חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח רכב רכוש: פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

המבוטח לא נמצא זכאי לפיצוי על איחור
עיון בפוליסה מלמד כי במקרה של גניבת הרכב יותקן בו מכשיר רדיו חליפי בשווי של עד 1,000 ₪ בכפוף להשתתפות קרא עוד
לא הוכח שכל הנזקים לרכב נגרמו ע"י האופנוע
לא ניתן להפריד בין הנזקים שהיו ברכב התובעת קודם לתאונה, לבין הנזק שנגרם כתוצאה מהתאונה לפיכך הנזק לא הוכח קרא עוד
לא נפסק פיצוי בשל עגמת נפש למבוטח
ספק אם יש לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש עת פוצתה התובעת, למעט לעניין ההשתתפות העצמית, במלוא נזקיה ע"י הראלקרא עוד
המועצה המקומית אינה אחראית לנפילת עץ
העליון דחה בקשת ערעור שהגישה מבטחת על החלטה של בית המשפט המחוזי אשר קבע, כי עץ אינו "דבר מסוכן"קרא עוד
דחיית תביעה נגד חברת ניהול תביעות
לאחר קרות מקרה הביטוח נהנה המבוטח מיתרון מידע על פני המבטחת העשוי להתבטא בעצם הידיעה אם אכן התרחש הפסדקרא עוד
פרמיה ששולמה לסוכן מחייבת את המבטח
המבוטחת שילמה לסוכנות, ששימשה כשלוחה של אריה וסהר, את מלוא הפרמיה בגין פוליסות הביטוח של כל צי הרכב קרא עוד
הדקות שבין התאונה לבין קבלת הכיסוי הביטוחי
ודאות לקרות הסיכון מנוגדת למהותו של חוזה הביטוח. מקום שמקרה הביטוח ארע עובר לכריתת החוזה, בטל החוזה מעיקרו קרא עוד
דחיית ערעור לכיסוי נזק ע"י נהג צעיר
אין מקום לאפשר למבוטחים להחריג כיסוי ביטוחי לנהג צעיר כדי לחסוך בפרמיה, ומאידך לאפשר לנהג הצעיר לנהוגקרא עוד
השבת תגמולי ביטוח בגין נהג צעיר
קבלת כספי הפיצויים אצל הנתבעת היתה שלא כדין ושלא עפ"י זכויותיה בפוליסת הביטוח ומשכך עליה להשיבם לתובעת קרא עוד
תחלוף לאור הסדר שבין המבוטח לפוגע
ככלל, אין הסכם בין שני צדדים יכול לחייב צד שלישי. פשרה, ככל הסכם, מחייבת אך ורק את הצדדים הנוטלים בה חלק קרא עוד
מי אחראי לפצות בשל נזק ממשאית?
במועד אירוע התאונה היה כיסוי ביטוחי למשאית, משנאמר כך לבעליה, באמצעות סוכן הביטוח שיש כיסוי לתביעת צד ג'קרא עוד
זכות השיבוב כלפי החברה הלאומית בדרכים
היעדרו של אדם שיכוון את התנועה הוא חמור. בשל העבודות שבוצעו, נסגר הנתיב הימני והתנועה הופנתה לנתיב השמאליקרא עוד
החלת כללי ביטוח על חוזה שכירת רכב
הדבר האחרון שעלה בדעתו הוא שיצוץ מאי שם אלמוני שיגנוב את הרכב. לכן נקבע, כי לא התקיים היסוד הנפשי של פזיזותקרא עוד
ניתן לבטח רכב ללא סיכוני גניבה ופריצה
בימ"ש קמא קבע כעובדה כי ניתן היה לרכוש ביטוח מקיף שיהא תקף לכל דבר למעט פריצה וגניבה, עד שתותקן העלוקה קרא עוד
תביעת שיבוב של מבטחת כנגד הגורר
על נותן שירותי גרירה חלה אחריות מושגית מבחינה זו שעליו לנקוט אמצעי זהירות בביצוע המלאכה כדי למנוע נזק לרכב הנגררקרא עוד
הפוליסה לביטוח רכב בוטלה כדין
השופטת הסיקה, כי המבוטח לא שילם את מלוא הפרמיה ועל כן לא הוקמה הפוליסה מחדש, וכי הנתבעים לא הפרו חובתם כלפיוקרא עוד
תביעת תחלוף כלפי מוכר רכב משוכפל/מזויף
הנתבע לא גילה לרוכשים באילו נסיבות רכש את כלי הרכב ומה המחיר ששילם תמורתם והוא סיפר, כי רכש אותם לבנו קרא עוד
מינוי לביטוח השתתפות עצמית בביטוח רכב
הוכח, כי תנאי להצטרפותו של המערער לכתב השירות היה בירור מוקדם אם "מוסך ארז" נמנה על המוסכים המורשיםקרא עוד
המבוטח לא הוכיח את גניבת הרכב
על התובע הנטל להוכיח, במאזן ההסתברויות, שהרכב נגנב. במסגרת זו עליו להוכיח את הגניבהקרא עוד
דחיית תביעה בשל העצמת הנזק
עיון בתמונות אף בעין בלתי מקצועית, מעלה ספקות באם מדובר בנזק שיכול להיגרם כתוצאה מהתאונה קרא עוד
עבור לתוכן העמוד