חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מחירון לוי יצחק מחייב מבטחים בלבד

מחירון לוי יצחק המשמש כראיה לערך הרכב לפי פוליסות ביטוח אינו מחייב בהליך אזרחי

 

 

ת"א 20210-08 צמח נ' מוסך הצבי רמת השרון בע"מ

 

בית המשפט: השלום בתל אביב - יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 27 בינואר 2010

 

ע"י כבוד השופטת: לימור מרגולין-יחידי

 

ענינו של פסק הדין: האם יש לקבל את תביעתו של בעל רכב כלפי מוסך בשל גניבת הרכב מהמוסך לאחר שעלה בידו להוכיח את אחריותו של המוסך לנזק אולם לגבי ערך הרכב שנגנב הוא הסתמך על ערך הרכב לפי מחירון לוי יצחק.

 

בית המשפט דחה את התביעה לאחר שמצא, כי בעל הרכב לא הוכיח את שיעור נזקו

 

מתוך פסק הדין:

 

"בנסיבות אלה, לא עמדה הנתבעת בנטל להוכיח כי גניבת הרכב ארעה בנסיבות שלא ניתן היה לחזותן מראש, והן היו בלתי נמנעות, ולא כוח עליון או בלתי ניתן לצפיה היה אחראי לגניבה. משכך, אני מקבלת את טענות התובעכי הנתבעת לא פעלה כנדרש ממנה על פי דין בהתאם להוראות חוק חוזה קבלנות, וכי היא אחראית לארוע הגניבה הן מכוח הוראות חוק זה וחוק השומרים."

 

"גם בשאלת הרשלנות אינני סבורה כטענת הנתבעת שהונחה תשתית ראייתית מספקת מצידה לטענה שננקטו אמצעי הזהירות הנאותים."

 

"משנגנב הרכב ולא נמצא, אין הצדדים חולקים על עצם קיומו של נזק, אך בכך לא סגי לצורך הוכחת התביעה.

כידוע, אין התובע יוצא ידי חובתו בהוכחת דבר התרחשותו של נזק, אלא הוא נדרש להוכיח את שיעור הנזק, ולכמתו, וכן להוכיח כי הוא אכן מי שניזוק בפועל וסבל נזקים."

 

"הוכחת שווי רכב פלוני במועד נתון היא עניין שבמומחיות, ונדרשת לשם כך בד"כ חוות דעת שמאי מומחה או מומחה אחר או ראיות מוצקות אחרות. ודוק, הראיות שיש לספק לבית המשפט בדבר שווי הרכב הן ביחס לרכב נושא התביעה, על נתוניו, מאפייניו ועברו.

 

במהלך ההוכחות ביקש התובע להסתמך על דף מתוך מחירון לוי יצחק (להלן: "דף המחירון"). הנתבעת וצד ג' התנגדו להגשתו.  בהחלטה שניתנה לא התרתי את הגשת דף המחירון, ואני מפנה לטעמי ההחלטה.

 

למרות החלטתי, חוזר התובע ומבסס את הוכחת שווי הרכב על דף המחירון.

 

לפיכך, אני מוצאת לנכון להוסיף מספר מילים.

 

דף המחירון, הוא למעשה סיכום תמציתי של חווה"ד שבמומחיות שמאית של השמאי לוי יצחק בדבר ערך השוק של סוגי רכב שונים. אין בעובדה שדף המחירון מפורסם בציבור כדי להכשיר את הגשתו לתוכנו לבית המשפט בניגוד לכללים, ובעל דין המבקש לעשות בו שימוש לתוכנו, צריך להגישו בדרך שנקבעה בדין להגשת חווה"ד מומחה, היינו על ידי מי שערך אותו. כל גורם אחר המבקש להגיש את הדף האמור, אינו יכול אלא להעיד על כך שגזר דף זה מתוך מסמך שלם, אך אין לו כל יכולת להבהיר את הנתונים המפורטים בדף המחירון ולהחקר עליהם.

 

זאת ועוד, ככלל אין בית המשפט מתיר הגשתו של חלק בלבד ממסמך שלם, ובמקרה זה התבקשה הגשתו של דף אחד בודד מתוך מסמך שלם, ומדובר במסמך חלקי וקטוע, שלא ניתן כלל לחלץ ממנו מסקנות ברורות בהעדר הבהרות לגבי משמעות הנתונים המפורטים בו, תחולתם מגבלותיהם וסייגיהם (ראו: ע"א (נצ') 1240/00 סליק נגד כלל חברה לביטוח בע"מ, [פורסם בנבו], בר"ע (י-ם) 3327/97

 אליהו חברה לביטוח בע"מ נגד קירף, [פורסם בנבו], ת.א. (ת"א) 186572/02 גל נגד נעים, [פורסם בנבו]).

 

אין בעובדה שמחירון לוי יצחק משמש במקרים שונים בהסכמה כראיה לערך רכב ביחסים שבין מבטחות לבעלי רכב, או בפורומים אחרים, כדי להכשירו ללא הסכמה בהליך אזרחי שדיני הראיות וסדרי הדין חלים עליו. משכך, אין בתשובותיהם של סוכן הביטוח של הנתבעת שמואל מגן ושל חיים כהן בדבר נוהגי השימוש במחירון כדי להשפיע על מסקנתי דלעיל."

 

עבור לתוכן העמוד