חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

סקר טלפוני בנושא בטיחות ילדים ברכב

המחקר פורסם ביום 5/10/2009

הנושאים שנבחנו: רמת הידע בנושא השימוש באמצעי הבטיחות ברכב, מידת התמיכה בציבור בחקיקה בנושא בטיחות ברכב, הביקוש בציבור לייעוץ והדרכה בנושא בטיחות ברכב והרגלי שימוש באמצעי בטיחות וריסון ילדים ברכב

5/10/2009

 

הערכת תוכנית התערבות  2003

ידע, עמדות והתנהגות בנושא בטיחות ילדים ברכב

 

הסקר נערך מטעם ארגון "בטרם" בחסות קרן מחקרים שליד אגוד חברות הביטוח. 

 

עורכות הסקר:

ד"ר מיכל חמו-לוטם

לירי אנדי-פינדלינג

 

 

המחקר בתמצית

במהלך שנת 2003 קיים ארגון "בטרם" פעילויות הסברה שונות בנושא השימוש באמצעי בטיחות ילדים ברכב. במסגרת הפעילות, שודר באמצעי התקשורת קמפיין פרסומי לשימוש בבוסטר בדצמבר 2002 ובנובמבר 2003. הארגון מעוניין לבחון את עמדות הציבור בנושא, ובפרט, האם חל שינוי ברמת הידע ובהתנהגויות הקשורות לריסון ילדים ברכב.

במסגרת המחקר נבחנו הנושאים הבאים:
רמת הידע בנושא השימוש באמצעי הבטיחות ברכב; מידת התמיכה בציבור בחקיקה בנושא בטיחות ברכב; הביקוש בציבור וייעוץ והדרכה בנושא בטיחות ברכב; הרגלי שימוש באמצעי בטיחות וריסון ילדים ברכב.

 

ידע בנושא בטיחות ילדים ברכב

הן בקרב כלל המדגם והן בקרב ההורים לילדים בכל שכבת גיל, שיעור המציינים כי יש להסיע את הילדים במושב האחורי הנו במגמת עליה ככל שגיל הילדים שאליהם מתייחסים גבוה יותר, אולם שיעור המציינים כי יש לרסן את הילדים ברכב באמצעי המתאים הנו במגמת ירידה ככל שגיל הילדים שאליהם מתייחסים גבוה יותר.

ילדים בני 10-12 חודשים:

ריסון בסל קל או מושב בטיחות:

88% מכלל המדגם ו-% 91 מההורים לילדים עד גיל שנה ציינו כי יש להושיב ילדים בני 10-12 בסל קל או במושב בטיחות. שיעור המציינים כי יש לרסן ילדים בגיל זה בסל קל או מושב בטיחות נמוך יחסית בקרב חרדים (74%), בעלי הכנסה נמוכה מאד (82%) ובעלי השכלה תיכונית חלקית ומטה (81%). יחסית לתקופה המקבילה אשתקד, לא חל שינוי בשיעור המציינים תשובה נכונה בנושא ריסון נכון של ילדים בני 10-12 חודשים.

הושבה נגד כיוון הנסיעה:

56% מכלל המדגם ו-57% מההורים לילדים עד גיל שנה ציינו כי יש להושיב ילדים בני 10-12 נגד כיוון הנסיעה. שיעור המציינים כי יש להושיב ילדים בגיל זה נגד כיוון הנסיעה נמוך יחסית בקרב חרדים (44%) ובקרב עולים חדשים (33%).

הושבה מאחור:

56% מכלל המדגם ציינו כי יש להושיב ילדים בני 10-12 חודשים במושב האחורי. בקרב הורים לילדים עד גיל שנה שיעור המציינים תשובה זו גבוה באופן מובהק: 73%. שיעור המציינים כי יש להושיב ילדים בגיל זה מאחור גבוה יותר ככל שגיל ההורים צעיר יותר. בקרב בני 23-29 שיעור המציינים תשובה זו הנו 68%. יחסית לתקופה המקבילה אשתקד, חלה עליה בשיעור המציינים כי יש להושיב ילדים בני 10-12 חודשים במושב האחורי. שיעור המציינים הושבה מאחור גבוה בקרב עולים חדשים: 67%.

