חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח רכב רכוש: פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

חובת הוכחת קיומה של המשאית המבוטחת
בית המשפט קבע, בין היתר, כי "תנאי בלעדיו אין לקיומו של מקרה ביטוח בענייננו, הוא קיומו של הנכס המבוטח"קרא עוד
מהי אחריות המוסך במקרה של גניבת רכב?
המוסך נמצא פטור מאחריות בשל סעיף 4 לחוק השומרים לפיו השומר אינו אחראי כאשר הנזק נגרם בשל שימוש רגילקרא עוד
המוסך ושמאי הרכב יפצו את המבוטח בשל התיקון
תפקידו של שמאי הרכב מחייב פיקוח ובקרה על תקינות העבודות המתבצעות ברכב וזאת לאור חובת הנאמנותקרא עוד
נדחתה תביעה לפיצוי בשל השבתת רכב
בכתב הסילוק, נאמר, בין היתר, כי "עם קבלת הסך המפורט לעיל לא תהיינה לי כל תביעות ו/או כל דרישות ..."קרא עוד
הכיסוי אינו תקף לאחר מכירת הרכב
משבוטחה מכונית על-ידי בעליה יש לראות את הביטוח כפוקע מאליו עם העברת הבעלות במכונית לאדם אחרקרא עוד
חובותיו של סוכן הביטוח בשלב המשא ומתן
העליון קיבל את הערעור ופסק, כי במקרה הנדון לא היתה לסוכן חובת זהירות כלפי בעלי המשאיתקרא עוד
פיצוי כפול מחייב השבת תגמולים למבטחת
המבוטח חויב להשיב למבטחת התשלום שקיבל מהנהגת שחויבה לשלם למבטחת את היתרהקרא עוד
לא דרוש רישיון נהיגה תקף בישראל
השופט קיבל את התביעה נגד חברת הביטוח משום שקיבלה פרמיה ולא העידה את סוכן הביטוח מטעמהקרא עוד
אחריותה של מבטחת בהיעדר מכתב דחייה
אם יותר למבטחת שלא טרחה לשלוח מכתב דחיה להעלות טענות הגנה בשלב מאוחר יותר, יצא חוטא נשכרקרא עוד
מכירת רכב אינה מבטלת באופן מיידי את הביטוח
אין לראות בפסק דיני זה כהמלצה לנוהג לעיל, בדבר מכירת רכב "עם" הפוליסה, או "גרירת" פוליסהקרא עוד
מחירון לוי יצחק מחייב מבטחים בלבד
מחירון לוי יצחק המשמש כראיה לערך הרכב לפי פוליסות ביטוח אינו מחייב בהליך אזרחי קרא עוד
נהיגה רשלנית אינה מבחן כושר
נהיגה ברשלנות אינה מפקיעה את תחולת הפוליסה ואין בפוליסה שום סייג בדבר נהיגה ברשלנות קרא עוד
אירוע בעת נהיגה בשכרות אינו תאונה
יש וחייב להיות לביה"מ תפקיד בעיצוב המדיניות המשפטית שאינה יכולה להתעלם ממידת הפורענות והזלזולקרא עוד
בית המשפט העליון הכריע בעתירת השמאים
אין אפשרות שהמפקח על הביטוח יכפה על חברות הביטוח לקבל כל שומה של שמאי בו יבחר המבוטח קרא עוד
מי אחראי להפרה של חובת הגילוי?
סוכן ביטוח הממלא הצעת ביטוח אחראי לכך שהפרטים יירשמו תוך שימוש במיומנות מקצועית ובזהירות קרא עוד
זהותו של הנוהג היא פרט מהותי לעניין החבות
המחוזי דחה הערעור וקבע, בין היתר, כי זהותו של הנוהג בעת התאונה היא פרט מהותי לעניין החבותקרא עוד
אחריותה של סוכנות חיתום לחידוש ביטוח
את הרציונל של היחסים במשולש מבטח – סוכן – מבוטח, הקבוע בחוק חוזה הביטוח, יש להחיל גם על היחסים סוכנות ביטוחקרא עוד
חברת הביטוח לא הוכיחה שהמבוטח רימה
היה מקום שהמבטח יציין במפורש מהו המעשה של המבוטח, שמנע או הכביד את בירור החבות, ולא יניח לביהמ"ש לנחש קרא עוד
פיצוי על ספויילר מקורי או תחליפי?
אין חולק כי מר פרנקל לא בדק את מידותיו המדוייקות של הרכיב התחליפי המוצע אל מול רכב התובע, ולא בדק את התאמתו קרא עוד
תנאי מיגון כתנאי לביטוח גניבת הרכב
האפשרות שהגרסאות המאוחרות אינן אמת, מצביע על כך שנעשה מתוך כוונה לקבל את תגמולי הביטוח שלא כדיןקרא עוד
עבור לתוכן העמוד