חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח רכב רכוש: פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: תביעה בשל פגיעת רכב בעמודי בטיחות בחניה
השופט סמארה: אני סבור כי עיקר האחריות לקרות התאונה קשורה לכשל במערכת עמודי הביטחון. יחד עם זאת, גם לנהג רכב התובעת ישנה אחריות לקרות התאונה באשר לא הקפיד להמתין למופע אור ירוק שיכוון אליו ולא לרכב אחר
קרא עוד
19/07/2015
פסיקה: שלילת רישיון נהיגה מסיבה טכנית אינה פוגעת בכיסוי הביטוחי
המחוקק בחר לסייג את שלילת הזכאות לפיצויים, כאשר רישיון הנהיגה של הנהג אשר נפגע בתאונה פקע מחמת אי-תשלום אגרה. מאחורי סייג זה ניצבת התפיסה המשקפת את תכליתוקרא עוד
1/07/2015
פסיקה: ביטוח אופנוע אינו מכסה בלאי
התובע לא גילה בכתב תביעתו כי בשנת 2009, בעקבות מקרה ביטוחי בו קיזזה לו הנתבעת את רכיב הבלאי, הגיש תביעה לבית משפט לתביעות קטנות בו דרש פיצוי בגין קיזוז בלאי מתגמולי הביטוח שלא כדיןקרא עוד
23/06/2015
פסיקה: מהו שיעור ההפחתה משווי הרכב בעסקת ליסינג מימוני?
השופטת סלע: שעה שעסקינן ברכב חברה, אותו חכרה בליסינג מימוני והצמידה אותו לנהג יחיד, לא ניתן להתעלם משיקול זה, לו נתן לוי יצחק עצמו משקל רב (של 8%), ולמספר הק"מ המועט שנסע.קרא עוד
7/06/2015
פסיקה: תביעת תחלוף בשל קריסת עץ על רכב
התובעות לא טענו דבר לעניין מצבו של העץ, או לעניין נסיבות נפילת הענף. התובעות לא הביאו ראייה כלשהי בקשר לסוג העץ, טיבו של העץ, תנאי נטיעתו, התאמתו לחצרי הנתבעות, או אופן צמיחתו עובר לאירוע הנטעןקרא עוד
2/06/2015
המועד שבו מתבטל הביטוח לבקשת המבוטח
בנסיבות המקרה, קבע בית המשפט, כי יש ליתן משמעות להוראות הפוליסה, וכי אין מקום לקבל שיטת הנתבעת, אשר משמעותה כי לא תהא כל משמעות להוראה האמורה בפוליסה.קרא עוד
8/04/2015
המבטח אינו חייב לממן טיפול סוכן בתביעה
אם משיקולים של נוחיות מחליט המבוטח שצד שלישי יעשה פעולות פשוטות במקומו כנגד תשלום, הרי שהדבר נוגע לנוחיותו האישית של המבוטח בלבד ונוגד את חובת הקטנת הנזקקרא עוד
8/03/2015
רכישה בשרשור של רכב שניזוק בתאונה
העליון דחה את הערעור אבל ביקש להעביר את פסק הדין לייעוץ המשפטי של משרד התחבורה ולמפקח על הביטוח, בשל הרלבנטיות לנושא הבטיחותקרא עוד
1/03/2015
העליון נגד הסלחנות כלפי עברייני תנועה
מדובר בשאלות עקרוניות: השפעת פסיקת המחוזי על פרמיות ביטוח, המסר הסלחני כלפי מבצעי עבירות פליליות ואחריות מבטחים במקרים של התנהגות פלילית מצד מבוטחיםקרא עוד
24/01/2015
אחריותה הישירה של חברה להשכרת רכב
הנתבעת, כחברה להשכרת רכב אשר מבטחת להלכה ולמעשה את הרכב המושכר משמשת, כאמור, כמבטחת לכל דבר. ככזו, כאשר מבקשת היא להוכיח התקיימותו של חריג לכיסוי ביטוחי קרא עוד
18/01/2015
חבות לצד ג כשהמבוטח אינו משתף פעולה
מקרה זה מדגים את הבעייתיות הטמונה בעמדה שמוכנה להעניק למבטחת פטור מאחריות בחוסר שיתוף פעולה מצד המבוטחקרא עוד
24/12/2014
השפעת זהותו של הנהג על הכיסוי הביטוחי
המשיבה פעלה שלא כדין, מסרה מידע כוזב, וגרמה למערערת להוצאות רבות. אין להתפלא על המערערת שביקשה לנהל ההליך קרא עוד
9/11/2014
אחריותו של מבטח במכירת רכב שניזוק
התוצאה היא שמכירת רכב ניזוק על ידי מבטח אינה מהווה הפרת חובה חקוקה ובתנאי שנשמרו תנאי סעיף 3 לחוק הגבלת השימושקרא עוד
3/11/2014
אחריותו של מתחזק הכביש לתאונת דרכים
אשר על כן הנני קובעת כי התאונה אירעה בשל מחדלה של דרכים לגדר ולשלט בהתאם את אתר העבודה, תוך הטעיית נהגים בדרךקרא עוד
12/10/2014
הפחתה חד צדדית מערך הרכב המבוטח
החלטת ההפחתה של המבטחת, בנסיבות העניין, היא לוקה ב-שרירותיות ובכל מקרה, בלתי מבוססת על תימוכין ברורים קרא עוד
28/09/2014
אחריות המעביד לתאונת דרכים של עובד
השופט קבע, כי קיימת אחריות משותפת של הנהג ושל מעסיקו וכי הם אחראים לה ביחד ולחוד חברת הביטוח בתביעת תחלוףקרא עוד
13/08/2014
על המבטח להוכיח כוונת מרמה מצד המבוטח
בטענה למרמה, המייחסת מעשה פלילי למבוטח, על המבטח יש להוכיחה ברמה הגבוהה מרמת ההוכחה הנדרשת בהליך אזרחיקרא עוד
4/08/2014
סוגיית הכיסוי הביטוחי למי שנוהג תחת שלילה
השופטת קיבלה את טענתו של המבוטח, כי לא יהיה ידוע לו על קיומו של עונש השלילה, וזאת מאחר שעדותו היתה מהימנה עליהקרא עוד
1/07/2014
רמת ההוכחה הנדרשת לגבי הונאת ביטוח
המבטחת נמנעה מלהציג ראיות למסירת מידע כוזב לכאורה ביחס לנסיבות התאונה והן לעניין מודעות המבוטח למסירתו קרא עוד
23/06/2014
הקוד הסודי בצמוד למפתח היה מחוץ לרכב
במטרה למנוע הבלעה של סייג לחבות המבטח, מיקום הסייג בסמוך לנושא שהוא נוגע לו, מהווה תנאי הכרחי, אך לא מספיקקרא עוד
4/06/2014
עבור לתוכן העמוד