עוד
ניכוי כספי הפנסיה מפיצוי לפי חוק הפלת"ד
לפי רציונל זה, קרי, השבת מצבו של הניזוק לקדמותו, אין הצדקה שלא לנכות את סכום הצבירה מתוך הפיצוי המשולםקרא עוד
חלוקת הוצאות בין מבטחי רכב קל וכבד
ההוצאות שהוציאה לצורך ניהול תביעת העיזבון הן חלק מההוצאות שהוצאו לשם קביעת סכום הפיצויים ששולם קרא עוד
כיסוי המטען בברזנט הוא שימוש ברכב מנועי
השימוש שעשה הנפגע במשאית טרם נפילתו ממנה, נעשה במטרה לקדם את התכלית התחבורתית של המשאיתקרא עוד
התיישנות תביעת תחלוף של המוסד לביטוח לאומי
הזכות לתבוע מהמזיק תגמולים שהמל"ל שילם וישלם לניזוק עברה מהניזוק למל"ל ולכן מדובר בשתי עילות תביעה שונותקרא עוד
נהיגה ללא רשות, חבות בנזיקין ולא לפי פלת"ד
הנפגע ידע, על כך שהנהג שהסיע אותו באופנוע נוהג בו ללא רשות ועל כן הוא אינו זכאי לפיצוי על פי חוק הפלת"ד קרא עוד
איסור פרסום שמות נפגעים בתאונת דרכים
שר המשפטים הקים וועדה, בראשות השופט בדימוס יצחק אנגלרד, לבחינת סוגיות בעניין פרסום פרטים מזהים בפס"ד ועודקרא עוד
אחריות עו"ד לכישלון תביעת פלת"ד
כישלון תביעת הפלת"ד הוא כישלון משותף של עו"ד והנפגעת שלא הצליחו לשכנע את בה"מ שהנפגעת נכחה ברכב בעת התאונהקרא עוד
ההבדל בין הנושא הרפואי לבין השיקומי
קיים קושי בשרטוט קו הגבול בין נושאים שהם בתחום הרפואה לבין נושאים שבתחום השיקום התעסקותי שאינו שיקום רפואיקרא עוד
האם המקרה תאונת דרכים או תאונת עבודה?
פריקה וטעינה הנעשות באמצעות ניצול הכוח המיכני של הרכב באות בגדרו של החוק אך רק אם הרכב לא שינה מייעודו המקוריקרא עוד
ניתן לערער על קביעת הנכות ע"י המל"ל
יש מקום לחדד ולהבהיר את הפסיקה הנוגעת להבאת ראיות לסתור במצב של טענה לשינוי במצב הרפואי (החמרה או הטבה)קרא עוד
עבור לתוכן העמוד