חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח אחריות חוקית

פסיקה: הקביעה האם שתי חברות מהוות בפועל ישות אחת תיעשה בהתאם לכל מקרה לגופו
שופט העליון צ' זילברטל: אין לצפות אפוא מבית משפט זה לקבוע, א-פריורית ובאופן גורף, כי בהתקיים מערך עובדתי מסוים, יראו שתי חברות כישות משפטית אחת, גם אם מדובר בקביעה שנעשית לעניין חבות בנזיקין כלפי עובד. בפרט, כאשר הטענות בעניין הפעילות ב"איחוד עוסקים" קרא עוד
9/01/2016
פסיקה: עובד המוסך לא הוכיח את רשלנותו של המעביד באירוע התאונה
השופט דניאל קֵירֹס: במקרה דנן, על-פי הגיונם של דברים וניסיון חיים, הרמת משא במשקל 30 ק"ג על-ידי שני עובדים בגירים אינה מסוכנת. לא זו אף זאת: הסטנדרט שנקבע בדין לגבי משקל משא שנער רשאי לשאתו משמש אינדיקציה – אף מכוח קל-וחומר – לסבירותה של התנהגות המעבידה לעניין עובד בגירקרא עוד
4/01/2017
פסיקה: הכיסוי הביטוחי לאחריות בשל נזק שנגרם ממוצר שנרכש בחנות
השופטת רויטל באום: המבטחת דנן צריכה הייתה להודיע לחנות-המבוטחת על קיומה של הרחבה לאחריות למוצר פגום, הרחבה הקיימת בפוליסה של המבטחת; משלא עשתה כן, הפרה חובתה כלפי המבוטחת – החנותקרא עוד
21/12/2016
פסיקה: האם מזמין עבודה חב בנזיקין כלפי בעל מקצוע שנחבל במהלך סיור ראשוני לצורך גיבוש הצעת מחיר?
השופטת אביגיל זכריה: למען הסר ספק יצוין כי גם אם נסיבות התאונה היו מוכחות כדבעי הרי שאין בידי לקבוע כי בנסיבות המתוארות יש מקום להטיל חבות על הנתבעות ועל כן דין התביעה היה להידחות ממילאקרא עוד
4/12/2016
פסיקה: לא בכל מקרה המעביד אחראי לפגיעה שנגרמה לעובד במהלך עבודתו
השופט אבישי זבולון: אף במספר פסקי דין, אשר דנו בתופעה של כאבי גב כתאונת עבודה, במצב בו הנפגע סבל מ-ספונדילוליזיס, לא נמצא קשר סיבתי בין הכאב לתאונת העבודה.קרא עוד
22/11/2016
פסיקה: לשכת עורכי הדין בבית המשפט המחוזי על חשיבותו של ביטוח אחריות מקצועית
לשכת עורכי הדין בישראל, טענה בין היתר, כי: הותרת המצב על כנו תחשוף את הציבור בפני סיכון של קבלת שירותים קלוקלים ולקויים על ידי הנתבעת, אשר אין להם "כיסוי". זאת, בשים לב לכך שהנתבעת, בניגוד לעורכי דין, איננה נתונה למרותה של לשכת עו"ד והיא איננה מבוטחת בביטוח אחריות מקצועיתקרא עוד
17/11/2016
פסיקה: תביעה לפי כיסוי הוצאות משפט של מבוטח
השופט משה תדמור-ברנשטיין: באשר לצורך מתן שיפוי על פי הפוליסה בגין תביעת דיבה יזומה של המוטב - דרוש אישור מאת הוועדה האירגונית של ארגון המורים, כאמור. אין מחלוקת, כי אישור זה לא ניתן לתובעקרא עוד
19/10/2016
פסיקה: ביטוח אחריות מקצועית: בסיס הביטוח, רצף ביטוחי ומשמעותו של חריג תיקון עבודה
השופטת מי-טל אל-עד קרביס: הנתבע לא ביטח עצמו בפוליסה שתיצור רצף ביטוחי לפוליסה באליהו המבוססת על הגשת התביעה, ולחילופין לא המשיך את הפוליסה באליהו, גם לא תוך תשלום פרמיה גבוהה יותר. אשמו התורם להשתלשלות האירועים שבסופם מצא עצמו חסר ביטוח נאמדת ב – 30%קרא עוד
6/10/2016
פסיקה: לא בכל מקרה המעביד אחראי לפגיעה בעובדים
השופטת נבילה דלה מוסא, סגנית נשיא, בית משפט השלום בנצרת: לא נדרש מהמעביד, מפעיל המועדון, לנקוט באמצעי זהירות אבסולוטיים, אלא באמצעי זהירות סבירים, וכפי שנקבע בפסיקה אין המדובר בבחינה "בתנאי מעבדה" או "בחכמה לאחר מעשה"קרא עוד
20/09/2016
פסיקה: העליון על הקף הכיסוי לפי הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה
השופט צ' זילברטל: הקביעה לפיה הנזק המיוחס לדירקטורים מכוסה על-ידי הפוליסה אינה משתרעת גם על מעשיו של פינקוביץ, שנבדלים מהמעשים המיוחסים ליתר הדירקטורים.

