חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח רכב רכוש: פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: אחריות בעל רכב ומבטחו בגין פגיעה באופניים
הרשמת הבכירה ליאורה וינשטיין: קיים קשר סבתי בין העובדה כי הנתבע לא אותת ולא הסתכל במראה האחורית שלו -לוודא כי התובע לא נמצא קרוב מדי אליו או אפילו בצידו השמאלי - ובין התאונה, אף אם רכיבתו הבלתי זהירה של התובע קטעה את הרצף במידת רבה.

קרא עוד
10/01/2016
פסיקה: המבוטח לא קיבל את ההודעה על התליית רישיונו ועל כן הביטוח תקף
הרשם הבכיר אלעד טל: הפסיקה מדגישה את "ידיעתו" של הנהג על הפסילה כמוטיב בלעדיו לא נכנסת הפסילה לתוקף ואת הצורך בהודעה אקטיבית, וזאת לאור המשמעויות כבדות המשקל שיש לנהיגה בזמן פסילה


קרא עוד
6/01/2016
פסיקה: ביטוח צד ג' בגין רכב אינו מכסה הוצאות בגין שכירת רכב חלופי למטרות פרטיות
השופט עמית יריב: מאחר שרכבה של התובעת נפגע, היא נזקקה לשירותי רכב חלופי. על כן מדובר בנזק תוצאתי, אשר אינו מכוסה בפוליסה שהנפיקה חברת הביטוח למבוטח, ועל כן – אין היא חבה בתשלומוקרא עוד
3/11/2016
פסיקה: התקבלה תביעת תחלוף של מבטח נגד מע"צ בשל נזק לרכב מבוטח
השופטת שרון הינדה: הנתבעת הספציפית האמונה על תחזוקת הכביש, אשר סביר להניח כי יש לה ניסיון בתחזוקת כבישים לאורך זמן, יכולה הייתה לצפות כי בימי החורף יגרמו מפגעים בכבישים, לרבות הכביש הספציפי, ולדאוג מראש לתחזוקתו או למניעת המפגע בוקרא עוד
28/12/2015
פסיקה: בית המשפט העדיף את הערכתו של שמאי המבטחת על פני הערכתו של שמאי המבוטח
השופטת פנינה לוקיץ': עצם העובדה ששמאי התובע מבקש ל"היצמד" לשיטת התיקון הרגילה המוכרת לו, אין בה להוכיח כי השיטה שלפיה נערכה הצעת המחיר איננה טובה מספיק.קרא עוד
24/11/2015
פסיקה: הנהג המלווה אמור להימצא בתוך הרכב
השופטת רות לבהר שרון: אני סבורה שכל פרשנות שמאפשרת למלווה להיות מחוץ לרכב סותרת את כוונת הפוליסה, מטרתה ויעודה.קרא עוד
17/11/2015
פסיקה: נהג בגילופין שהפיל רמזור אינו מבוטח בביטוח צד ג'
השופט נצר סמארה: מידת תחושת הביטחון של נהג אינה יכולה להוות אינדיקציה לאחריותו לתאונה, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בנהג שהיה "שתוי" על פי הגדרתו שלו.קרא עוד
16/11/2015
פסיקה: משמעותו של מקרה ביטוח שנגרם במתכוון על ידי המבוטח
השופטת מירב קלמפנר נבון: בענייננו, בנסיבות המתוארות לעיל, לא מצאתי כי התנהלותה של הנתבעת הייתה בלתי סבירה אלא נבעה מתוך מחלוקת אמתית בין הצדדים בדבר תחולת החריג לפוליסה ומשכך אין מקום לחיובה בריבית מיוחדתקרא עוד
4/11/2015
פסיקה: התקבלה תביעת תחלוף של מבטח נגד משטרת ישראל
הרשם הבכיר נדים מורני: הנזקים ברכבים כפי שהודגמו ע"י הצדדים מתאימים יותר לגרסת התובעת לפיה רכב הנתבעת עצר ונסע אחורנית בקשת לכיוון שמאל על מנת לפנות ימינה לכביש העפרקרא עוד
13/10/2015
פסיקה: בוחן התאונות מטעם חברת הביטוח הצליח להוכיח טענתו
