חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח רכב רכוש: פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

חתימה על כתב ויתור מפקיעה זכויות
לשון כתב הוויתור ברורה וחד-משמעית, כך שעדות התובע בע"פ לאחר מעשה אינה יכולה לעמוד כנגד הכתוב בוקרא עוד
מתי נשלל כיסוי בשל נהיגת נהג צעיר?
אין די בעדות על נהלים כלליים, בלא כל ראיה למסירת הפוליסה במקרה הקונקרטי, כדי לעמוד בנטל ההוכחה המוטל על המבטחקרא עוד
צח"מ משטרת ישראל לגילוי הונאות ביטוח
התנגדותו של ב"כ המבוטח לאפשר לחוקר עקנין להראות לשופט את ראיות המשטרה, פעלה כנגד מבוטחקרא עוד
עתירת שמאי רכב כנגד החלטת הרשות
הטענות שעלו בעתירה שמורות לעותרים ולכל מי שיש לגביו נפקות מעשית להליכים המעין משמעתייםקרא עוד
מעמדו המיוחד של שמאי ביטוח רכב
שמאי רכב, הגם שאיננו עובד ציבור, הרי מעמדו, בנוגע לסוגיית אמון הציבור, דומה לזה של עובד ציבורקרא עוד
על מי מוטלת חובת ההוכחה בגניבת רכב
פס"ד: נטל ההוכחה המוטל על המבוטח ונטל הוכחת החריג למקרה הביטוח הפוטר את המבטח מתשלום התגמולים כאשר בעניין זה קיימות מספר גישות בפסיקת בית המשפט העליון.

קרא עוד
העליון דחה ערעור על העונש בגין הונאה
העליון דחה ערעור על עונש של 6 שנות מאסר, פיצוי ומאסר על תנאי בשל מרמה כולל נסיון הונאה של מבטחקרא עוד
חיוב סוכן שרימה בתשלום למבוטח
פס"ד: "מסוכן יהיה להטיל על חברת הביטוח אחריות רחבה ובלתי מותנית לכל מעשה ומחדל של סוכן הביטוח, מעבר למוגדר במפורש בחוק חוזה הביטוח."

קרא עוד
על המבוטח לטפל בשעבודים ובעיקולים
אין זה סביר כי אדם השקוע בקשיים כלכליים יוכל לדרוש פיצוי למרות קיומם של צווי עיקול ושיעבודיםקרא עוד
המבטח לא יפצה סוכן ששילם תביעה
פוליסת הביטוח הינה חוזה לכל דבר ועניין בין המבטח לבין המבוטח המחייב רק את שני הצדדים הקשורים בוקרא עוד
אחריותו של סוכן ביטוח להעביר תביעה למבטחים
ביה"מ חייב את סוכן הביטוח לפצות המבוטח לאחר שהאמין למבוטח, כי מסר לסוכן את מסמכי התביעה קרא עוד
נהיגת נהג בלתי מורשה כפוליסה אחרת
מוטב להשאיר את תרבות ה"ישראבלוף" למערכון של הגשש ולהבין שחוקי התנועה הם באמת ולא ב"כאילו"קרא עוד
האם קיים ביטוח כפל לאחר מכירת המשאית?
במקרה הנדון לא התקיים ביטוח כפל בשל פקיעת הביטוח למשאית עם העברת הבעלות בה לרוכש קרא עוד
אחריות סוכן ומבטח לחידוש אוטומטי
בנסיבות האמורות, אי חידוש הפוליסה מהווה הפרת הסכם, ועל הנתבעים לפצות התובעת על נזקיהקרא עוד
נדחתה תביעה לנזקי רכב לאחר התשלום
בחלוף כ-4 שנים ממועד התאונה, נקרא השמאי ויקטור עידן לבדוק הגרוטאה העומדת למצבה וליתן חו"דקרא עוד
אחריותו של סוכן הביטוח בשל גניבת משאית
בית המשפט קיבל את הערעור באופן חלקי והגדיל את שיעור אחריותו של הסוכן מ 15% לכדי 25%קרא עוד
נתקבלה תביעת תחלוף כנגד מכון שטיפה
"אין צורך להכריע אם מדובר בשומר שכר או שומר חינם היות והיתה רשלנות, ואף רשלנות רבתית, מצידם..."קרא עוד
חיוב בתשלום פרמיה בהקפאת ביטוח
המבוטח חויב לשלם את הפרמיות לחברת הביטוח לאחר שנמצא, כי הביטוח היה בתוקף וכי נעשה בו שימושקרא עוד
תשלום השתתפות עצמית בצד ג' ומקיף
העליון מצא את המבוטח חייב לשלם השתתפות עצמית לפי כיסוי צד ג' בשל אירוע שבו נגרם לרכבו "אובדן מוחלט"קרא עוד
אחריות לשריפת רכב בתקופת האחריות
בית המשפט קיבל את הערעור של חברת הביטוח וקבע כי במקרה הנדון מדובר בדבר המעיד בעד עצמו ונטל מוטל על המשיבהקרא עוד
עבור לתוכן העמוד