חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

קרן מחקרים בענייני ביטוח ליד אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר)

קרן המחקרים הוקמה בשנת 1997 במטרה ליתן תמיכות לעבודות מחקר בענייני ביטוח רכב חובה ובכלל זה כיסוי לפי חוק הפלת"ד, תשל"ה-1975 (חוק הפלת"ד)

מבוא

הקרן

קרן מחקרים בענייני ביטוח, ליד איגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) (להלן: " קרן מחקרים") הינה עמותה רשומה, אשר הוקמה בשנת 1997 במטרה להחזיק ולנהל קרן לצרכי מימון עבודות מחקר בענייני ביטוח רכב חובה, ובכלל זה: צמצום ומניעת תאונות דרכים,  צמצום ההיפגעות בתאונות דרכים, טיפול  בנפגעי תאונות דרכים,  כיסוי הביטוח לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (חוק הפלת"ד), על פי שיקול דעתה.

טרם ייסודה של קרן מחקרים פעלה "קרן למימון מחקרים", אשר הוקמה בשנת 1971 על פי היתר שנתן הממונה על הביטוח והחיסכון דאז, ד"ר י. פיקר.

קרן מחקרים נשלטת על-ידי איגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) (להלן: "האיגוד") ומרבית חבריה הם חברות ביטוח ישראליות. לפי תקנונה, מקבלת קרן מחקרים את שירותיה מהאיגוד ללא תשלום ומקיימת את ישיבותיה במשרדיו.

 

מימון מחקרים

חוקר/ מוסד מחקר המבקש לקבל תמיכה כספית מקרן מחקרים למחקר שהוא עומד בראשו, יכינו הצעת מחקר מפורטת, בהתאם למתווה שנקבע להגשתה (ראה להלן), ויגישה למרכזת קרן מחקרים, הגב' חדוה ונונו: Hedva@igudbit.org.il

הנהלת הקרן מתכנסת מספר פעמים בשנה לשם דיון בהצעות מחקר שהוגשו לקרן, בחינתן ואישורן.

הנהלת הקרן  תבחן כל בקשה ותחליט האם להיעתר לה, על יסוד קריטריונים שונים כמו: מהותו של המחקר, טיבו (לרבות רמת חדשנותו), היתכנותו, עלותו והתועלת שתצמח ממנו לציבור. 

התמיכה במחקר ניתנת רק לאחר אישור הנהלת הקרן וחתימת החוקר ומוסד המחקר על הסכם מתאים.

 

ניהול הקרן

רוב חברי ועד העמותה (הנהלת קרן מחקרים) הם נושאי משרה בחברות הביטוח או בעלי תפקידים באיגוד. אחת לשנה, על פי תקנון קרן מחקרים, מתקיימת אסיפה כללית ובה מוגשים דו"חות כספיים מבוקרים בצירוף דין וחשבון על פעילותה של ההנהלה בשנה החולפת ונבחרים חברי ההנהלה. 

 

המקורות הכספיים של קרן מחקרים

כספים שנגבו בתחילת שנות השבעים על-ידי מ.מ.מ. (משרד מבטחי מכוניות ליד אגוד חברות הביטוח בישראל) מהפרמיה בביטוח רכב חובה וכספים שנגבו על-ידי "אבנר" מפרמיית רכב חובה משנת 1976 והועברו לקרן עד שנת 1997 (ההעברה לקרן נעשתה על ידי אבנר).
הפירות מהשקעות כספי הקרן (השקעות הקרן נערכות על פי החלטותיה של ועדת ההשקעות).
בעלי תפקידים בקרן מחקרים:

יו"ר הנהלת הקרן – הינו יו"ר איגוד חברות הביטוח

מרכזת הקרן – הגב' חדווה ונונו.

יועץ משפטי – עו"ד יוסי הלוי.

רו"ח – משרד קסלמן את קסלמן.

ועדת ביקורת – רו"ח אסף צאיג ורו"ח הלנה זרחין.

 

 

 

חזרה לראש הדף

עבור לתוכן העמוד