חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הפיקוח על הביטוח שוב מזהיר מפני התקשרות בביטוח עם מבטחים זרים שאינם מורשים לפעול בישראל

המפקחת על הביטוח מזהירה את ציבור המבוטחים שלא לרכוש פוליסות ביטוח מחברת "NTERISK LIMITED" או מחברת "Sky Group". בפעם הקודמת, פורסמה אזהרה שלא להתקשר עם חברות אינגוסטרך ואוברסיז אינשורנס קונסלטנטס שפעלו בארץ ללא רישיון והותירו מבוטחים ללא כיסוי וסוכנים שחויבו לשלם תביעות מכיסם
21/06/2016

 

המפקחת על הביטוח במשרד האוצר, דורית סלינגר, מזהירה את ציבור המבוטחים מפני התקשרות בביטוח עם חברות "NTERISK LIMITED" ו- "Sky Group" שאינן מחזיקות ברישיון מטעם הפיקוח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, כנדרש על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).

המפקחת על הביטוח מודיעה לציבור המבוטחים בישראל, כי מכירת פוליסת ביטוח בישראל על ידי חברות אלה מהווה עבירה על חוק הפיקוח על הביטוח.

האזהרה של הפיקוח על הביטוח פורסמה בעקבות פניות שהתקבלו במשרד הפיקוח בנוגע לעיסוקן של שתי החברות בישראל. פונים רבים ציינו כי הוצע להם לרכוש ביטוח במסווה של הצטרפות למועדון חברים. מבדיקות שנערכו על ידי הפיקוח על הביטוח, כך לפי ההודעה, עלה חשש ממשי מכך שמבוטח אשר ירכוש פוליסות ביטוח מחברות אלה, לא יקבל תגמול כספי בעת מקרה הביטוח.

הפיקוח על הביטוח מבקש ממבוטחי שתי החברות ומכל מי שקיבל פנייה, לפנות לפיקוח על הביטוח  בטלפון 3002*.

אין זאת הפעם הראשונה שבה מזהיר הפיקוח על הביטוח מפני התקשרות עם מבטח זר המשווק בארץ פוליסות ביטוח ללא רישיון מטעם הפיקוח על הביטוח בישראל. כבר בשנת 2005, פרסם הפיקוח על הביטוח אזהרה לציבור מפני התקשרות בביטוח באמצעות שתי חברות: אינגוסטרך ואוברסיז אינשורנס קונסלטנטס.

בהודעת האזהרה, דאז, נמסר, כי המפקח על הביטוח מזהיר את ציבור המבוטחים בישראל מפני התקשרות עם שתי החברות אשר אינן מורשות לעסוק בביטוח בישראל ומביע חשש, כי רוכשי הביטוח באמצעותן לא יזכו יקבל כסף כאשר יקרה מקרה הביטוח וקורא לכל מי שהוצע לו ביטוח או שרכש פוליסת ביטוח מחברות אלה לפנות למשרד המפקח על הביטוח.

המכירה נעשתה באמצעות הברוקר הבריטי "אוברסיז אינשורנס קונסלטנטס" שפעל בארץ באמצעות חברי מועדונים שהקים בישראל סוכן הביטוח נחום פז.

בסופו של דבר, כאשר אזהרת הפיקוח על הביטוח לגבי אינגוסטרך ואוברסיז אינשורנס קונסלטנטס התגשמה והמבוטחים לא יכלו להיפרע מהמבטחים הזרים היו מקרים בהם חויבו סוכני הביטוח לפצות את המבוטחים שמכרו להם את הביטוח בחברות שלא היו מורשות לשווק ביטוח בישראל ראו למשל: ת.א. 23834-02-11 נתי חן נ' דני זבידה ואח'.

עניין רכישת מוצרי ביטוח של מבטחים זרים בישראל מעורר את השאלה, אם אכן ניתן לפי החוק לרכוש ביטוחי ישירות בחו"ל, האם הדבר כדאי, ואם כן למי. כאשר מדובר בחברות עסקיות גדולות המשלמות פרמיות בהיקפים של מיליוני דולרים, מקובל לערוך את הביטוח בחו"ל לאחר בדיקה מעמיקה של המבטח והתייעצות במומחי ביטוח בארץ ובחו"ל. חברה גדולה, המשלמת פרמיות בסכומים נכבדים, יכולה להרשות לעצמה לנהל הליכים משפטיים יקרים בחו"ל במקרה מחלוקת לאחר אירוע נזק ובמועד ההתקשרות לעמוד על נוסחי פוליסה מוסכמים וקביעת היקף כיסוי ביטוחי בהתאם לדרישותיה וצרכיה.

העניין הוא שביטוח בחברת ביטוח ישראלית המורשית לפעול בישראל מקנה למבוטחים פרטיים שאינם יכולים להרשות לעצמם לנהל תביעות משפטיות מחוץ לגבולות מדינת ישאל, יתרונות ניכרים לעומת ביטוח שנעשה בחו"ל. למשל: נגישות למבטח לבירור תביעות, אפשרות פניה לבית משפט מקומי וקבלת שיפוי במקרה של פסק דין לטובת המבוטח. במקרה של מחלקות עם מבטח זר, על המבוטח, כאמור, לנסוע לחו"ל על מנת "להפוך שולחן" או לנסות לממש פסק דין שניתן כנגד המבטח הזר.

מבוטחים הרוכשים ביטוח מחברות המורשות על ידי הפיקוח על הביטוח בישראל, מוגנים הצרכנים באמצעות הפיקוח והחוק על ידי בדיקה ואישור של תנאי פוליסה מטעם הפיקוח על הביטוח, נציבות לטיפול בתלונות הציבור בכל חברת ביטוח ובמשרד הפיקוח כאשר למפקח על הביטוח יש סמכות להכריע בעניינים שונים שבמחלקות בין חברות הביטוח לבין המבוטחים גם ללא צורך בפניה לבית המשפט.

 

 

עבור לתוכן העמוד