חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מחקר: השפעות שלטי פרסום על חלוקת הקשב של נהגים – השפעת אופן הצגת התכנים

המחקר פורסם ביום 29/12/2015

ממצאי הניסוי הראו ששלטים עמוסים ומינימליסטיים הפריעו לביצועי הנהיגה בכמה מהתנאים השונים של שילוב העומסים ומיקום האירוע
29/12/2015

 

 

החוקרים: ד"ר הדס מרציאנו וד"ר פארלי סתר, המעמ"קה, אוניברסיטת חיפה.

 

המחקר נערך בחסות קרן מחקרים שליד איגוד חברות הביטוח בישראל

 

 

תקציר

 

ד"ר הדס מרציאנובשנת המחקר האחרונה, מוקד הדו"ח הנוכחי, פיתחנו הרצנו וניתחנו ניסוי בסימולטור נהיגה שמטרתו הייתה לבחון את השפעת אופן הצגת השלטים על התנהגות הנהג. הניסוי התבסס על ממצאי הניסוי הבסיסי-תיאורטי שבוצע במהלך השנתיים הקודמות של המחקר. בניסוי הבסיסי נמצא שניתן לחלק שלטי חוצות לשלושה אשכולות רלוונטיים, בהתאם לרמת ההפרעה שגרמו במהלך ביצוע מטלות בו זמניות. האשכולות שנמצאו בניסוי הקודם כללו: 1. שלטים "עמוסים" - בעלי כמות טקסט גדולה, אותיות בצבעים רבים ועומס של פרטים, מלל ומידע. שלטים אלו נמצאו כמפריעים לביצוע מטלה עקיבה, שדימתה תפקידי נהיגה נמשכים. 2. שלטים "גרפיים" – בעלי גרפיקה מרובה וצבעונית. שלטים אלו נמצאו כמפריעים לביצוע מטלת זיהוי צבע של עיגול, שדימתה הפניית קשב לשינוי באור הרמזור. 3. שלטים "מינימליסטיים" – בעלי מיעוט גרפיקה, מיעוט טקסט המורכב בעיקר מאותיות גדולות יחסית ומיעוט צבעים. שלטים אלו לא הפריעו לביצוע אף אחת משתי המטלות הנוספות שנבדקו בניסוי הבסיסי-תיאורטי.

 

ד"ר פארלי סתרנבנו שישה תרחישים בסימולטור הנהיגה, כל אחד בן כ-28 ק"מ. כל תרחיש כלל ארבעה תנאי שילובי עומס בכביש ובשוליים: 1. עומס נמוך בכביש ובשוליו; 2. עומס נמוך בכביש ועומס גבוה בשוליו; 3. עומס גבוה בכביש ועומס נמוך בשוליו; 4. עומס גבוה בשני המיקומים. עומס בכביש תופעל באמצעות מספר כלי הרכב שנסעו בו ברגע נתון ועומס בשוליים באמצעות צפיפות המבנים, כמות וצפיפות הולכי הרגל על המדרכות וכלי רכב חונים בשולי הכביש.

בכל אחד מארבעת תנאי שילוב העומס בכל תרחיש, תופעלו 6 אירועים קריטיים מתוכננים. שלושה מהאירועים קרו בכביש עצמו, למשל כלי רכב שבלם בפתאומיות לפני הנהג, שלושת האירועים הקריטיים האחרים התרחשו משולי הכביש, למשל הולך רגל שהתפרץ פתאום אל הכביש. בכל תרחיש תוכננו 24 אירועים קריטיים, 12 בכביש ו-12 מהשוליים. כל אחד מששת התרחישים יכול היה להופיע בשתי צורות: עם שלטי חוצות במיקומי האירועים הקריטיים וללא שלטים ליד אירועים קריטיים. בתרחיש שבו הוכנסו שלטי חוצות, מוקמו השלטים, משלושת האשכולות השונים, באופן מאוזן ליד אירועים קריטיים בכביש או מהשוליים. כלומר בכל תנאי של שילוב עומסים, ליד כל אחד משלושת האירועים באותו מיקום (כביש או שוליים) מוקם שלט שמשתייך לאחד משלושת האשכולות. שלושה שלטים נוספים, אחד מכל אשכול, מוקמו ליד עיקולים בכביש בתנאי שבו העומס בכביש ובשוליים היה נמוך, על מנת לאפשר בדיקה של השפעת שלט על מדד סטייה מנתיב. בנוסף, בכל התרחישים הוכנסו 16 שלטים במיקומים בהם לא קרה אירוע קריטי, כדי למנוע את הקישור בין שלט לאירוע. בתרחישים שבהם לא היו שלטים ליד אירועים קריטיים הוצגו רק 16 השלטים הללו.