קרא עוד
14/09/2016
פסיקה: נדחתה תביעת צד ג 'עקב שריפה שפרצה באחריותו המלאה של התובע
השופט יעקב שקד: נקבע כממצא עובדתי כי יחידת ההזנה החשמלית (רב השקע) והמקרר, שבהם אירע הכשל החשמלי שגרם לשריפה, היו בבעלותו, בשליטתו ובאחריותו הבלעדיים של התובע. לפיכך, אין לייחס כל חבות נזיקית למבוטח, קרי הוריו, כלפי התובע. ממילא, אין בנמצא כל חבות של הנתבעת כלפי התובעקרא עוד
7/08/2016
פסיקה במחוזי: נשירת חיפוי שיש ממבנה אינה מבוטחת בביטוחי אחריות המוצר, אחריות מקצועית ועבודות קבלניות
השופט דר' מנחם רניאל: נפילת אריחים היא אירוע פתאומי ובלתי צפוי, אלא שהמודיעה לא חוייבה בתשלום בשל נפילת אריחים, או נזק פיזי שנגרם עקב כך, אלא בשל קביעת הבורר בבוררות הצדדים, למרות שלא היה ליקוי באריחים ובהתקנתם. זהו חיוב לפי עילת הפסק, המבוססת על הסכמת המודיעה להשתתף בבוררות. זה אינו מקרה ביטוח המכוסה בפוליסהקרא עוד
26/07/2016
פסיקה: העובד לא הצליח להוכיח את תביעתו נגד המעביד
השופט זיאד סאלח: למותר לציין כי נטל השיכנוע בדבר קיום אותן עבודות ואתם נסיבות מוטל על שכם התובע, כאשר אין מחובת הנתבעים להוכיח עובדות או נסיבות אחרות בהן התרחשה התאונהקרא עוד
11/07/2016
פסיקה: התובעת לא הוכיחה את אחריותה של האוניברסיטה העברית בירושלים לנפילתה מהמדרגות
השופט מרדכי בורשטין: לא הוכח שהנתבעות הפרו את חובתן כלפי התובעת וכי המדרגות לא היו תקינות ולא הוכח שהסיכון שנגרם למרבה הצער לתובעת, לא היה סיכון רגיל. ממילא לא הוכח שהנתבעות התרשלו וכי ההתרשלות היא שגרמה לנזקקרא עוד
28/06/2016
פסיקה: המחוזי: הפוליסה לביטוח משק אינה מכסה באופן אוטומטי ביצוע עבודות קבלניות
השופטת דיאנה סלע: מעיון בפוליסה עולה כי ניתנה לקיבוץ במפורש אפשרות להרחיב את תחולת הפוליסה, כאמור בסעיף 13, תמורת דמי ביטוח נוספים, והוא בחר שלא לעשות כןקרא עוד
18/04/2016
פסיקה: המחוזי, אחריות מופחתת למחזיק בכלב שאינו הבעלים של הכלב
השופט עודד שחם: בנסיבות אלה, חסימת פיו באמצעות זמם הייתה פעולה מתחייבת, מכוח דיני הרשלנות, גם אם לא נדרשה, כשלעצמה, על ידי החקיקה הראשיתקרא עוד
7/04/2016
פסיקה: על חברת הביטוח להוכיח שהפוליסה בוטלה בשל אי תשלום פרמיה
השופט הבכיר ירון בשן: לא הובאה ראיה אחרת מטעם "אריה" המעידה על תהליך ביטול הפוליסה או על-כך שהודעה על הביטול הומצאה בפועל לעירייה. למעשה "אריה" כלל לא הוכיחה שהפוליסה בוטלה כדיןקרא עוד
29/03/2016
פסיקה: נדחתה תביעתו של מרכיב מטבחים נגד מעבידו
השופט יוסף סוהיל: אינדיקציה לכך שעבודה על סולם בגובה כה נמוך אינה מצריכה נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים או הנהגת שיטת עבודה או אספקת אמצעי מיגון מיוחדים, ניתן ללמוד מדברי חקיקה המתייחסים לעבודה בגובה ו/או עבודה על סולמותקרא עוד
24/03/2016
פסיקה:הרשות המקומית אינה אחראית לנפילה של תושב בשוק
השופטת הבכירה גלית ציגלר: הלכה ידועה היא שאין העיריה אחראית לכל מפגע זניח בדרכי העיר, כפי שלא ניתן לצפות מהעירייה שתעמיד פועל ניקיון לאורך יום עבודה מלא על מנת לנקות כל רטיבות קלה שמופיעה על הריצפה באותו רגעקרא עוד
15/03/2016
פסיקה: האם מעביד חייב בפיצוי עובד בשל חשיפה ממושכת לשמש?
השופטת הבכירה כאמלה ג'דעון: המסקנה היא אפוא שאובדן כושר השתכרותו של התובע לא נבע מרשלנות ו/או מחדל של הנתבעת, אלא מתחלואים שונים שמהם סובל התובע, ולכן לא ניתן לזקוף לחובת הנתבעת את הפסדי השכר, ככל שהיו לו, בתקופת העבר והעתידקרא עוד
9/03/2016
עבור לתוכן העמוד