חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח רכב רכוש: פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

נדחתה תביעת שיבוב נגד משווק נורה
השופטת לא שוכנעה, כי השריפה אכן אירעה בשל הנורה, וכי קיים קשר סיבתי בין התקנת הנורה לבין פרוץ השריפה ברכבקרא עוד
28/04/2014
תחולתו של סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח
השתכנעתי בעדויותיהם של התובעת ובנה, כי המניע מאחורי מסירת המידע הכוזב מלכתחילה, היה החשש ממעורבות המשטרהקרא עוד
23/04/2014
חלוקת הוצאות בין מבטחי רכב קל וכבד
ההוצאות שהוציאה לצורך ניהול תביעת העיזבון הן חלק מההוצאות שהוצאו לשם קביעת סכום הפיצויים ששולם קרא עוד
6/04/2014
הסוכן הבין שהמבוטח מעוניין בתיקון
אין מחלוקת כי בניגוד לקביעה בדבר "אובדן מוחלט", שהיא קביעה ברורה, הרי שקביעה בדבר "אובדן להלכה" היא קביעה גמישהקרא עוד
30/03/2014
תגמולי הביטוח לפי שווי הרכב בעת התאונה
פיצוי המבוטח לפי ערך הרכב שנקבע בטעות היה מעמיד אותו במצב טוב יותר מזה שהיה ערב התאונה ולכך אין כל הצדקהקרא עוד
10/03/2014
המסעדה אינה אחראית לגניבת רכב מהחנייה
אין בעובדה כי בעל המסעדה מפרסם כי יש חנייה בסמוך למסעדה כדי להוכיח אחריותו לקרות נזק לרכבים החונים בחנייה זוקרא עוד
2/03/2014
סוגיית ייצוג המבטחים בתביעות קטנות
אם חברה נוטלת חלק בהליך בבית המשפט לתביעות קטנות, על ביה"מ לברר, בפתח הדיון, את מיהותו ומהותו של מייצגהּקרא עוד
24/02/2014
תביעת תחלוף בשל שריפה באוטובוס
לאור האזור המצומצם בו ארעה השריפה והעובדה כי באוטובוס לא בוצעו עבודות באותו אזור, השריפה פרצה בשל הליפוף הרופףקרא עוד
הוכחת הסכמת המבוטח לחידוש הביטוח
חברת הביטוח כשלה מלהציג אסמכתאות עצמאיות, דוגמת תרשומות פנימיות של סוכנות הביטוח או תיעוד מזמן אמתקרא עוד
בפוליסה אין מגבלה לשכ"ט שמאי
המבוטח שלם לשמאי מעבר למקובל אך לא יכל לדעת זאת הואיל ואין התייחסות לכך בפוליסה ויש להשיב לו מלוא הכסףקרא עוד
היעדר כיסוי לגניבת משאית על ידי עובד
לפי כללי הפרשנות המקובלים, יש ליתן למונח "גניבה" את המשמעות שאדם סביר היה נותן לה, בעת ביטוח רכבו מפני גניבהקרא עוד
פיצוי בגין שריפה של טרקטורון חדש
המשווקת נושאת באחריות לנזק, כי לא עמדה בנטל להוכיח, כי לא התרשלה ולא הוכיחה כי פעולה מטעם התובע גרמה לשריפה קרא עוד
המבוטח נהג למרות פסילת הרישיון
על כן, נראה הדבר, שלטענת המשיב, בדבר טעות במצב משפטי, כלל לא הונחה התשתית העובדתית הדרושה. קרא עוד
זכאות לרכב חלופי בעקבות מקרה ביטוח
לו היה התובע נמנע מהשכרת רכב כדי להמשיך בהפעלת העסק, ותובע את אובדן ההכנסה שנגרם לו באותה תקופה קרא עוד
העירייה אחראית לנזקי שיטפון לרכב
אכן, פתחי הניקוז היו סתומים ולא נקיים ואכן הדיירים באזור פנו לעירייה ודרשו שהדבר יעשה והעירייה לא עשתה דברקרא עוד
אי שיתוף פעולה גרם לדחיית התביעה
חברת הביטוח אינה חבה בפיצוי, כאשר המבוטח, לא שיתף כל פעולה ומנע ממנה לברר את אחריותה הביטוחית לפיצוי קרא עוד
ערכו של הרכב לצורך תגמולי ביטוח
לגבי כל רכב, ברשיון הרכב לא מציינים עוד את שנת הייצור אלא את מועד עלית הרכב לכביש – להלן: "מועד העליה לכביש"קרא עוד
דחיית תביעה בשל הודעה כוזבת של מבוטח
על המבטחת להוכיח את שני היסודות הראשונים, במקום שעשתה כן, נדרש המבוטח להוכיח שלא התקיים התנאי השלישיקרא עוד
אחריות בנזיקין להתנגשות כלי רכב
כאשר מדובר בצומת קטן, באזור מבונה, חלה חובה על שני כלי הרכב לנהוג במשנה זהירות בטרם הכניסה לצומתקרא עוד
האם הייתה או לא הייתה תאונת דרכים?
אין כל חפיפה בין הפרטים שצוינו בהודעה למוסך לבין זו לסוכן הביטוח. בין ההבדלים התהומיים שבשתי הודעות המבוטח
קרא עוד
עבור לתוכן העמוד