חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אחריות בנזיקין להתנגשות כלי רכב

כאשר מדובר בצומת קטן, באזור מבונה, חלה חובה על שני כלי הרכב לנהוג במשנה זהירות בטרם הכניסה לצומת

 

עא (ב"ש) 24671-10-12  מחמד אל באז נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ

 

בית המשפט: המחוזי בבאר שבע

 

פסק הדין ניתן ביום: 26/5/2013

 

על ידי כב' השופטת: רחל ברקאי

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את הערעור על פסיקת השלום אשר קבע אחריות מלאה של נהג המערערים להתנגשות האמורה כשהוא דוחה את טענות המערערים כי נהג רכב המשיבה נסע במהירות מופרזת וכן הטענות בדבר אשם תורם?

 

הערעור מתקבל באופן חלקי במובן זה שמיוחס אשם תורם למשיבה בשיעור של 20 אחוז, לעצם קרות האירוע ובהתאם אחריותה לנזקים שנגרמו לרכבים עקב התאונה

 

מתוך פסק הדין:

 

" לאחר שחזרתי והפכתי בטענות הצדדים, אני סבורה כי אין להתערב בפסק דינו של בית המשפט קמא, למעט סוגיית ייחוס אשם תורם למשיבה.

 

פסק דינו של בית המשפט קמא, מבוסס על תשתית עובדתית, ראייתית שבאה בפניו ומרביתה עדות של עדי ראיה מהם התרשם בית המשפט קמא. בקביעותיו העובדתיות, אפוא, לא מצאתי לנכון להתערב.

 

השאלה היחידה שניתן להתערב בה, מתייחסת לשאלה כיצד היה על נהגי הרכבים להתנהג בעת כניסתם לצומת. כאשר מדובר בצומת נטול תמרורים, חל הכלל הבסיסי של מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין (תקנה 64 לתקנות התעבורה). לצד כלל זה קיימת החובה הכללית לפיה, כניסה לצומת תיעשה בזהירות לאחר שנבחן שהצומת פנוי (ראה תקנה 65 לתקנות התעבורה).

 

בנסיבות דנן, כאשר מדובר בצומת קטן, באזור מבונה, חלה חובה על שני כלי הרכב לנהוג במשנה זהירות בטרם הכניסה לצומת. על אף שחובה מוגברת חלה על רכב המערערים, מאחר ורכב המשיבה היה לימינם, עדיין חלה חובת זהירות על רכב המשיבה בטרם כניסה לצומת, ועל כן היה נכון לייחס למשיבה עת נכנסה אל הצומת במהירות אשר לא אפשרה לה בלימה לנוכח המצאותו של רכב המערערים. לפיכך, הייתי מייחסת למשיבה אשם תורם בשיעור של 20 אחוז.

 

לעניין גובה הנזק, לא בא בפני טיעון ענייני בנדון ועל כן אין להתערב בקביעת בית המשפט קמא.

           

בהינתן האמור, הערעור מתקבל באופן חלקי במובן זה שמיוחס אשם תורם למשיבה בשיעור של 20 אחוז, לעצם קרות האירוע ובהתאם אחריותה לנזקים שנגרמו לרכבים עקב התאונה. בהתאם, מתקבלת גם תביעת המערערים והם זכאים לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לרכבם בהתאם לשיעור תרומת המשיבה לגרם הנזקים עקב האירוע. "

 

עבור לתוכן העמוד