חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

השפעת סימון הגבלת המהירות על גבי הכביש על המודעות למהירות המותרת ועל מהירות הנהיגה

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ההשפעה של אמצעי פשוט וזול יחסית לסימון מהירות מותרת (להלן מ"מ), באמצעות סימונים הכתובים על הכביש

המחקר פורסם ב-9/4/2017
9/04/2017

 

החוקרות: ד"ר פארלי סתר וד"ר הדס מרציאנו, המעמ"קה, אוניברסיטת חיפה

המחקר נערך בחסות קרן מחקרים שליד אגוד חברות הביטוח בישראל

 

תקציר המחקר:

ד"ר הדס מרציאנומטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את ההשפעה של אמצעי פשוט וזול יחסית לסימון מהירות מותרת (להלן מ"מ), באמצעות סימונים הכתובים על הכביש. תרחישים באורך 17 ק"מ פותחו באמצעות סימולטור נהיגה, ובהם מקטעים בהם התחלפה המ"מ בין מ"מ של 70 קמ"ש למ"מ של 100 קמ"ש. שלושה משתנים בלתי תלויים תופעלו במערך מעורב: 1. משתנה בין נבדקי - שייכות לקבוצת ניסוי (שתי קבוצות): א. 'סימון לבן': כיתוב המ"מ על הכביש בתוך מעגל בצבע לבן על הכביש; ב. 'סימון צבעוני דמוי תמרור': כיתוב המ"מ על הכביש באמצעות סימון צבעוני דמוי תמרור מהירות; 2. משתנה תוך נבדקי – נוכחות סימון על הכביש (שני תנאים): א. 'עם סימונים על הכביש'; ב. 'ללא סימונים על הכביש'; 3. משתנה תוך נבדקי – תדירות הסימון (שני תנאים): א. פעם אחת בלבד בתחילת המקטע; ב. ארבע פעמים (בתחילת המקטע ולאחר כל 500 מ').  38 נבדקים, סטודנטים מאוניברסיטת חיפה בעלי וותק נהיגה של חמש שנים לפחות, חולקו לשתי קבוצות – כולם נסעו בתרחיש אחד שבו היו רק תמרורים ובנוסף, כל נבדק נהג בתרחיש שבו בנוסף על תמרור ד"ר פארלי סתר בתחילת כל מקטע מ"מ הופיעו גם סימונים על הכביש, בהתאם לקבוצת הניסוי אליה השתייך. 

בהשוואה לתנאי המקובל כיום בארץ - סימון תמרור בלבד בתחילת קטע המ"מ - נמצא שנבדקי הסימון הצבעוני דמוי התמרור נהגו במהירות ממוצעת מותאמת יותר למ"מ בשני מקטעי המ"מ, ואחוז משך זמן הנהיגה מעל המ"מ במקטעים של מ"מ 70 קמ"ש היה קטן יותר. אולם, הממצא היה עקבי ומובהק בעיקר כאשר הסימונים חזרו על עצמם מפעם לפעם. לעומת זאת, בקרב קבוצת הסימון הלבן, הסימונים על הכביש גרמו לאפקט הפוך, עלייה במהירות ממוצעת ובאחוז משך זמן הנהיגה מעל המ"מ בשני תנאי המ"מ.


הממצאים ככלל מציעים ששני סוגי הסימונים משכו את קשב הנהגים, אולם הסימון הלבן לא היה ברור דיו ולא הצליח להעביר כראוי את מסר המ"מ לנהגים. לעומת זאת הסימון הצבעוני דמוי התמרור העביר את מסר המ"מ היטב והיווה תחליף ו/או חיזוק טוב להעברת מסר זה. לפיכך, ניתן להסיק שלאמצעי זה יכול להיות פוטנציאל חשוב לחיזוק ההבנה של נהגים לגבי המ"מ בקטע כביש.

 
הסימון הצבעוני דמוי התמרור שמסומן על הכביש מידי פעם בפעם הראה פוטנציאל משמעותי להקניית המידע על המ"מ לנהג ומכאן לנהיגה במהירות המותרת. אמצעי סימון זה הינו  פשוט ליישום וזול יחסית ובזה יתרונו. יחד עם זאת המחקר הנוכחי, שבוצע בסימולטור ובו השתתפו נהגים שמראש נטו לשמור על נסיעה במ"מ, לא יכול לבחון את ההשפעה הרוחבית של האמצעי על כלל הנהגים ועל התנועה בכללה. ניתן לשער ששימוש בסימון הצבעוני דמוי התמרור בכבישים עצמם, בהם המהירויות המותרות שונות ורבות יותר מאשר במחקר המדווח כאן, יכול להיות אפילו משמעותי יותר. לפיכך, מוצע לבצע מחקר שדה שיבחן באופן מבוקר את השפעת הסימון הצבעוני דמוי התמרור בקטע כביש אמיתי, תוך תיעוד מהירות הנהגים בסביבה 'לפני' ומיד 'אחרי' החלת סימוני הכביש, וכן לאחר מספר חודשים, לשם בדיקת השפעות חשיפה לזמן ארוך. כמו כן מוצע לשלב במערך המחקר גם מדידות ביקורת באיזורי ביקורת מתאימים, ללא סימוני כביש.

עבור לתוכן העמוד