 שימוש בסימולטור לצורך המחקרכל נבדק השתתף בארבע פגישות, הראשונה לאימון ולאחריה שלוש פגישות ניסוי. במהלך שלוש פגישות הניסוי נסע כל נבדק בכל ששת התרחישים, שניים ללא שלטים במיקומים קריטיים וארבעת האחרים כללו שלטים. סדר הרצת התרחישים בכלל וסדר ההרצה של תרחישים עם שלטים ליד אירוע קריטי לעומת ללא שלטים ליד אירוע קריטי אוזנו בין הנבדקים, כדי למנוע השפעות עייפות או אימון על הממצאים.

ממצאי הניסוי הראו ששלטים עמוסים ומינימליסטיים הפריעו לביצועי הנהיגה בכמה מהתנאים השונים של שילוב העומסים ומיקום האירוע. בנוכחותם זמן תגובה (ז"ת) לאירוע קריטי והמרחק שהרכב עבר מתחילת האירוע הקריטי עד לתחילת התגובה עלו, וכך גם פרופורציית התאונות. בנוסף, שלטים עמוסים הפחיתו את זמן ההתבוננות באובייקט שביצע את האירוע הקריטי במהלך שתי שניות אחרי תחילתו. לעומת זאת, שלטים מהסוג הגרפי לא נמצאו כמשפיעים על אף אחד ממדדי ההתנהגות של הנהגים. בהשוואה הכללית יותר בין תרחישים מרובי שלטים לתרחישים מעוטי שלטים נמצא, שכאשר העומס בכביש ובשוליו היה נמוך, המהירות החציונית הייתה גבוהה יותר בנוכחות שלטים. כמו כן נמצא שמספר התאונות היה גבוה יותר בתרחישים מרובי שלטים כאשר העומס בשוליים היה נמוך בשני תנאי רמת העומס בכביש.

 

הממצאים בכללותם מעידים על כך ששלטי פרסום מושכים אליהם קשב ומהווים הפרעה לביצועי הנהיגה ובעיקר בנוכחות של אירועים קריטיים. כמצופה מהניסוי הבסיסי נמצא ששלטים עמוסים הפריעו למטלת הנהיגה. אולם, בניגוד למצופה מהניסוי הבסיסי, נמצא שגם שלטים מינימליסטיים הפריעו. ניתוח מטלה מוקפד מצביע על כך שלמרות שניטור סצנת הנהיגה וניהוג מוטורי של כלי הרכב מדוּמֶה היטב במטלת העקיבה ששימשה בניסוי הבסיסי, לא כך התגובה לאירוע קריטי, שלא הייתה חלק מהמטלה בניסוי הבסיסי. לפיכך, השפעת השלטים המינימליסטיים על נהיגה בפועל יכולה הייתה להתגלות רק באמצעות ניסוי סימולטור המדמה באופן יותר ריאליסטי מטלה של נהיגה ממשית.

   

הממצא לגבי השלטים הגרפיים מעניין שכן הוא מצביע על האפשרות ששלטים מסוג זה מהווים סכנה פחותה להסחת דעת, להפרעה של ממש בנהיגה ולתאונות. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שבניסוי הבסיסי נמצא ששלטים אלו הפריעו למטלת זיהוי עיגול הצבע, שדימתה זיהוי שינוי צבע ברמזור. את הנושא הזה לא ניתן היה לבדוק בניסוי הסימולטור הנוכחי, בשל עומס המשתנים שנכללו בו. כדי לקבל תמונה שלימה על מידת ההתערבות של השלטים הגרפיים בנהיגה יש לערוך מחקר שיתמקד בהשפעה שלהם על תפיסת רמזורים.

 

בנקודת זמן זו, ניתן לסכם שהשלטים העמוסים והמינימליסטיים משפיעים באופן משמעותי על תשומת הלב של הנהג , זמן התגובה שלו וגם על ההסתברות לתאונה. לעומת זאת לא נמצאו תוצאות דומות עבור שלטים גרפיים, בעלי גרפיקה רבה וצבעונית ומעט מאוד טקסט, הממוקמים במיקומים שאינם סמוכים לרמזור. אבל, בטרם ניתן יהיה לגבש המלצות סופיות לגבי שלטים אלו, יש לבצע מחקר נוסף משלים בו תיבחן השפעת השלטים הגרפיים על תפיסת שינוי צבע ברמזור.

         

עבור לתוכן העמוד