חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח רכב רכוש: פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

המועצה אינה אחראית לנפילתו של עץ
יש לדחות את הטענות בדבר היות עץ "דבר מסוכן" לפי פ.הנזיקין וכי מתקיים הכלל בדבר הדבר מעיד על עצמוקרא עוד
המועד לביטולה של פוליסת ביטוח רכב
יש ליתן משמעות להוראה שבפוליסה התקנית, ואין מקום לקביעה לפי המערערת המאיינת אותהקרא עוד
תביעת שיבוב של מבטח נגד מגרש מכוניות
גם אם נאמר למבוטח שאין ביטוח למגרש – אין לכך משמעות של הסרת אחריות של הנתבעים לנזקקרא עוד
התחייבות סוכן לקביעת מוסך ע"י המבוטח
ניתן להסתמך כראיה לגבי ההסכמה, על מכתב שכתבה המשתתפת בפגישה מטעם המבוטח קרא עוד
המבוטח לא הוכיח כי הרכב נגנב
התובע לא הוכיח כדין את עילת תביעתו. לא הוכח, כי אובדן הרכב נגרם בגין סיכון גניבה, וקיום המיגון הנדרשקרא עוד
התנאי לחיוב המבוטח בתשלום השתתפות
התובעת לא הראתה שיצאה ידי חובתה, עפ"י חוק חוזה הביטוח, להודיע למבוטח על דרישת הפיצוי קרא עוד
הסוכן יפצה המבטחת במלוא תגמולי הביטוח
הסוכן חויב בשיפוי מלא על כל הסכומים שחברת הביטוח לא היתה מחויבת לשלם אילמלא רשלנות הסוכן קרא עוד
אין ביטוח ללא תשלום פרמיה לחברה
נקבע, כי המבוטח ידע שהפרמיה לא שולמה אולם בחר משיקוליו הוא שלא לסלק את החוב למבטחקרא עוד
דרוש רישיון נהיגה תקף בישראל
לא נתקבלה הטענה, כי היה על המבטח להזהיר את מבוטח, על כך שאין בידיו רישיון נהיגה התקף בישראל
קרא עוד
העברת בעלות וכיסוי גניבת רכב
מתי העברת הבעלות ברכב מפקיעה את הביטוח? מהו אי גילוי עובדות מהותיות ומהי חובת הגילוי היזום?קרא עוד
המבטחת חויבה לשלם לפי קוד הדגם השגוי
השופט קבע, כי רשלנותה של המבטחת גדולה יותר בהיותה מוחזקת כמי שבקיא "בעולם הביטוח"קרא עוד
האם מדובר בביום תאונה?
העדויות הביאו למסקנה, כי תאונה כנטען לא ארעה, וספק אם שני הנהגים היו שותפים לתאונה אחתקרא עוד
מרמה הפוטרת את המבטח מחבותו
התביעה נדחתה מאחר ונמצא, כי התקיימו שלושת התנאים הדרושים לקיומה של "כוונת מרמה"קרא עוד
שיחה מוקלטת כראיה קבילה בבית משפט
בית המשפט החליט, כי בהיעדר עדים, אין לקבל את ההקלטות ואת התמליל (שהוא שיקוף של ההקלטות)קרא עוד
מסירת מפתחות לצורך התנעה שוללת כיסוי
התביעה נדחתה הואיל ומדובר בבביטוח לנהג יחיד והשומר עשה עשה שימוש ללא רשות קיבל מהמבוטח את מפתחות הרכבקרא עוד
העליון: יש כיסוי לנהג חדש ללא מלווה
העליון דחה את בקשת הערעור והשאיר את הקביעה לפיה קיים כיסוי ביטוחי לנזקי רכוש בנהיגת נהג צעיר ללא מלווהקרא עוד
בהיעדר מיגון אין זכות לפיצוי בגניבת רכב
בהיותה של הפוליסה חוזה בין המבטח למבוטח, כאמור בסעיף 1 לחוק, רשאי המבטח לקבוע בה כל תנאי וסייג לחבותו או להיקף החבותקרא עוד
הודעה על חידוש אינה הצעת ביטוח
בית המשפט המחוזי, דחה את הערעור והשאיר את קביעת בית משפט השלום על כנה וקבע, כי בנסיבות המקרה לא נכרת חוזה ביטוח לתקופת החידוש בה ארעה התאונהקרא עוד
נהג צעיר ללא הסכמה וגניבת רכב
ביה"מ חייב המבטח בתשלום היות והמבוטח לא ידע ולא הסכים לנהיגת נהג צעיר וקבע, כי המקרה אינו מהווה גניבת רכב. קרא עוד
תוקף פוליסת מבטח שאינו מורשה

פוליסת מבטח שאינו מורשה היא פוליסה תקפה. אי המצאתה וגילוי הסייג מחייבות את הסוכן לפיצוי המבוטח
קרא עוד
עבור לתוכן העמוד