 ילדים בני 1-3 שנים:

ריסון בסל קל או מושב בטיחות:

81% מכלל המדגם ו-85% מההורים לילדים בני 1-3 שנים ציינו כי יש להושיב ילדים בגיל זה בסל קל או במושב בטיחות. שיעור המציינים כי יש לרסן ילדים בגיל זה בסל קל או מושב בטיחות נמוך יחסית בקרב חרדים (67%), בעלי הכנסה נמוכה מאד (71%) ובעלי השכלה תיכונית חלקית (74%). יחסית לתקופה המקבילה אשתקד, לא חל שינוי בשיעור המציינים כי יש להושיב ילדים בגיל זה בסל קל או במושב בטיחות.

הושבה מאחור:

89% מכלל המדגם ציינו כי יש להושיב ילדים בני 3- 1 שנים במושב האחורי. בקרב הורים לילדים בני 1-3 שנים שיעור המציינים תשובה זו גבוה באופן מובהק: 95%. שיעור המציינים כי יש להושיב ילדים בגיל זה מאחור גבוה יותר ככל שהשכלת ההורים גבוהה יותר. בקרב אקדמאים שיעור המציינים תשובה זו הנו 93%. כמו כן, שיעור המציינים תשובה זו גבוה יותר ככל שהורים צעירים יותר. בקרב הורים בני 23-29 שיעור המציינים תשובה זו הנו 94%. יחסית לתקופה המקבילה אשתקד, חלה עליה בשיעור המציינים כי יש להושיב ילדים בני 3- 1 שנים במושב האחורי.

ילדים בני 4-9 שנים:

ריסון בסל קל או מושב בטיחות:

24% מכלל המדגם ו-22% מההורים לילדים בני 4-9 שנים ציינו כי יש להושיב ילדים בני 4-9 במושב בטיחות או על בוסטר. שיעור המציינים תשובות אלו גבוה באופן מובהק בקרב הנחשפים לקמפיין (26%) לעומת מרואיינים שלא נחשפו לו (17%).

הושבה מאחור:

94% מכלל המדגם ו-95% מההורים לילדים בני 4-9 שנים ציינו כי יש להושיב ילדים בני 4-9 במושב האחורי.

ילדים בני 4-5 שנים:

ריסון בבוסטר או מושב בטיחות:

67% מכלל המדגם ו-66% מההורים לילדים בני 4-9 שנים ציינו כי יש להושיב ילדים בני 4-5 במושב בטיחות או על בוסטר. שיעור המציינים תשובות אלו גבוה באופן מובהק בקרב הנחשפים לקמפיין (69%) לעומת מרואיינים שלא נחשפו לו (60%). יחסית לתקופה המקבילה אשתקד, לא חל שינוי בשיעור המציינים תשובות נכונות בהתייחס לאופן הריסון של ילדים בשכבת גיל זו.

הושבה מאחור:

97% מכלל המדגם ו- 98% מההורים לבני 4-9 ציינו כי יש להושיב ילדים בני 4-5 שנים במושב האחורי. יחסית לתקופה המקבילה אשתקד, לא חל שינוי בשיעור המציינים תשובות נכונות בהתייחס למקום ההושבה של ילדים בשכבת גיל זו.

ילדים בני 6-9 שנים:

ריסון בסל קל או מושב בטיחות:

25% מכלל המדגם ו-23% מההורים לילדים בני 4-9 שנים ציינו כי יש להושיב ילדים בני 6-9 במושב בטיחות או על בוסטר. שיעור המציינים תשובות אלו גבוה באופן מובהק בקרב הנחשפים לקמפיין (28%) לעומת מרואיינים שלא נחשפו לו (19%). יחסית לשנה שעברה, שיעור המציינים תשובה נכונה בהתייחס לאופן הריסון של ילדים בשכבת גיל זו עלה.

הושבה מאחור:

95% מכלל המדגם ו-96% מההורים לילדים בני 4-9 שנים ציינו כי יש להושיב ילדים בני 6-9 במושב האחורי.

 

 

 

הסקר נערך במסגרת מחקר שימוש בהתקני ריסון להגנת ילדים ברכב

 

עבור לתוכן העמוד