חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

איחוד הרגולציה, הביקורת ופניות הציבור

בעת לימוד עבודת האגף והכנת התכנית האסטרטגית, התגלה צורך להדק השת"פ בין הרגולציה, הביקורת והטיפול בפניות הציבור
30/01/2014

 

 

 

 

לפי הודעה לעיתונות של משרד האוצר מיום 28/1/2014, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, החליטה על שינוי מבני באגף, שייכנס לתוקף באופן מיידי.  

 

במסגרת המבנה החדש, מנהל ירכז את הרגולציה בתחום שבאחריותו, בשילוב עם הביקורת ועם פניות הציבור. זאת בניגוד למבנה האגף כיום שלפיו תחום הרגולציה, תחום הביקורת ותחום הטיפול בפניות הציבור נמצאים תחת אחריותם של מנהלים שונים.

 

למרות השינוי המבני, יישמרו הידע והניסיון שנצברו במחלקות פניות הציבור והפיקוח, שיסייעו בניהול השוטף. השינוי יתבטא בארגון מחדש של תחומי האחריות של מנהלים באגף ובמתן דגש על תחום החיסכון הפנסיוני ועל תחום הסוכנים והיועצים.

 

השינוי המבני נולד במסגרת לימוד עבודת האגף והדיונים על התכנית האסטרטגית שלו. בדיונים אלה התגלה צורך להדק את שיתוף הפעולה בין הרגולציה, הביקורת והטיפול בפניות הציבור.

 

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "המבנה החדש ייעל את עבודת האגף, וישפר את שיתוף הפעולה בין היחידות השונות באגף. המבנה ימקסם את הממשקים בין פניות הציבור, הביקורת והרגולציה, לטובת ציבור החוסכים".

 

עבור לתוכן העמוד