השופט יעקב צבן: מערער 2 הודה שאינו מחזיק ברישיון להפעיל את המנוף ומשהסקנו כי המטען נפל מהמנוף והמערערים הודו כי באירוע פעל מערער 2 לבדו (גם לא הושג בערעור על קביעת בית משפט קמא כי המנוף הופעל בידי מערער 2), הרי שחברת הביטוח הרימה את הנטל להוכיח חריגה מהכיסוי הביטוחיקרא עוד
6/10/2015
פסיקה: פיצוי חלקי בתביעת תחלוף בשל נזק ראייתי
השופטת כרמלה האפט: התובעת 1 לא אפשרה לנתבעת לבחון את שרידי המשאית לאחר אירוע השריפה. מובן גם כי בכך טמון נזק ראייתי או פוטנציאל לנזק ראייתי לא מבוטל לנתבעתקרא עוד
30/09/2015
פסיקה: קיזוז הנחת היעדר תביעות מתגמולי ביטוח
השופטת ג'ני טנוס: הנתבעת רשאית לבטל את ההנחה המדוברת בכל עת אם יתברר כי האשור שהומצא לה בגין העדר תביעות אינו מזכה את המבוטח בהנחה זוקרא עוד
21/09/2015
פסיקה: כיסוי גניבת רכב כאשר המפתחות נשארו במתג ההתנעה של הרכב
השופטת לימור ביבי: לא ניתן על ידי התובע כל הסבר למחדלו מביצוע פעולה כה פשוטה של כיבוי הרכב ונטילת המפתחות עימו עת יצא מהרכב. הנני סבורה כי התנהגותו זו של התובע הינה התנהגות העולה כדי רשלנות רבתיקרא עוד
17/09/2015
פסיקה: בתביעת צד ג' צריך להוכיח את רשלנות הנתבע
השופטת שרון צנציפר הלפמן: לא עלה בידי התובע להוכיח את תביעתו. התובע מסר מספר גרסאות באשר לנסיבות התאונה, אשר לא עלה בידיו ליישב ביניהן. בנוסף, נתגלו סתירות בכל הנוגע לגרסת התביעה
קרא עוד
13/09/2015
פסיקה: היה או לא היה כיסוי לנהג צעיר?
השופטת מי-טל אל-עד קרביס: לא ניתן לחייב את הנתבעת בשל מחדל לכאורה של סוכנות ביטוח מטעמה, כאשר התובע לא הוכיח כי ביקש מסוכנות קליר-וינר כיסוי ביטוחי ספציפי, וזו לא פעלה בהתאםקרא עוד
10/09/2015
פסיקה: חברת הביטוח אינה אחראית לנזק שגרם מי שגנב את הרכב
השופט טל חבקין: צודקת הנתבעת בטענתה שאין לאירוע דנן כיסוי ביטוחי. זאת מאחר שרכב הנתבע נגנב ומי שנהג בו עשה כן ללא הרשאהקרא עוד
9/09/2015
פסיקה: האם המבטחת צדקה בהפחתה של תגמולי ביטוח בשל אי גילוי ניסיון נזקים
הרשמת הבכירה ענת דבי: הנטל המוטל לפתחה של הנתבעת, עת טוענת היא טענת מרמה מטעם התובעת, הינו נטל כבד יותר מנטל המוטל על בעל דין בהליך אזרחי (מאזן ההסתברויות)קרא עוד
20/08/2015
פסיקה: אחריותו הנזיקית של הולך רגל בגין נזק שנגרם לרכב בשל רשלנותו
הולך רגל הבוחר לחצות כביש בלא תשומת לב לתנועה בפניו, במקום שאינו מיועד לכך, בלא לעצור ולבחון באופן יסודי את התנועה בשני הכיוונים, לוודא כי כלי הרכב המתקרבים יכולים להבחין בו ומתעתדים לעצור הרי שהוא מתרשלקרא עוד
16/08/2015
פסיקה: נתקבלה תביעת תחלוף בשל הצפה נגד הרכבת והעיריה
הרשם בכיר אדי לכנר: העירייה אינה יכולה להסתתר מאחורי הטענה, כי המדובר בשטח פרטי וכי אינה אחראית. כאמור מחובותיהן של העיריות להורות לבעלי המגרש הפרטי לנקוט בכל אמצעי זהירות לשלום צדדי ג'קרא עוד
29/07/2015
פסיקה: משמעות הויתור על תביעות נוספות כלפי צד ג
הרשם לרנר: אני סבור שיש לקבוע כממצא, שהמגעים בין ג'ואנה לבין ענת אכן התמקדו בנזקים שנגרמו לענת, אישית, כתוצאה מהפעלת הפוליסה, ולא בניסיון להביא לסילוק סופי ומוחלט של מלוא עלות התיקוןקרא עוד
26/07/2015
עבור לתוכן העמוד